Reinaert de Vos : episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw / met aenmerkingen en ophelderingen van J.F. Willems

Typedocument
TitleReinaert de Vos : episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw / met aenmerkingen en ophelderingen van J.F. Willems
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005227
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/780b32d3-4d54-4384-aae2-3318a59aaf72
Deletedno
Relation Count 9
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000000086
Pathdomain/teksten/TEXT000000000086
Display NameFormulierboek t.b.v. Sint-Pieter-abdij. Petrus van Blois: De Amicitia Christiana. Proverbia Isengrimi; Lat.
Relation IdRELA000000218045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025696
Pathdomain/teksten/TEXT000000025696
Display NameMinnesproke : Van enen hert die minde ene hinde
Relation IdRELA000000323753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025771
Pathdomain/teksten/TEXT000000025771
Display NameSproke : Van enen liebaerde ende vanden vos reinaerde
Relation IdRELA000000324113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025770
Pathdomain/teksten/TEXT000000025770
Display NameSproke : Vanden vos ende vanden wolf
Relation IdRELA000000324104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025769
Pathdomain/teksten/TEXT000000025769
Display NameSproke : Vander conciensien ghemaect op Ysegrijm den wolf
Relation IdRELA000000324095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025682
Pathdomain/teksten/TEXT000000025682
Display NameSproke : Vander vledermuus een bispel
Relation IdRELA000000323665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025811
Pathdomain/teksten/TEXT000000025811
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Reynaert ende van Aven
Relation IdRELA000000324424
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001224
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001224
Display NameWillems, J.F.
Relation IdRELA000000019882
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000000091
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000091
Display NameGENT, UB : 267
Relation IdRELA000000024547
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie