Catalogus librorum, quos in variis doctrinarum generibus ... sibi collegerat ... Annaeus Ypey ... : quorum publica fiet auctio ... octobris 1837 ...

Typedocument
TitleCatalogus librorum, quos in variis doctrinarum generibus ... sibi collegerat ... Annaeus Ypey ... : quorum publica fiet auctio ... octobris 1837 ...
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005179
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a648eab0-f429-4cb0-8057-c6108e621c9b
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006389
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006389
Display NameYpey, Annaeus (Groningen)
Relation IdRELA000000405076
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000038855
Pathdomain/teksten/TEXT000000038855
Display NameDer apostelen werken. Etc. (?); Mnl.
Relation IdRELA000000376469
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002723
Pathdomain/teksten/TEXT000000002723
Display NameNieuwe Testament, vertaling van Johan Scutken, Utrechtse kalender en lijst van dagen van het tijdeigen met verwijzing naar epistel-en evangelielessen van die dag; hs. bruikbaar als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234483
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000006389
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006389
Display NameYpey, Annaeus (Groningen)
Relation IdRELA000000019800
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007529
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007529
Display NameASSEN, DA : Oldenhuis Gratama 929
Relation IdRELA000000123664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002120
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002120
Display NameGRONINGEN, UB : PEIP 8
Relation IdRELA000000052764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002121
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002121
Display NameGRONINGEN, UB : PEIP 9
Relation IdRELA000000052783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001320
Display NameLEIDEN, UB : LTK 288
Relation IdRELA000000041324
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004403
Display NameLONDEN, BL : Add. 25720
Relation IdRELA000000085431
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000293
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000293
Display NameYpey, A.
Relation IdRELA000000019799
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007529
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007529
Display NameASSEN, DA : Oldenhuis Gratama 929
Relation IdRELA000000123663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002120
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002120
Display NameGRONINGEN, UB : PEIP 8
Relation IdRELA000000052762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002121
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002121
Display NameGRONINGEN, UB : PEIP 9
Relation IdRELA000000052782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001320
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001320
Display NameLEIDEN, UB : LTK 288
Relation IdRELA000000041322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004403
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004403
Display NameLONDEN, BL : Add. 25720
Relation IdRELA000000085426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000016051
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000016051
Display NameOlim YPEY (Groningen) : Cat. 1837, nr. 3271
Relation IdRELA000000215301
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie