Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen / Gerardus Henricus Petronella Sonnemans

Typedocument
TitleFunctionele aspecten van Middelnederlandse versprologen / Gerardus Henricus Petronella Sonnemans
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005236
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5c669f7c-895e-4cf8-b4b3-453d353480b1
Deletedno
Relation Count 73
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000003643
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003643
Display NameHet boec van Sidrac
Relation IdRELA000000401455
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000019590
Pathdomain/teksten/TEXT000000019590
Display NameAlchemie, berijmd
Relation IdRELA000000299258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026664
Pathdomain/teksten/TEXT000000026664
Display NameAllegorisch gedicht
Relation IdRELA000000329440
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025020
Pathdomain/teksten/TEXT000000025020
Display NameAllegorisch gedicht, ingekaderd in een gebed tot Maria
Relation IdRELA000000321126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005033
Pathdomain/teksten/TEXT000000005033
Display NameBeatrijs
Relation IdRELA000000245445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028486
Pathdomain/teksten/TEXT000000028486
Display NameBerijmd traktaat over het Laatste Oordeel
Relation IdRELA000000336875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019988
Pathdomain/teksten/TEXT000000019988
Display NameBerijmde chiromantie
Relation IdRELA000000300835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024963
Pathdomain/teksten/TEXT000000024963
Display NameBerijmde tekst over de weg tot de liefde Gods, op naam van Jan
Relation IdRELA000000320870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026108
Pathdomain/teksten/TEXT000000026108
Display NameBoerde over de list van een arme, verliefde ridder
Relation IdRELA000000326673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000889
Pathdomain/teksten/TEXT000000000889
Display NameBoethius: De consolatione philosophiae, in de Mnl. vertaling van Jacob Vilt
Relation IdRELA000000223080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001536
Pathdomain/teksten/TEXT000000001536
Display NameBroeder Geraert: Sinte Kerstinen heiligen leven; onvolledig; Mnl.
Relation IdRELA000000227061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004703
Pathdomain/teksten/TEXT000000004703
Display NameDat boec van den houte
Relation IdRELA000000244229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005441
Pathdomain/teksten/TEXT000000005441
Display NameDe borchgravinne van Vergi
Relation IdRELA000000247627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005110
Pathdomain/teksten/TEXT000000005110
Display NameDe vierde Martijn, toegeschreven aan Heinric van Aken
Relation IdRELA000000245816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008141
Pathdomain/teksten/TEXT000000008141
Display NameDer goeder leiken reghel
Relation IdRELA000000259200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007257
Pathdomain/teksten/TEXT000000007257
Display NameDer mannen ende vrouwen heimelijcheit
Relation IdRELA000000255835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011877
Pathdomain/teksten/TEXT000000011877
Display NameDer vrouwen heimelijcheit
Relation IdRELA000000273199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000004
Pathdomain/teksten/TEXT000000000004
Display NameDer ystorien bloeme
Relation IdRELA000000217693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000005
Pathdomain/teksten/TEXT000000000005
Display NameEsopet
Relation IdRELA000000217698
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012861
Pathdomain/teksten/TEXT000000012861
Display NameFragment van Mnl. rijmvertaling van Hendrik van Saltrey: De purgatorio Sancti Patricii
Relation IdRELA000000276691
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026036
Pathdomain/teksten/TEXT000000026036
Display NameFragment van religieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vier cussen; thans verloren.
Relation IdRELA000000326242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028415
Pathdomain/teksten/TEXT000000028415
Display NameGedicht : Ic arem van trooste maer rijc van minnen
Relation IdRELA000000336572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028417
Pathdomain/teksten/TEXT000000028417
Display NameGedicht : Om dat ic niet en can vulbringen
Relation IdRELA000000336581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028419
Pathdomain/teksten/TEXT000000028419
Display NameGedicht : Zonder de gracie Gods, ons Heeren
Relation IdRELA000000336589
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022270
Pathdomain/teksten/TEXT000000022270
Display NameGedicht over de misbruiken in de kerk, vermoedelijk onvoll.
Relation IdRELA000000309176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023992
Pathdomain/teksten/TEXT000000023992
Display NameGedicht van de Negen Besten, onvolledig
Relation IdRELA000000316530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028416
Pathdomain/teksten/TEXT000000028416
Display NameGedicht van een jongeman en een kluizenaar
Relation IdRELA000000336576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028487
Pathdomain/teksten/TEXT000000028487
Display NameGeestelijk lofdicht op Maria : Vischers hebben die manier
Relation IdRELA000000336881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028369
Pathdomain/teksten/TEXT000000028369
Display NameH. Kruislegende, verweven met Denensage; berijmd
Relation IdRELA000000336378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025784
Pathdomain/teksten/TEXT000000025784
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Willem II van Gulik
Relation IdRELA000000324198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005354
Pathdomain/teksten/TEXT000000005354
Display NameHeynric van Hollant: Die cracht der mane
Relation IdRELA000000247183
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003296
Pathdomain/teksten/TEXT000000003296
Display NameJacob van Maerlant: Alexanders geesten; Mnl.
Relation IdRELA000000237268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005091
Pathdomain/teksten/TEXT000000005091
Display NameJacob van Maerlant: De derde Martijn
Relation IdRELA000000245717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005036
Pathdomain/teksten/TEXT000000005036
Display NameJacob van Maerlant: Heimelicheit der heimelicheden
Relation IdRELA000000245467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004624
Pathdomain/teksten/TEXT000000004624
Display NameJacob van Maerlant: Historie van den grale en Merlijns boec
Relation IdRELA000000243767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005394
Pathdomain/teksten/TEXT000000005394
Display NameJan van Boendale: Jans teesteye
Relation IdRELA000000247382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028418
Pathdomain/teksten/TEXT000000028418
Display NameLof van de stad Brugge (door Jan van Hulst?)
Relation IdRELA000000336585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019246
Pathdomain/teksten/TEXT000000019246
Display NameMaanzodiologium (berijmd)
Relation IdRELA000000297951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018739
Pathdomain/teksten/TEXT000000018739
Display NameMaria-mirakelsproke : Van eere vrauwen die niet noode vygilyen seide over doode
Relation IdRELA000000296059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005391
Pathdomain/teksten/TEXT000000005391
Display NameMelibeus
Relation IdRELA000000247372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025693
Pathdomain/teksten/TEXT000000025693
Display NameMinnesproke : Dat scamelheit thoechste poent es van minnen
Relation IdRELA000000323733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005115
Pathdomain/teksten/TEXT000000005115
Display NameMirakelsproke over bekering van een jodin, Mnl.
Relation IdRELA000000245840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016443
Pathdomain/teksten/TEXT000000016443
Display NameOns heren passie
Relation IdRELA000000288777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019321
Pathdomain/teksten/TEXT000000019321
Display NamePhysiognomie, berijmd
Relation IdRELA000000298234
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025838
Pathdomain/teksten/TEXT000000025838
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien broeders
Relation IdRELA000000324675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026027
Pathdomain/teksten/TEXT000000026027
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van karitas
Relation IdRELA000000326161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026029
Pathdomain/teksten/TEXT000000026029
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van karitas; onvoll.
Relation IdRELA000000326180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026034
Pathdomain/teksten/TEXT000000026034
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vier cussen
Relation IdRELA000000326223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013541
Pathdomain/teksten/TEXT000000013541
Display NameSinte Bernaerdus epistele tote Raymonde
Relation IdRELA000000279003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026133
Pathdomain/teksten/TEXT000000026133
Display NameSproke : God die gheeft sinen vrient
Relation IdRELA000000326842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018734
Pathdomain/teksten/TEXT000000018734
Display NameSproke : Van enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000296042
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023152
Pathdomain/teksten/TEXT000000023152
Display NameSproke op de stokregel `Swighen brinct vele rusten in'
Relation IdRELA000000312756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025903
Pathdomain/teksten/TEXT000000025903
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van die achte salicheiden
Relation IdRELA000000325248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025980
Pathdomain/teksten/TEXT000000025980
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van rechters
Relation IdRELA000000325788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025832
Pathdomain/teksten/TEXT000000025832
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden serpent
Relation IdRELA000000324611
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025981
Pathdomain/teksten/TEXT000000025981
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander avontuer
Relation IdRELA000000325798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026002
Pathdomain/teksten/TEXT000000026002
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander drierehande staet der werelt
Relation IdRELA000000325979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005489
Pathdomain/teksten/TEXT000000005489
Display NameTheophilus
Relation IdRELA000000247828
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002462
Pathdomain/teksten/TEXT000000002462
Display NameVan smeinscen lede; Mnl.
Relation IdRELA000000233087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026486
Pathdomain/teksten/TEXT000000026486
Display NameVanden VII vroeden van binnen Rome
Relation IdRELA000000328649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004700
Pathdomain/teksten/TEXT000000004700
Display NameVanden levene ons heren
Relation IdRELA000000244219
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002295
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002295
Display NameSonnemans, Gerard
Relation IdRELA000000019891
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002295
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002295
Display NameAMSTERDAM, UB : I G 56
Relation IdRELA000000055321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003923
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003923
Display NameBRUSSEL, KB : 19308
Relation IdRELA000000079290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005361
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005361
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 41
Relation IdRELA000000096190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001192
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001192
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1335
Relation IdRELA000000039375
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie