Het Comburgse handschrift : Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil 2° 22 / diplomatische ed. bezorgd door Herman Brinkman en Janny Schenkel

Typedocument
TitleHet Comburgse handschrift : Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil 2° 22 / diplomatische ed. bezorgd door Herman Brinkman en Janny Schenkel
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005086
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2e7e549f-fcb1-4579-9f03-211821630d8e
Deletedno
Relation Count 67
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007612
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007612
Display NameDie VI banden van penitencien
Relation IdRELA000000406093
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007438
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007438
Display NameNeustetter, Erasmus
Relation IdRELA000000405137
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003666
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003666
Display NameRijmkroniek van Vlaanderen
Relation IdRELA000000403671
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007340
Display NameVan enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000405970
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000021186
Pathdomain/teksten/TEXT000000021186
Display NameAcht zaligheden
Relation IdRELA000000305252
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026349
Pathdomain/teksten/TEXT000000026349
Display NameAllegorisch gedicht : Van der roese des crucen
Relation IdRELA000000328013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004349
Pathdomain/teksten/TEXT000000004349
Display NameBijbelpassage uit Paulus
Relation IdRELA000000242600
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004751
Pathdomain/teksten/TEXT000000004751
Display NameBoec van seden
Relation IdRELA000000244465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026159
Pathdomain/teksten/TEXT000000026159
Display NameBoerde : Van der weldaet die de duvele dede
Relation IdRELA000000327001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026340
Pathdomain/teksten/TEXT000000026340
Display NameChristelijke levensleer; proza
Relation IdRELA000000327975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004749
Pathdomain/teksten/TEXT000000004749
Display NameDe boec van Catone
Relation IdRELA000000244455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005146
Pathdomain/teksten/TEXT000000005146
Display NameDe reis van Sinte Brandaan
Relation IdRELA000000246029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026348
Pathdomain/teksten/TEXT000000026348
Display NameDoctrinael savage; berijmde tekst in versparen
Relation IdRELA000000328008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020763
Pathdomain/teksten/TEXT000000020763
Display NameDrinklied : Een sproke up den wijn
Relation IdRELA000000303813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005385
Pathdomain/teksten/TEXT000000005385
Display NameExcerpten uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek II, kap.44-54, Boek III, kap.6-15)
Relation IdRELA000000247344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018263
Pathdomain/teksten/TEXT000000018263
Display NameExempel
Relation IdRELA000000294641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026335
Pathdomain/teksten/TEXT000000026335
Display NameExempel: De sancto Bernardo
Relation IdRELA000000327957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015443
Pathdomain/teksten/TEXT000000015443
Display NameGedicht van de Negen Besten, lange versie
Relation IdRELA000000285298
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026336
Pathdomain/teksten/TEXT000000026336
Display NameGeestelijke tekst: VI pointen van Onzen Heere
Relation IdRELA000000327962
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005075
Pathdomain/teksten/TEXT000000005075
Display NameHeinric van Aken: Die Rose
Relation IdRELA000000245640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005154
Pathdomain/teksten/TEXT000000005154
Display NameHeinric van Aken: Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen
Relation IdRELA000000246071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005112
Pathdomain/teksten/TEXT000000005112
Display NameHet boec van Sidrac
Relation IdRELA000000245826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005091
Pathdomain/teksten/TEXT000000005091
Display NameJacob van Maerlant: De derde Martijn
Relation IdRELA000000245718
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005100
Pathdomain/teksten/TEXT000000005100
Display NameJacob van Maerlant: De tweede Martijn
Relation IdRELA000000245764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005081
Pathdomain/teksten/TEXT000000005081
Display NameJacob van Maerlant: Eene disputacie van onser vrouwen ende van de heilighen cruce
Relation IdRELA000000245668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005036
Pathdomain/teksten/TEXT000000005036
Display NameJacob van Maerlant: Heimelicheit der heimelicheden
Relation IdRELA000000245468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026324
Pathdomain/teksten/TEXT000000026324
Display NameJacob van Maerlant: Wapene Martijn of Eerste Martijn
Relation IdRELA000000327905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016500
Pathdomain/teksten/TEXT000000016500
Display NameJan de Weert: Wapene Rogier
Relation IdRELA000000288985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026168
Pathdomain/teksten/TEXT000000026168
Display NameMaria-mirakelsproke : Van den jonghen mooncskine
Relation IdRELA000000327061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018739
Pathdomain/teksten/TEXT000000018739
Display NameMaria-mirakelsproke : Van eere vrauwen die niet noode vygilyen seide over doode
Relation IdRELA000000296062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026163
Pathdomain/teksten/TEXT000000026163
Display NameMinnesproke : Van XII cnechten die ruddren worden van heeren
Relation IdRELA000000327027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026165
Pathdomain/teksten/TEXT000000026165
Display NameMinnesproke : Van tween ghesellen die elc voer andren sterven wilden
Relation IdRELA000000327040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026170
Pathdomain/teksten/TEXT000000026170
Display NameMirakelsproke : Van eenen verwaenden coninc
Relation IdRELA000000327074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012958
Pathdomain/teksten/TEXT000000012958
Display NameMnl. berijmde vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026337
Pathdomain/teksten/TEXT000000026337
Display NameMnl. tekst over boetedoening: Die VI banden van penitencien
Relation IdRELA000000327965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008796
Pathdomain/teksten/TEXT000000008796
Display NameNeghen scoen punten
Relation IdRELA000000261609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026161
Pathdomain/teksten/TEXT000000026161
Display NamePolitieke sproke : Hoe een keyser twee princhen dede versoenen
Relation IdRELA000000327016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026169
Pathdomain/teksten/TEXT000000026169
Display NamePolitieke sproke over goed bestuur
Relation IdRELA000000327070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005158
Pathdomain/teksten/TEXT000000005158
Display NameRijmkroniek van Vlaanderen
Relation IdRELA000000246091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026343
Pathdomain/teksten/TEXT000000026343
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000327984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018429
Pathdomain/teksten/TEXT000000018429
Display NameSamenspraak tussen Jezus en Johannes
Relation IdRELA000000295101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013541
Pathdomain/teksten/TEXT000000013541
Display NameSinte Bernaerdus epistele tote Raymonde
Relation IdRELA000000279004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026160
Pathdomain/teksten/TEXT000000026160
Display NameSproke : Omme tghebrec van goeden loene
Relation IdRELA000000327009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026153
Pathdomain/teksten/TEXT000000026153
Display NameSproke : Van begrijpe
Relation IdRELA000000326973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026156
Pathdomain/teksten/TEXT000000026156
Display NameSproke : Van den XII dienenden cnapen
Relation IdRELA000000326990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026172
Pathdomain/teksten/TEXT000000026172
Display NameSproke : Van den dorpman ende zinen wive
Relation IdRELA000000327089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026166
Pathdomain/teksten/TEXT000000026166
Display NameSproke : Van eenen rudder die zinen zone leerde
Relation IdRELA000000327047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018734
Pathdomain/teksten/TEXT000000018734
Display NameSproke : Van enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000296044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026173
Pathdomain/teksten/TEXT000000026173
Display NameSproke : Van hoveerden
Relation IdRELA000000327098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026171
Pathdomain/teksten/TEXT000000026171
Display NameSproke : Van maer
Relation IdRELA000000327083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026351
Pathdomain/teksten/TEXT000000026351
Display NameSproke : Vander hoegher salen
Relation IdRELA000000328022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025661
Pathdomain/teksten/TEXT000000025661
Display NameSproke : Vander hogher salen
Relation IdRELA000000323555
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026339
Pathdomain/teksten/TEXT000000026339
Display NameTekst over de zeven kruiswoorden
Relation IdRELA000000327971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026347
Pathdomain/teksten/TEXT000000026347
Display NameVan Antkerst comste ende sine doot
Relation IdRELA000000328004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026344
Pathdomain/teksten/TEXT000000026344
Display NameVan Judaes gheborte ende sine doot
Relation IdRELA000000327988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026345
Pathdomain/teksten/TEXT000000026345
Display NameVan Pylatus gheborte ende sine doot
Relation IdRELA000000327992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005150
Pathdomain/teksten/TEXT000000005150
Display NameVan den vos Reynaerde
Relation IdRELA000000246048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005157
Pathdomain/teksten/TEXT000000005157
Display NameVan zeden (bewerking van 'Facetus'; een schoolboekje met 125 zedenlessen)
Relation IdRELA000000246087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015684
Pathdomain/teksten/TEXT000000015684
Display NameVanden bogaert die ene Clare maecte
Relation IdRELA000000286155
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002019
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002019
Display NameBrinkman, Herman
Relation IdRELA000000019538
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004577
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004577
Display NameSchenkel, Janny
Relation IdRELA000000019539
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000004571
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004571
Display NameSTUTTGART, WLB : Poet. et Philol. Fol. 22
Relation IdRELA000000087818
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie