Een onbekende bewerking van Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant (1415) / Willem Van Eeghem

Typedocument
TitleEen onbekende bewerking van Hennen van Merchtenens Cornicke van Brabant (1415) / Willem Van Eeghem
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005462
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b70a1dca-be02-4bc6-8272-2f011234c6fa
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000028267
Pathdomain/teksten/TEXT000000028267
Display NameKorte rijmkroniek van Brabant : Vanden beghinsel van Roome ende van Brabant, tot in 1306, deels verwant aan Der leken spiegel I, c. 42.
Relation IdRELA000000335995
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001023
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001023
Display NameEeghem, W van
Relation IdRELA000000020472
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003866
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003866
Display NameBRUSSEL, KB : 14896-98
Relation IdRELA000000078383
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie