Lachen om list en lust : studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen / Frederik Joris Lodder

Typedocument
TitleLachen om list en lust : studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen / Frederik Joris Lodder
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005218
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/71f4b9c7-e231-4203-a898-edb75bac5078
Deletedno
Relation Count 23
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007334
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007334
Display Nameboerden
Relation IdRELA000000404844
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000025704
Pathdomain/teksten/TEXT000000025704
Display NameBoerde : Een bispel van II clerken ene goede boerde
Relation IdRELA000000323801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025637
Pathdomain/teksten/TEXT000000025637
Display NameBoerde : Tgoede wijf maect den goeden man
Relation IdRELA000000323410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025743
Pathdomain/teksten/TEXT000000025743
Display NameBoerde : Van III ghesellen die den bake stalen
Relation IdRELA000000323952
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026159
Pathdomain/teksten/TEXT000000026159
Display NameBoerde : Van der weldaet die de duvele dede
Relation IdRELA000000326998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025756
Pathdomain/teksten/TEXT000000025756
Display NameBoerde : Van lacarise den katijf die een ander sach bruden sijn wijf
Relation IdRELA000000324019
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025741
Pathdomain/teksten/TEXT000000025741
Display NameBoerde : Vanden cnape van Dordrecht ene sotte boerde
Relation IdRELA000000323939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026543
Pathdomain/teksten/TEXT000000026543
Display NameBoerde : Vanden tanden
Relation IdRELA000000328936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026108
Pathdomain/teksten/TEXT000000026108
Display NameBoerde over de list van een arme, verliefde ridder
Relation IdRELA000000326674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026102
Pathdomain/teksten/TEXT000000026102
Display NameBoerde over de listen van een Antwerpse hoer
Relation IdRELA000000326631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026106
Pathdomain/teksten/TEXT000000026106
Display NameBoerde over de listen van een getrouwde vrouw
Relation IdRELA000000326660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026101
Pathdomain/teksten/TEXT000000026101
Display NameBoerde over een overspelige vrouw
Relation IdRELA000000326623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025976
Pathdomain/teksten/TEXT000000025976
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden monick
Relation IdRELA000000325753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025836
Pathdomain/teksten/TEXT000000025836
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden paep die sinen baec ghestoelen wert
Relation IdRELA000000324653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025815
Pathdomain/teksten/TEXT000000025815
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden waghen
Relation IdRELA000000324461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009801
Pathdomain/teksten/TEXT000000009801
Display NameBoerde: Vanden vesscher van Parijs
Relation IdRELA000000265036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025660
Pathdomain/teksten/TEXT000000025660
Display NameHekeldicht : Van den papen
Relation IdRELA000000323547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026067
Pathdomain/teksten/TEXT000000026067
Display NameHeynrickus: Boerde over een vrijgezel die twee vrouwen wilde; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000326502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025638
Pathdomain/teksten/TEXT000000025638
Display NamePieter van Iersele : Wisen raet van vrouwen
Relation IdRELA000000323418
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002057
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002057
Display NameLodder, F.J.
Relation IdRELA000000019871
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie