Wapenboek door den wapenkoning Beyeren uit het begin der XVde eeuw / J.F.L. Coenen van 's Gravesloot

Typedocument
TitleWapenboek door den wapenkoning Beyeren uit het begin der XVde eeuw / J.F.L. Coenen van 's Gravesloot
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005067
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/96fa4477-c18d-4496-a09e-7bbc1d2c4ab3
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006858
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006858
Display NameWapenboek Beyeren
Relation IdRELA000000399898
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000024098
Pathdomain/teksten/TEXT000000024098
Display NameHeraut Beyeren quondam Gelre: Wapenboek Beyeren; autograaf; Mnl.
Relation IdRELA000000317114
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000005065
Pathdomain/documents/DOCU000000005065
Display NameHeraldieke bibliotheek : tijdschrift voor wapen-, geslacht-, zegel- en penningkunde / onder red. van J.B. Rietstap
Relation IdRELA000000410087
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009888
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009888
Display Names'-GRAVENHAGE, KB : 79 K 21
Relation IdRELA000000148935
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010771
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010771
Display NameCoenen van 's Gravesloot, J.F.L.
Relation IdRELA000000019485
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009888
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009888
Display Names'-GRAVENHAGE, KB : 79 K 21
Relation IdRELA000000148927
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie