Die deutschen und niederländischen Handschriften der Stadtbibliothek Trier bis 1600 / neu beschrieben von Betty C. Bushey

Typedocument
TitleDie deutschen und niederländischen Handschriften der Stadtbibliothek Trier bis 1600 / neu beschrieben von Betty C. Bushey
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005324
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0bab44c4-02af-4574-95cc-e89a8788f0b8
Deletedno
Relation Count 80
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000008229
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008229
Display NameJohann von Paderborn
Relation IdRELA000000408937
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008227
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008227
Display NameKopiiste van TRIER, SB : 1185/487 Qu. / f.1r-193r
Relation IdRELA000000398778
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000029862
Pathdomain/teksten/TEXT000000029862
Display Name
Relation IdRELA000000342854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038759
Pathdomain/teksten/TEXT000000038759
Display NameAflaatgebed van paus Bonifatius VI
Relation IdRELA000000376129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038862
Pathdomain/teksten/TEXT000000038862
Display NameApocalyps; Nederduits
Relation IdRELA000000376487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032375
Pathdomain/teksten/TEXT000000032375
Display NameAscetisch verzamelhandschrift; Lat. Vita S. Willibrordus op naam van Alcuinus; Lat. Gebeden; rijmspreuken; gedicht; Mnl.
Relation IdRELA000000353567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038758
Pathdomain/teksten/TEXT000000038758
Display NameAvondgebed
Relation IdRELA000000376126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029833
Pathdomain/teksten/TEXT000000029833
Display NameBijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea (winterstuk). Etc.; Moezelfr.
Relation IdRELA000000342759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006187
Pathdomain/teksten/TEXT000000006187
Display NameDat boec vanden claren ende verluchten mannen der oerden van cistercien. Etc.; Middelfr.
Relation IdRELA000000250941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003724
Pathdomain/teksten/TEXT000000003724
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (excerpten uit Exodus en Numeri, vijf boeken van Salomon), waarschijnlijk afgeschreven naar de Delftse Bijbel van 1477; Mnl.
Relation IdRELA000000239858
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014251
Pathdomain/teksten/TEXT000000014251
Display NameDie dorne croene ons heeren, lange versie
Relation IdRELA000000281673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029847
Pathdomain/teksten/TEXT000000029847
Display NameDirc van Delf; Etc.; Nederfr.
Relation IdRELA000000342805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029836
Pathdomain/teksten/TEXT000000029836
Display NameDuitse vert. van Hugo van Den Briel: Leven van Liedwina van Schiedam
Relation IdRELA000000342775
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014657
Pathdomain/teksten/TEXT000000014657
Display NameDuitse vertaling van Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht; Rip.
Relation IdRELA000000282833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005646
Pathdomain/teksten/TEXT000000005646
Display NameDuitse vertaling van Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen; Rip.
Relation IdRELA000000248524
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006968
Pathdomain/teksten/TEXT000000006968
Display NameExcerpt uit Dirc van Delf: Tafel van den kersten ghelove, Somerstuc, cap. 38; Nederfrankisch
Relation IdRELA000000254641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029581
Pathdomain/teksten/TEXT000000029581
Display NameExcerpt uit een Gebed tot Jezus aan het kruis (hier in de derde persoon)
Relation IdRELA000000341676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029848
Pathdomain/teksten/TEXT000000029848
Display NameGebed tot Christus; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000342807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029852
Pathdomain/teksten/TEXT000000029852
Display NameGebeden. Etc.; Lat. en Duits
Relation IdRELA000000342824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038752
Pathdomain/teksten/TEXT000000038752
Display NameGetijden van S. Maria in de vertaling van Geert Grote, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000376102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038754
Pathdomain/teksten/TEXT000000038754
Display NameGetijden van de H. Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000376110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038611
Pathdomain/teksten/TEXT000000038611
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000375646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029579
Pathdomain/teksten/TEXT000000029579
Display NameHeiligenlegenden, voor een deel bewerkt naar Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Ripuar.
Relation IdRELA000000341651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029859
Pathdomain/teksten/TEXT000000029859
Display NameJacob de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000342844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029854
Pathdomain/teksten/TEXT000000029854
Display NameJohannes Cassianus: Collationes patrum
Relation IdRELA000000342829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018988
Pathdomain/teksten/TEXT000000018988
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000296940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038753
Pathdomain/teksten/TEXT000000038753
Display NameLange getijden van het H. Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000376106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029580
Pathdomain/teksten/TEXT000000029580
Display NameMeditationes piisimae de cognitione humanae conditionis; fragm.; Duits
Relation IdRELA000000341672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008684
Pathdomain/teksten/TEXT000000008684
Display NameMnl. vertaling van Gerard Zerbolt van Zutphen: De spiritualibus ascensionibus
Relation IdRELA000000261018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012661
Pathdomain/teksten/TEXT000000012661
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus
Relation IdRELA000000275974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029860
Pathdomain/teksten/TEXT000000029860
Display NameMoezelfr.
Relation IdRELA000000342848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035307
Pathdomain/teksten/TEXT000000035307
Display NameNederduitse vertaling van Johannes Hildesheimensis: Historia trium regum.
Relation IdRELA000000364329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007473
Pathdomain/teksten/TEXT000000007473
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg; Rip.
Relation IdRELA000000256784
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038757
Pathdomain/teksten/TEXT000000038757
Display NameOchtendgebed
Relation IdRELA000000376123
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038917
Pathdomain/teksten/TEXT000000038917
Display NameOver de genade Gods; Rip.
Relation IdRELA000000376641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029856
Pathdomain/teksten/TEXT000000029856
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus. Etc.; Duits
Relation IdRELA000000342835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029857
Pathdomain/teksten/TEXT000000029857
Display NamePseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus; Duits
Relation IdRELA000000342837
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020585
Pathdomain/teksten/TEXT000000020585
Display NameRekenboek (geïllustreerd); Mnl. en Frans
Relation IdRELA000000303143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029845
Pathdomain/teksten/TEXT000000029845
Display NameRuusbroec. Etc.
Relation IdRELA000000342801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008542
Pathdomain/teksten/TEXT000000008542
Display NameSente Augustynus hant boiche; Ripuar.
Relation IdRELA000000260452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038918
Pathdomain/teksten/TEXT000000038918
Display NameTegen de verzoeking; Rip.
Relation IdRELA000000376643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029861
Pathdomain/teksten/TEXT000000029861
Display NameTrierer Apostelboek; Moezelfr.
Relation IdRELA000000342851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006687
Pathdomain/teksten/TEXT000000006687
Display NameTweede Mnl. vertaling van Boek II en III van David van Augsburg: Profectus religiosorum; Moezelfr.
Relation IdRELA000000253563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007931
Pathdomain/teksten/TEXT000000007931
Display NameTweede brief van Gerlach Peters aan Lubbe Peters; Westfaals/Middelduits
Relation IdRELA000000258410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029834
Pathdomain/teksten/TEXT000000029834
Display NameUsuardus: Martyrologium; Duits.
Relation IdRELA000000342765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023002
Pathdomain/teksten/TEXT000000023002
Display NameVertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000312014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038756
Pathdomain/teksten/TEXT000000038756
Display NameVigilie van de overledenen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000376119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023001
Pathdomain/teksten/TEXT000000023001
Display NameXII vruchten des lijdens
Relation IdRELA000000312011
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038755
Pathdomain/teksten/TEXT000000038755
Display NameZeven boetpsalmen in de vertaling van Geert Grote, met litanie (met o.a. Cunera)
Relation IdRELA000000376114
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002805
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002805
Display NameTrier, Stadtbibliothek
Relation IdRELA000000020046
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000003638
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003638
Display NameBushey, Betty C.
Relation IdRELA000000020045
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000008493
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008493
Display NameTRIER, SB : 1026/1960 Oct.
Relation IdRELA000000134255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008479
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008479
Display NameTRIER, SB : 1028/1959 Oct.
Relation IdRELA000000134116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008786
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008786
Display NameTRIER, SB : 1067/1285 Oct.
Relation IdRELA000000136783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000015006
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000015006
Display NameTRIER, SB : 1183/485 Oct.
Relation IdRELA000000205350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006508
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006508
Display NameTRIER, SB : 1184/486 Oct.
Relation IdRELA000000111321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007167
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007167
Display NameTRIER, SB : 1185/487 Qu.
Relation IdRELA000000119546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012004
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012004
Display NameTRIER, SB : 1189/2023 Qu.
Relation IdRELA000000173390
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006507
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006507
Display NameTRIER, SB : 1190/491 Qu.
Relation IdRELA000000111304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007168
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007168
Display NameTRIER, SB : 1191 (492) Qu.
Relation IdRELA000000119557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007014
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007014
Display NameTRIER, SB : 1236/604 Qu.
Relation IdRELA000000117512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007452
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007452
Display NameTRIER, SB : 1254/589 Oct.
Relation IdRELA000000122805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012005
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012005
Display NameTRIER, SB : 143/1182 Oct.
Relation IdRELA000000173424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006827
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006827
Display NameTRIER, SB : 148/1196 Oct.
Relation IdRELA000000115313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007301
Display NameTRIER, SB : 1935/1432 Qu.
Relation IdRELA000000121200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008981
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008981
Display NameTRIER, SB : 1981/2 Oct.
Relation IdRELA000000138462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007277
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007277
Display NameTRIER, SB : 2017/660 Oct.
Relation IdRELA000000120946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007521
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007521
Display NameTRIER, SB : 2022/662 Oct.
Relation IdRELA000000123584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005896
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005896
Display NameTRIER, SB : 2024/664 Oct.
Relation IdRELA000000103954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012006
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012006
Display NameTRIER, SB : 494/1596 Oct
Relation IdRELA000000173433
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013828
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013828
Display NameTRIER, SB : 788/1372 Oct.
Relation IdRELA000000192470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007258
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007258
Display NameTRIER, SB : 807/1337 Qu.
Relation IdRELA000000120724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006782
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006782
Display NameTRIER, SB : 809 (1341)
Relation IdRELA000000114705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007271
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007271
Display NameTRIER, SB : 811 (1342)
Relation IdRELA000000120888
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007145
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007145
Display NameTRIER, SB : 812/1339 Qu.
Relation IdRELA000000119184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008431
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008431
Display NameTRIER, SB : 813/1343 Oct.
Relation IdRELA000000133748
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010469
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010469
Display NameTRIER, SB : 833/1368 Oct.
Relation IdRELA000000155939
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie