Eene onbekende rijmkroniek van het begin der XIVe eeuw / J. Cuvelier

Typedocument
TitleEene onbekende rijmkroniek van het begin der XIVe eeuw / J. Cuvelier
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005193
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a246ff4b-ec4b-45f7-98bc-98b8721cff56
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000025569
Pathdomain/teksten/TEXT000000025569
Display NameWerkkloksproke: hekeldicht op de lakennopsters te Leuven en Brussel
Relation IdRELA000000323090
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000020
Pathdomain/documents/DOCU000000000020
Display NameVerslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde
Relation IdRELA000000412382
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001033
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001033
Display NameCuvelier, Joseph
Relation IdRELA000000019830
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000010491
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010491
Display NameOlim CUVELIER (Brussel) : z.s.
Relation IdRELA000000156143
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie