Die datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 1401 bis 1450 / Franz Unterkircher

Typedocument
TitleDie datierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek von 1401 bis 1450 / Franz Unterkircher
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005118
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/77a0f8d1-4217-45cf-9df2-330c6788f603
Deletedno
Relation Count 27
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001643
Pathdomain/teksten/TEXT000000001643
Display NameBonaventura: Breviloquium. Distinctiones in 4 libros sententiarum. (Pseudo-)Hugo a Sancto Caro; Lat.
Relation IdRELA000000227619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001676
Pathdomain/teksten/TEXT000000001676
Display NameFranciscus de Aest: Sermones; Lat.
Relation IdRELA000000227848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023991
Pathdomain/teksten/TEXT000000023991
Display NameFranstalig afschrift van Heraut Beyeren: Wapenboek Beyeren
Relation IdRELA000000316526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001658
Pathdomain/teksten/TEXT000000001658
Display NameJan van Meerhout: Opera; autogr. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000227730
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001574
Pathdomain/teksten/TEXT000000001574
Display NameMnl. vertaling van De doctrina cordis; autograaf van de vertaler
Relation IdRELA000000227226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023993
Pathdomain/teksten/TEXT000000023993
Display NamePetrus Berchorius: Dictionarium morale bibliorum (dln. I en IV); Lat.
Relation IdRELA000000316538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004819
Pathdomain/teksten/TEXT000000004819
Display NameRoman de Girart de Rousillon (prozaversie van Jean Wauquelin); Frans en Lat.
Relation IdRELA000000244700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001692
Pathdomain/teksten/TEXT000000001692
Display NameSermones; Lat.
Relation IdRELA000000227920
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001653
Pathdomain/teksten/TEXT000000001653
Display NameTheologisch verzamelhandschrift; Lat.
Relation IdRELA000000227687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031057
Pathdomain/teksten/TEXT000000031057
Display NameThomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus; Lat.
Relation IdRELA000000348115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001631
Pathdomain/teksten/TEXT000000001631
Display NameVita Jhesu Christi. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000227536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001627
Pathdomain/teksten/TEXT000000001627
Display NameVitae fratrum praedicatorum aliorumque sanctorum; Lat.
Relation IdRELA000000227504
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033817
Pathdomain/teksten/TEXT000000033817
Display NameVocabularius; Lat.
Relation IdRELA000000358818
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001278
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001278
Display NameUnterkircher, F.
Relation IdRELA000000019634
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009817
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009817
Display NameWENEN, ONB : 13693-4
Relation IdRELA000000148004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014445
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014445
Display NameWENEN, ONB : 13857
Relation IdRELA000000199472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013060
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013060
Display NameWENEN, ONB : 14073
Relation IdRELA000000184068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002354
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002354
Display NameWENEN, ONB : 15231
Relation IdRELA000000056063
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002470
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002470
Display NameWENEN, ONB : 15241
Relation IdRELA000000057440
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006514
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006514
Display NameWENEN, ONB : 2549
Relation IdRELA000000111382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009816
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009816
Display NameWENEN, ONB : 3297
Relation IdRELA000000147994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002452
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002452
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12702
Relation IdRELA000000057223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002486
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002486
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12773
Relation IdRELA000000057569
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002415
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002415
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12807
Relation IdRELA000000056692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002420
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002420
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12837
Relation IdRELA000000056758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002432
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002432
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12864
Relation IdRELA000000056913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002444
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12896
Relation IdRELA000000057079
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie