Aanvullingen op de kroniek van Albert Snavel / S.J. Fockema Andrae

Typedocument
TitleAanvullingen op de kroniek van Albert Snavel / S.J. Fockema Andrae
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005519
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a3fe7630-ef3e-4ecb-b2bc-5297028849ee
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000028725
Pathdomain/teksten/TEXT000000028725
Display NameCatalogus van de bisschoppen van Utrecht
Relation IdRELA000000338123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028724
Pathdomain/teksten/TEXT000000028724
Display NameKroniek met chronogrammen van Albert Snavel, - 1421 met aanvullingen tot in 1477; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000338119
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000003334
Pathdomain/documents/DOCU000000003334
Display NameVerslagen en mededeelingen / Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
Relation IdRELA000000412562
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000006340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006340
Display NameFockema Andrae, S.J.
Relation IdRELA000000020616
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000011595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011595
Display NameOLDENZAAL, PH : Olim Collectie Oudheidkamer, Ms. in quarto
Relation IdRELA000000168843
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie