Alderhande proverbien vanden wisen Salomone / [ingel. en uitg. door] J. Reynaert

Typedocument
TitleAlderhande proverbien vanden wisen Salomone / [ingel. en uitg. door] J. Reynaert
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005337
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/329c119c-a9dd-4c4c-bc72-f0662e19c3a6
Deletedno
Relation Count 23
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000043252
Pathdomain/teksten/TEXT000000043252
Display Name"Arman wetende ende vroet / Subtijl ende wijs van sinne ..."
Relation IdRELA000000391093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043256
Pathdomain/teksten/TEXT000000043256
Display Name"Ay god here hoe seldi moghen / Langhe an scouwen dit groete quaet ..."
Relation IdRELA000000391117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043268
Pathdomain/teksten/TEXT000000043268
Display Name"Den besten dranc die ic kinne / Dats wijn dien drinct te maten ..."
Relation IdRELA000000391189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043248
Pathdomain/teksten/TEXT000000043248
Display Name"Die beste vroetscap die ic vinde / Ofte die ic ghesegghen mach ..."
Relation IdRELA000000391069
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043259
Pathdomain/teksten/TEXT000000043259
Display Name"Die hem daer toe wille keren / Dat hi metten vroede gaet ..."
Relation IdRELA000000391135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043265
Pathdomain/teksten/TEXT000000043265
Display Name"Die hem ter gierecheit soe set / Dat hi es knecht van sinen goede ..."
Relation IdRELA000000391171
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043249
Pathdomain/teksten/TEXT000000043249
Display Name"Die sijn herte ane gode leghet / Ende hem te sinen dienste keert ..."
Relation IdRELA000000391075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043262
Pathdomain/teksten/TEXT000000043262
Display Name"Die te tide swighen can / Ende te tide spreken ..."
Relation IdRELA000000391153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043264
Pathdomain/teksten/TEXT000000043264
Display Name"Die volghen wille minen rade / Eer hi iemende soude castien ..."
Relation IdRELA000000391165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043250
Pathdomain/teksten/TEXT000000043250
Display Name"Die vroetscap hoert ende die verstaet / Hets recht dat hi vroeder heet ..."
Relation IdRELA000000391081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043253
Pathdomain/teksten/TEXT000000043253
Display Name"Dien ghenoecht dat hem god ghevet / Dat es die alder rijcste man ..."
Relation IdRELA000000391099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043254
Pathdomain/teksten/TEXT000000043254
Display Name"Gheeft saen dattu gheven wout / Dinen vrient en lette niet ..."
Relation IdRELA000000391105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043255
Pathdomain/teksten/TEXT000000043255
Display Name"Groete gichten die verbliden / Valsche herten daer si sijn ..."
Relation IdRELA000000391111
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043251
Pathdomain/teksten/TEXT000000043251
Display Name"Lieve kint dwinc dinen moet / Eer du sprekes bu ofte ba ..."
Relation IdRELA000000391087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043267
Pathdomain/teksten/TEXT000000043267
Display Name"Lieve kint men sal u minnen / Alse ghi iet te ghevene hebdt ..."
Relation IdRELA000000391183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043257
Pathdomain/teksten/TEXT000000043257
Display Name"Met exempelen soe es vroet / Dicwile worden menech man ..."
Relation IdRELA000000391123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043260
Pathdomain/teksten/TEXT000000043260
Display Name"Met verdraghene machmen dwinghen / Die scalke ende die loze beide ..."
Relation IdRELA000000391141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043261
Pathdomain/teksten/TEXT000000043261
Display Name"Soe wie dat daer toe wert vercoren / Dat hi vonnessen wisen moet ..."
Relation IdRELA000000391147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043263
Pathdomain/teksten/TEXT000000043263
Display Name"Twee dinghen heeft die werelt binnen / Diere ic wille ontberen ..."
Relation IdRELA000000391159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043266
Pathdomain/teksten/TEXT000000043266
Display Name"Wat hulpt dat mayen ende dat binden / Alse men huus noch scueren en kint ..."
Relation IdRELA000000391177
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043258
Pathdomain/teksten/TEXT000000043258
Display Name"Wes oetmoedech in allen saken / Soe soutu ter eren comen ..."
Relation IdRELA000000391129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026542
Pathdomain/teksten/TEXT000000026542
Display NameSpreukverzameling : Alderande proverbien vanden wisen Salomone
Relation IdRELA000000328929
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001918
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001918
Display NameReynaert, J.
Relation IdRELA000000020069
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie