Catalogue d'une belle collection de Manuscrits ... et de livres rares ... provenants principalement de feu monsieur J.J. Nieuwenhuizen ... : La vente se fera Lundi le 28 Octobre 1861, par le Libraire Frederik Muller à Amsterdam

Typedocument
TitleCatalogue d'une belle collection de Manuscrits ... et de livres rares ... provenants principalement de feu monsieur J.J. Nieuwenhuizen ... : La vente se fera Lundi le 28 Octobre 1861, par le Libraire Frederik Muller à Amsterdam
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005384
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8570067d-c03b-44fa-8e93-108308b5d2bc
Deletedno
Relation Count 50
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006370
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006370
Display NameNieuwenhuyzen, Jacobus Johannes
Relation IdRELA000000395340
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000038780
Pathdomain/teksten/TEXT000000038780
Display NameBrieven der apostelen, Handelingen en openbaringen met glossen en prologen; Mnl.
Relation IdRELA000000376198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002121
Pathdomain/teksten/TEXT000000002121
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, oud-testamentische perikopen uit de profeten volgens tijdeigen en epistelen volgens feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, gevolgd door lijsten van perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000230616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001790
Pathdomain/teksten/TEXT000000001790
Display NameDat bondeken van myrhen; Mnl.
Relation IdRELA000000228559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000187
Pathdomain/teksten/TEXT000000000187
Display NameDie spiegel der sonden; fragm. (vs.2696-2706, 2737-2747, 2848-2856, 2886-2894); Mnl.
Relation IdRELA000000218559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038878
Pathdomain/teksten/TEXT000000038878
Display NameDistinxtie des onderscheyts: verhalen over mirakelen en kloosters in de Nederlanden en Frankrijk (incompleet); Mnl.
Relation IdRELA000000376535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038113
Pathdomain/teksten/TEXT000000038113
Display NameGebedenboekje met aan het einde een gebed toegeschreven aan S. Bernardus; Mnl.
Relation IdRELA000000374133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026388
Pathdomain/teksten/TEXT000000026388
Display NameGeestelijcke puntgens genoomen uut div. sermoenen. S. Hieronymus: Sermoenen. Die testamenten der twaalf patryarchen; Mnl.
Relation IdRELA000000328179
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001046
Pathdomain/teksten/TEXT000000001046
Display NameGouds kroniekje, met aanvullingen tot 1456; Mnl.
Relation IdRELA000000224176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000201
Pathdomain/teksten/TEXT000000000201
Display NameLeven van Jezus, L/S-redactie; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000218673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001534
Pathdomain/teksten/TEXT000000001534
Display NameMnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae I,1-II,8, zonder proloog; tot I,4 Zuidnederl. vertaling, dan Noordnederlandse redactie
Relation IdRELA000000227048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002082
Pathdomain/teksten/TEXT000000002082
Display NameNoordnederlandse historiebijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000230151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038361
Pathdomain/teksten/TEXT000000038361
Display NameVertaling van de psalmen. Lofzangen voor Jesaia, Habacuc etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000374798
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003156
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003156
Display NameMuller, Frederik
Relation IdRELA000000020198
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006370
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006370
Display NameNieuwenhuyzen, Jacobus Johannes
Relation IdRELA000000020197
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003196
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003196
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 C 16
Relation IdRELA000000067742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003145
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003145
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 32
Relation IdRELA000000066626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002660
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002660
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 G 20
Relation IdRELA000000060106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002232
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 16
Relation IdRELA000000054273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002243
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002243
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 34
Relation IdRELA000000054472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002260
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002260
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 40
Relation IdRELA000000054767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002246
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002246
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 42
Relation IdRELA000000054510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002280
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002280
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 49
Relation IdRELA000000055068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010723
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010723
Display NameAMSTERDAM, UB : V J 17
Relation IdRELA000000158702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007676
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007676
Display NameAMSTERDAM, UB : XIV H 16
Relation IdRELA000000125121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000247
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000247
Display NameGENT, UB : 1635 (1-4)
Relation IdRELA000000026640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000262
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000262
Display NameGENT, UB : 1654
Relation IdRELA000000026848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001474
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001474
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1564
Relation IdRELA000000043960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000351
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000351
Display NameNIJMEGEN, UB : 301
Relation IdRELA000000027834
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015913
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015913
Display NameOlim VAN SWINDEN : Cat. 1866, nr. 107
Relation IdRELA000000213977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015986
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015986
Display NameOlim VAN SWINDEN : Cat. 1866, nr. 109
Relation IdRELA000000214641
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000009897
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009897
Display NameNieuwenhuyzen, J.J.
Relation IdRELA000000020196
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003196
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003196
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 C 16
Relation IdRELA000000067737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003145
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003145
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 32
Relation IdRELA000000066621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002660
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002660
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 G 20
Relation IdRELA000000060098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002232
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002232
Display NameAMSTERDAM, UB : I F 16
Relation IdRELA000000054268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002243
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002243
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 34
Relation IdRELA000000054465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002260
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002260
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 40
Relation IdRELA000000054764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002246
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002246
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 42
Relation IdRELA000000054503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002280
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002280
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 49
Relation IdRELA000000055061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010723
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010723
Display NameAMSTERDAM, UB : V J 17
Relation IdRELA000000158696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007676
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007676
Display NameAMSTERDAM, UB : XIV H 16
Relation IdRELA000000125115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000247
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000247
Display NameGENT, UB : 1635 (1-4)
Relation IdRELA000000026636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000262
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000262
Display NameGENT, UB : 1654
Relation IdRELA000000026846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001474
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001474
Display NameLEIDEN, UB : LTK 1564
Relation IdRELA000000043957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000351
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000351
Display NameNIJMEGEN, UB : 301
Relation IdRELA000000027831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015758
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015758
Display NameOlim NIEUWENHUYZEN : Cat. 1861, nr. 12
Relation IdRELA000000212697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016059
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016059
Display NameOlim NIEUWENHUYZEN : Cat. 1861, nr. 49
Relation IdRELA000000215355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015913
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015913
Display NameOlim VAN SWINDEN : Cat. 1866, nr. 107
Relation IdRELA000000213975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015986
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015986
Display NameOlim VAN SWINDEN : Cat. 1866, nr. 109
Relation IdRELA000000214639
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie