Fragment van een Middelnederlandse vertaling van het Chanson d'Aspremont (Antwerpen, Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 15/1) / Hans Kienhorst en Herman Mulder

Typedocument
TitleFragment van een Middelnederlandse vertaling van het Chanson d'Aspremont (Antwerpen, Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 15/1) / Hans Kienhorst en Herman Mulder
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005407
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/59fdfa11-8932-48a5-ba98-507a008f0646
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007614
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007614
Display NameMnl. vertaling van Roman van Aspremont
Relation IdRELA000000409189
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000007343
Pathdomain/teksten/TEXT000000007343
Display NameMnl. vertaling van de Roman van Aspremont; fragm.
Relation IdRELA000000256285
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000308
Pathdomain/documents/DOCU000000000308
Display NameSpiegel der letteren : tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap
Relation IdRELA000000410779
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000007614
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007614
Display NameMnl. vertaling van Roman van Aspremont
Relation IdRELA000000020317
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007391
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007391
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 15/1
Relation IdRELA000000122201
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001976
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001976
Display NameKienhorst, Hans
Relation IdRELA000000020315
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000001533
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001533
Display NameMulder, Herman
Relation IdRELA000000020316
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007391
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007391
Display NameANTWERPEN, RG : Neerl. 15/1
Relation IdRELA000000122199
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie