Leidse fragmenten van een Middelnederlands leven van Jezus / A. Den Hollander

Typedocument
TitleLeidse fragmenten van een Middelnederlands leven van Jezus / A. Den Hollander
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005494
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9132a6e5-2f34-453d-96a6-66c97b0f8d49
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001070
Pathdomain/teksten/TEXT000000001070
Display NameLeven van Jezus, S-redactie; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000224296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003552
Pathdomain/teksten/TEXT000000003552
Display NameLuikse Diatessaron; Mnl.
Relation IdRELA000000238844
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000335
Pathdomain/documents/DOCU000000000335
Display NameTijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde / uitg. vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Relation IdRELA000000409394
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000001502
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001502
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2013
Relation IdRELA000000044369
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000006197
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006197
Display NameHollander, August den
Relation IdRELA000000020559
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000001502
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001502
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2013
Relation IdRELA000000044367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005728
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005728
Display NameLUIK, UB : 437
Relation IdRELA000000101114
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie