Het Tübingse Sint-Geertruihandschrift : Hs. Tübingen, Universitätsbibliothek, Me.IV.3 / diplomatische ed. bezorgd door Hans Kienhorst en Gerard Sonnemans

Typedocument
TitleHet Tübingse Sint-Geertruihandschrift : Hs. Tübingen, Universitätsbibliothek, Me.IV.3 / diplomatische ed. bezorgd door Hans Kienhorst en Gerard Sonnemans
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005212
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6949cc69-c4fa-4852-8c86-fff3c0f73e30
Deletedno
Relation Count 15
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000005693
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005693
Display NameGriet Jacobsdr
Relation IdRELA000000398256
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000028486
Pathdomain/teksten/TEXT000000028486
Display NameBerijmd traktaat over het Laatste Oordeel
Relation IdRELA000000336876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028487
Pathdomain/teksten/TEXT000000028487
Display NameGeestelijk lofdicht op Maria : Vischers hebben die manier
Relation IdRELA000000336882
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028488
Pathdomain/teksten/TEXT000000028488
Display NameGeestelijke oefening op rijm
Relation IdRELA000000336887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028375
Pathdomain/teksten/TEXT000000028375
Display NameGetijden- en gebedenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Mnl.
Relation IdRELA000000336419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028490
Pathdomain/teksten/TEXT000000028490
Display NameKorte monoloog van Jezus tot de mens, berijmd
Relation IdRELA000000336893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028491
Pathdomain/teksten/TEXT000000028491
Display NameLatijnse biechtformule
Relation IdRELA000000336897
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018714
Pathdomain/teksten/TEXT000000018714
Display NameMirakelsproke van een bekeerde zondaar
Relation IdRELA000000295981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016443
Pathdomain/teksten/TEXT000000016443
Display NameOns heren passie
Relation IdRELA000000288779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028492
Pathdomain/teksten/TEXT000000028492
Display NameTekst uit een Latijns brevier
Relation IdRELA000000336900
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001976
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001976
Display NameKienhorst, Hans
Relation IdRELA000000019864
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002295
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002295
Display NameSonnemans, Gerard
Relation IdRELA000000019865
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000011367
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011367
Display NameOlim KENSINGTON PALACE, LDS : Dutch 4
Relation IdRELA000000166362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008365
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008365
Display NameTÜBINGEN, UB : ME IV 3
Relation IdRELA000000133142
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie