Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München : die mittelalterlichen Handschriften aus Cgm 4001-5247 / neu beschrieben von Karin Schneider

Typedocument
TitleDie deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München : die mittelalterlichen Handschriften aus Cgm 4001-5247 / neu beschrieben von Karin Schneider
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005114
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/84e7244f-7ffd-4f8b-960d-64274e1f17ee
Deletedno
Relation Count 30
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000037704
Pathdomain/teksten/TEXT000000037704
Display NameAanwijzingen voor Clarissen; Rip.
Relation IdRELA000000372983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003305
Pathdomain/teksten/TEXT000000003305
Display NameBijbelvertaling van 1360 (Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen); hs. verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000237344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003306
Pathdomain/teksten/TEXT000000003306
Display NameBijbelvertaling van 1360 in 2 bdn. (Deel 1: Genesis en Exodus; Deel 2: Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Richteren, Ruth); Mnl.
Relation IdRELA000000237360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004045
Pathdomain/teksten/TEXT000000004045
Display NameBoetpsalmen, met de litanie van alle heiligen
Relation IdRELA000000241373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016772
Pathdomain/teksten/TEXT000000016772
Display NameChristi Leiden in einer Vision geschaut; Ripuar.
Relation IdRELA000000289857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005963
Pathdomain/teksten/TEXT000000005963
Display NameDat croenken des loefs van onser liever sueter vrouwen
Relation IdRELA000000249915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029801
Pathdomain/teksten/TEXT000000029801
Display NameEerste deel uit Heinrich Hass: Duitse vertaling van Hendrik Herp: Spieghel der volcomenheit
Relation IdRELA000000342641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037705
Pathdomain/teksten/TEXT000000037705
Display NameGebeden tot o.a. S. Anthonius en S. Sebastianus; Lat.
Relation IdRELA000000372985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030650
Pathdomain/teksten/TEXT000000030650
Display NameGenealogiën (o.a. van de graven van Holland?)
Relation IdRELA000000346460
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037553
Pathdomain/teksten/TEXT000000037553
Display NameHymnen en gebeden tot S. Maria magdalena en S. Agnes; Lat.
Relation IdRELA000000372594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037552
Pathdomain/teksten/TEXT000000037552
Display NameHymnen en gebeden tot S. Ursula en de elfduizend maagden; Lat.
Relation IdRELA000000372588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007117
Pathdomain/teksten/TEXT000000007117
Display NameMnl. vertaling van Bernardus van Clairvaux: Sermones (53); winterstuk; preek van Nicolaas van Clairvaux; preek van Guerricus van Igny; preek van Fulgentius van Ruspae; traktaten; Mnl.
Relation IdRELA000000255345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037701
Pathdomain/teksten/TEXT000000037701
Display NamePassio decem milium martyrum; Lat.
Relation IdRELA000000372973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037554
Pathdomain/teksten/TEXT000000037554
Display NamePseudo-Anselmus van Canterbury: Interrogatio de passione domini; Lat.
Relation IdRELA000000372600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037702
Pathdomain/teksten/TEXT000000037702
Display NameRegel der Clarissen naar de bul van Urbanus IV; Rip.
Relation IdRELA000000372977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037703
Pathdomain/teksten/TEXT000000037703
Display NameStatuten van Benedictus XII voor de Clarissen, medegedeeld door Arnold van Neuss; Rip.
Relation IdRELA000000372980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035301
Pathdomain/teksten/TEXT000000035301
Display NameThomas de Celano: Vita et miracula S. Clare; Lat.
Relation IdRELA000000364304
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035034
Pathdomain/teksten/TEXT000000035034
Display NameVita S. Barbarae; Lat.
Relation IdRELA000000363272
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037700
Pathdomain/teksten/TEXT000000037700
Display NameVita S. Margarethae; Lat.
Relation IdRELA000000372969
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002780
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002780
Display NameMünchen, Bayerische Staatsbibliothek
Relation IdRELA000000019625
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000516
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000516
Display NameSchneider, Karin
Relation IdRELA000000019624
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005389
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005389
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 4715
Relation IdRELA000000096642
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005391
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005391
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5062
Relation IdRELA000000096682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007324
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007324
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5130
Relation IdRELA000000121473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012267
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012267
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5140
Relation IdRELA000000176353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005392
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005392
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5150-51
Relation IdRELA000000096722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005393
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005393
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5203
Relation IdRELA000000096746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005396
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005396
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5235
Relation IdRELA000000096781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005397
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005397
Display NameMÜNCHEN, BSB : Cgm 5246
Relation IdRELA000000096798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012780
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012780
Display NameMÜNCHEN, BSB : Clm 1231
Relation IdRELA000000181346
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie