Catalogus van een fraaye verzameling meest Nederduitsche boeken, benevens eenige weynige dog goede Lateynsche boeken ... Alles nagelaten by wylen Cornelis van Buuren, in leven boekverkoper in 's Hage. Alle het welke verkocht zal werden, ten zynen sterfhuyze op de Beestemarkt, in 's Hage. Op maandag den 6. september 1779, en volgende daagen door Johannes Gaillard, en Thomas van Os, Boekverkopers in 's Hage

Typedocument
TitleCatalogus van een fraaye verzameling meest Nederduitsche boeken, benevens eenige weynige dog goede Lateynsche boeken ... Alles nagelaten by wylen Cornelis van Buuren, in leven boekverkoper in 's Hage. Alle het welke verkocht zal werden, ten zynen sterfhuyze op de Beestemarkt, in 's Hage. Op maandag den 6. september 1779, en volgende daagen door Johannes Gaillard, en Thomas van Os, Boekverkopers in 's Hage
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005415
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/1470b8be-f5c2-4c4a-80de-38cde7de6efc
Deletedno
Relation Count 15
Properties
Relations
Documentation has institute
Typelexicon
IdLEXI000000010910
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010910
Display NameJohannesGaillard
Relation IdRELA000000020331
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000010911
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010911
Display NameThomas vanOs
Relation IdRELA000000020333
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000002090
Pathdomain/teksten/TEXT000000002090
Display NameBijbelvertaling van 1360 in drie banden (Deel 1: Pentateuch; Deel 2: Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Esdras, Nehemia; Deel 3: Tobias, Judith, Ester, Job, vijf boeken van Salomon, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, 1 Maccabeeën, Jan Hyrcanus); Mnl.
Relation IdRELA000000230251
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003245
Pathdomain/teksten/TEXT000000003245
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Mnl.
Relation IdRELA000000237025
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006383
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006383
Display NameBuuren, Cornelis van
Relation IdRELA000000020329
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003158
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 3
Relation IdRELA000000066941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003108
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003108
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 5
Relation IdRELA000000066024
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001534
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001534
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 16
Relation IdRELA000000044738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005293
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005293
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : 46.2 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000095535
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010909
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010909
Display NameBuuren, Cornelis van
Relation IdRELA000000020328
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003158
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 129 C 3
Relation IdRELA000000066934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003152
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003152
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 16
Relation IdRELA000000066780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003108
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003108
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 76 E 5
Relation IdRELA000000066017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001534
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001534
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 16
Relation IdRELA000000044736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005293
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005293
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : 46.2 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000095532
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie