'Gelieft dan maar de prijs te bepalen, en mij hetzelve toe te schikken' : Jan Schouten (1786-1852) / Casper Gijzen

Typedocument
Title'Gelieft dan maar de prijs te bepalen, en mij hetzelve toe te schikken' : Jan Schouten (1786-1852) / Casper Gijzen
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005303
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/663d1fd3-b409-4468-be7f-194b9812184d
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006367
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000020005
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000003379
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003379
Display NameGijzen, Casper
Relation IdRELA000000020004
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie