Martyrologia uit de oude bisdommen Utrecht en Luik / E.A. Overgaauw

Typedocument
TitleMartyrologia uit de oude bisdommen Utrecht en Luik / E.A. Overgaauw
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005434
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/63ae82b0-a127-43ac-8b19-6b2b627a0867
Deletedno
Relation Count 90
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007655
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007655
Display NameLuik, Musée Curtius
Relation IdRELA000000393797
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000003367
Pathdomain/teksten/TEXT000000003367
Display NameCalendarium (waarin het necrologium van het klooster St. Agatha); Martyrologium van Usuardus; Lat., Mnl.
Relation IdRELA000000237751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025068
Pathdomain/teksten/TEXT000000025068
Display NameHermannus Galigaen: Collectorium Rationalis Guilelmi Durandi. Usuardus: Martyrologium; Lat.
Relation IdRELA000000321327
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027409
Pathdomain/teksten/TEXT000000027409
Display NameMartyrologium Usuardi: Kalender. Regula Benedicti. Necrologium van Sint-Truiden; Lat.
Relation IdRELA000000332401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027401
Pathdomain/teksten/TEXT000000027401
Display NameMartyrologium van Ado; Lat.
Relation IdRELA000000332373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027374
Pathdomain/teksten/TEXT000000027374
Display NameMartyrologium van Beda
Relation IdRELA000000332263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027376
Pathdomain/teksten/TEXT000000027376
Display NameMartyrologium van Beda; Lat.
Relation IdRELA000000332270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027841
Pathdomain/teksten/TEXT000000027841
Display NameMartyrologium van Usuardus
Relation IdRELA000000334226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001691
Pathdomain/teksten/TEXT000000001691
Display NameMartyrologium van Usuardus en evangelistarium; Lat.
Relation IdRELA000000227913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007649
Pathdomain/teksten/TEXT000000007649
Display NameMartyrologium van Usuardus van Salzinnes; Lat.
Relation IdRELA000000257515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001924
Pathdomain/teksten/TEXT000000001924
Display NameMartyrologium van Usuardus. Necrologium; Lat.
Relation IdRELA000000229276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001843
Pathdomain/teksten/TEXT000000001843
Display NameMartyrologium van Usuardus; Lat.
Relation IdRELA000000228889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002323
Pathdomain/teksten/TEXT000000002323
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus
Relation IdRELA000000232149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000645
Pathdomain/teksten/TEXT000000000645
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus (bestemd voor Franciscaner gebruik), met in de prologen excerpt uit Bijbelvertaler van 1360 (Petrus Naghel?): Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000221629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000644
Pathdomain/teksten/TEXT000000000644
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met excerpten uit de Noordnederlandse en Zuidnederlandse (van de Bijbelvertaler van 1360; Petrus Naghel?) vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000221611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000643
Pathdomain/teksten/TEXT000000000643
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met inleidend excerpt uit Bijbelvertaler van 1360 (Petrus Naghel?): Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000221601
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006456
Pathdomain/teksten/TEXT000000006456
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met kalender voor het bisdom Utrecht (S. Jeroen in rood) en met excerpt (f.1r-1v) uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000252488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029371
Pathdomain/teksten/TEXT000000029371
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus; fragm.
Relation IdRELA000000340690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027391
Pathdomain/teksten/TEXT000000027391
Display NameRegula canonicorum. Martyrologium van Beda. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000332348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000939
Pathdomain/teksten/TEXT000000000939
Display NameTongerse fragmenten (Usuardus: Martyrologium, Necrologium van de O.L. Vrouwekerk te Tongeren; fragm. Heiligenofficies. Etc.); Lat.
Relation IdRELA000000223429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010682
Pathdomain/teksten/TEXT000000010682
Display NameUsuardus: Martyrologium (bestemd voor gebruik door Augustinessen). Commentaar op de regel van Augustinus. Evangeliarium; Lat.
Relation IdRELA000000268368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002336
Pathdomain/teksten/TEXT000000002336
Display NameUsuardus: Martyrologium. Evangeliarium; Onvoll. Documenten betreffende Kruisheren
Relation IdRELA000000232244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025130
Pathdomain/teksten/TEXT000000025130
Display NameUsuardus: Martyrologium; Lat.
Relation IdRELA000000321554
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000002802
Pathdomain/documents/DOCU000000002802
Display NameOntsluiting van middeleeuwse handschriften in de Nederlanden : verslag van studiedagen gehouden te Nijmegen, 30-31 maart 1984 / uitg. door A.J. Geurts
Relation IdRELA000000410244
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002037
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002037
Display NameOvergaauw, E.A.
Relation IdRELA000000020385
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003561
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003561
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 F 24
Relation IdRELA000000073900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001256
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001256
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 E 4
Relation IdRELA000000040339
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003560
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003560
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 73 G 40
Relation IdRELA000000073886
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003583
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003583
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 78 F 5
Relation IdRELA000000074268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011078
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011078
Display NameAKEN, DZA : 252
Relation IdRELA000000163246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011445
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011445
Display NameAKEN, DZA : 48
Relation IdRELA000000167203
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011446
Display NameAKEN, DZA : 51
Relation IdRELA000000167209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011870
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011870
Display NameAVERBODE, NA : Sectie IV, nr. 48
Relation IdRELA000000171640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010897
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010897
Display NameBAMBERG, SB : Misc. Lit. 158
Relation IdRELA000000160988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007425
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007425
Display NameBRUSSEL, BOLLANDISTEN : 333
Relation IdRELA000000122570
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003891
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003891
Display NameBRUSSEL, KB : 14938-39
Relation IdRELA000000078797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007481
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007481
Display NameBRUSSEL, KB : 20749
Relation IdRELA000000123158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008287
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008287
Display NameBRUSSEL, KB : 21536-40
Relation IdRELA000000132233
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010976
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010976
Display NameBRUSSEL, KB : 401-03
Relation IdRELA000000161898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010899
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010899
Display NameBRUSSEL, KB : 7915
Relation IdRELA000000161004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010889
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010889
Display NameBRUSSEL, KB : II 4459
Relation IdRELA000000160931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010898
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010898
Display NameBRUSSEL, KB : II 760
Relation IdRELA000000160996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007905
Display NameBRUSSEL, KB : IV 387
Relation IdRELA000000127812
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005471
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005471
Display NameCUIJK, SA : 9
Relation IdRELA000000097737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002863
Display NameGOUDA, SAHM : Librije 932
Relation IdRELA000000062706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011447
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011447
Display NameHASSELT, RA : Cartularia en Handschriften 747 A
Relation IdRELA000000167216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011079
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011079
Display NameHASSELT, RA : z.s.
Relation IdRELA000000163249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010891
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010891
Display NameKOPENHAGEN, KB : NKS 1865
Relation IdRELA000000160945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000904
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000904
Display NameLEIDEN, UB : LTK 273
Relation IdRELA000000036059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000905
Display NameLEIDEN, UB : LTK 274
Relation IdRELA000000036083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000906
Display NameLEIDEN, UB : LTK 275
Relation IdRELA000000036121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002742
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002742
Display NameLEIDEN, UB : PER Q 1
Relation IdRELA000000061224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011075
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011075
Display NameLONDEN, BL : Add. 18495
Relation IdRELA000000163227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010892
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010892
Display NameLUIK, MC : 13
Relation IdRELA000000160952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010894
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010894
Display NameLUIK, UB : 1130 C
Relation IdRELA000000160968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010900
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010900
Display NameLUIK, UB : 326 C
Relation IdRELA000000161017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007177
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007177
Display NameMANCHESTER, JRL : Dutch 10
Relation IdRELA000000119697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011871
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011871
Display NameMECHELEN, AA : s.o.
Relation IdRELA000000171644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010895
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010895
Display NameNAMEN, EVÊCHÉ : Fond Museé Diocesain 21
Relation IdRELA000000160975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010901
Display NameNAMEN, GS : z.s.
Relation IdRELA000000161026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011076
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011076
Display NameNEW YORK, CU : Plimpton Collection 84
Relation IdRELA000000163234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011481
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011481
Display NameREIMS, BM : 347
Relation IdRELA000000167563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011479
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011479
Display NameROME, BAV : Chigi C VI 178
Relation IdRELA000000167554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010896
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010896
Display NameROME, BAV : Reg. Lat. 537
Relation IdRELA000000160982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011868
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011868
Display NameSTRALSUND, SA : s.o.
Relation IdRELA000000171626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011480
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011480
Display NameTONGEREN, SA : Kapittel van Onse Lieve Vrouw 13
Relation IdRELA000000167559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010411
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010411
Display NameVALENCIENNES, BM : 131
Relation IdRELA000000155315
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002485
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002485
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12752
Relation IdRELA000000057558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010424
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010424
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : 85.10 Aug. Fol.
Relation IdRELA000000155494
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie