Catalogus exquisitissimorum, raroque occurentium librorum, in omni studiorum genere, facultate, & lingua ... collecta à ... Jano Albino; J.V.D. : Quae publica auctione distrahentur Dordraci in aedibus Cornelii Willegaerts ... ad diem 24 Septembris, & sequentibus, stylo Gregoriano; 1696

Typedocument
TitleCatalogus exquisitissimorum, raroque occurentium librorum, in omni studiorum genere, facultate, & lingua ... collecta à ... Jano Albino; J.V.D. : Quae publica auctione distrahentur Dordraci in aedibus Cornelii Willegaerts ... ad diem 24 Septembris, & sequentibus, stylo Gregoriano; 1696
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005366
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/3e1b0942-9680-49f9-a155-3376c7b400b0
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000002116
Pathdomain/teksten/TEXT000000002116
Display NameBrieven, Handelingen en Openbaring, oud-testamentische perikopen uit de profeten volgens het tijdeigen en epistelen volgens het feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000230550
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003191
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 1
Relation IdRELA000000067613
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000006291
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006291
Display NameAlbinus, Janus
Relation IdRELA000000020140
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003191
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 132 G 1
Relation IdRELA000000067612
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie