Catalogus eener uitgebreide en hoogstbelangrijke bibliotheek waarin zeer zeldzame werken uitmunten over godgeleerdheid, oudheden, wereldlijke en vaderlandsche geschiedenis ... mitsgaders eene geheel eenige verzameling ... stukken rakende de stad Dordrecht ..., wijders eene ... verzameling van Nederlandsche dichters van de XVIe tot de XIXe eeuw ..., voorts Fransche, Engelsche en Duitsche dichters ... en eindelijk kapitale boekenkasten : alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ..., hetwelk publiek verkocht zal worden op Maandag den 17den Januarij 1853 ...

Typedocument
TitleCatalogus eener uitgebreide en hoogstbelangrijke bibliotheek waarin zeer zeldzame werken uitmunten over godgeleerdheid, oudheden, wereldlijke en vaderlandsche geschiedenis ... mitsgaders eene geheel eenige verzameling ... stukken rakende de stad Dordrecht ..., wijders eene ... verzameling van Nederlandsche dichters van de XVIe tot de XIXe eeuw ..., voorts Fransche, Engelsche en Duitsche dichters ... en eindelijk kapitale boekenkasten : alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ..., hetwelk publiek verkocht zal worden op Maandag den 17den Januarij 1853 ...
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005302
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c05dc944-f962-48e4-8feb-02f5ccde5b1c
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006367
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000020003
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001024
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001024
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000020002
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie