Sproken en sprekers : inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke / Bernardina Theodora Hogenelst

Typedocument
TitleSproken en sprekers : inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke / Bernardina Theodora Hogenelst
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000005026
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/acbc0f30-31b6-4f83-a528-6c7038e90aa0
Deletedno
Relation Count 601
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006228
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006228
Display NameBoudewijn van der Lore
Relation IdRELA000000406322
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007304
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007304
Display NameDe seven bande die Venus den minnere sande
Relation IdRELA000000406450
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004297
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004297
Display NameDie zeven doechden der heyligher missen
Relation IdRELA000000394573
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007487
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007487
Display NameDirc Mathijszoon
Relation IdRELA000000399212
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007488
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007488
Display NameEgidius
Relation IdRELA000000400241
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007307
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007307
Display NameEn mach
Relation IdRELA000000403242
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005912
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005912
Display NameEne edel exsempel
Relation IdRELA000000399470
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007310
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007310
Display NameEyne scone ritterliche spruch von eren und von wappen
Relation IdRELA000000396472
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007489
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007489
Display NameGillis Peys
Relation IdRELA000000401192
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000000723
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000723
Display NameHein van Aken
Relation IdRELA000000393694
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003620
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003620
Display NameHeinric van Aken
Relation IdRELA000000407516
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004701
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004701
Display NameSproke over de schepenen
Relation IdRELA000000403794
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005794
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005794
Display NameSproke over het Heilig Sacrament
Relation IdRELA000000401149
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007302
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007302
Display NameSproke van Pyramus en Thisbe
Relation IdRELA000000406809
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007339
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007339
Display NameVan dat niemen en can ghedoen hi en es begrepen
Relation IdRELA000000401436
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007348
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007348
Display NameVan den X gheboeden
Relation IdRELA000000408147
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005991
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005991
Display NameVan den viere vingheren ende van den dume
Relation IdRELA000000402165
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007329
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007329
Display NameVan dinghen die selden gheschien
Relation IdRELA000000394045
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004704
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004704
Display NameVan drie doden konyngen ende van drie levendigen konynghen
Relation IdRELA000000399205
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007340
Display NameVan enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000405969
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007338
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007338
Display NameVan suveren cledren te dragen allen vrouwen
Relation IdRELA000000397726
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006229
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006229
Display NameVan tijtverlies
Relation IdRELA000000394316
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007332
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007332
Display NameVanden esel
Relation IdRELA000000398014
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007331
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007331
Display NameVanden fondamente
Relation IdRELA000000399121
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007330
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007330
Display NameVanden ouden ridder ende den jonghen
Relation IdRELA000000405734
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007333
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007333
Display NameVander hogher salen
Relation IdRELA000000395947
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007337
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007337
Display NameVander hontsschede
Relation IdRELA000000400962
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007336
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007336
Display NameVenus boem met VII coninghinnen
Relation IdRELA000000405286
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007493
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007493
Display NameVr°udengher
Relation IdRELA000000395963
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006825
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006825
Display Namesproken
Relation IdRELA000000397805
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004050
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004050
Display Namevander Luere, Boudewijn
Relation IdRELA000000405867
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000026469
Pathdomain/teksten/TEXT000000026469
Display NameAnthonis de Roovere : Lof van den heijleghen sacramente, op de stokregel Lof wonderlic ghebenedijt sacrament
Relation IdRELA000000328535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024834
Pathdomain/teksten/TEXT000000024834
Display NameAntonius Ghijselers: Ned. berijming van Griseldis
Relation IdRELA000000320268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026773
Pathdomain/teksten/TEXT000000026773
Display NameAugustijnken: Gedicht op de hertog van Braunschweig. Etc.; Mnd.
Relation IdRELA000000329868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007044
Pathdomain/teksten/TEXT000000007044
Display NameAugustynken van Dordt: De borch van Vroudenrijc
Relation IdRELA000000254985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006227
Pathdomain/teksten/TEXT000000006227
Display NameAugustynken van Dordt: De schepping
Relation IdRELA000000251117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007046
Pathdomain/teksten/TEXT000000007046
Display NameAugustynken van Dordt: De schepping in bekorte versie
Relation IdRELA000000254997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007043
Pathdomain/teksten/TEXT000000007043
Display NameAugustynken van Dordt: Lijd den tijt
Relation IdRELA000000254978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007041
Pathdomain/teksten/TEXT000000007041
Display NameAugustynken van Dordt: Van den scepe
Relation IdRELA000000254965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026500
Pathdomain/teksten/TEXT000000026500
Display NameBerijmde samenspraak : Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe
Relation IdRELA000000328733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026465
Pathdomain/teksten/TEXT000000026465
Display NameBerijmde tekst in strofen : Den boem van minnen
Relation IdRELA000000328516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024777
Pathdomain/teksten/TEXT000000024777
Display NameBerijmde tekst in strofen over de H. Drie koningen
Relation IdRELA000000320066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026498
Pathdomain/teksten/TEXT000000026498
Display NameBerijmde tekst: Van sterven end hoe elc mach segghen ic ga sterven
Relation IdRELA000000328722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025704
Pathdomain/teksten/TEXT000000025704
Display NameBoerde : Een bispel van II clerken ene goede boerde
Relation IdRELA000000323802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025637
Pathdomain/teksten/TEXT000000025637
Display NameBoerde : Tgoede wijf maect den goeden man
Relation IdRELA000000323411
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025743
Pathdomain/teksten/TEXT000000025743
Display NameBoerde : Van III ghesellen die den bake stalen
Relation IdRELA000000323953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026159
Pathdomain/teksten/TEXT000000026159
Display NameBoerde : Van der weldaet die de duvele dede
Relation IdRELA000000326999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026490
Pathdomain/teksten/TEXT000000026490
Display NameBoerde : Van eenre baghinen ene goede boerde; fragm.
Relation IdRELA000000328675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025703
Pathdomain/teksten/TEXT000000025703
Display NameBoerde : Van enen man die lach gheborghen in ene scrine
Relation IdRELA000000323796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025756
Pathdomain/teksten/TEXT000000025756
Display NameBoerde : Van lacarise den katijf die een ander sach bruden sijn wijf
Relation IdRELA000000324020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025741
Pathdomain/teksten/TEXT000000025741
Display NameBoerde : Vanden cnape van Dordrecht ene sotte boerde
Relation IdRELA000000323940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025630
Pathdomain/teksten/TEXT000000025630
Display NameBoerde : Vanden man die gherne dranc
Relation IdRELA000000323370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026108
Pathdomain/teksten/TEXT000000026108
Display NameBoerde over de list van een arme, verliefde ridder
Relation IdRELA000000326675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026102
Pathdomain/teksten/TEXT000000026102
Display NameBoerde over de listen van een Antwerpse hoer
Relation IdRELA000000326632
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026106
Pathdomain/teksten/TEXT000000026106
Display NameBoerde over de listen van een getrouwde vrouw
Relation IdRELA000000326661
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026101
Pathdomain/teksten/TEXT000000026101
Display NameBoerde over een overspelige vrouw
Relation IdRELA000000326624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025976
Pathdomain/teksten/TEXT000000025976
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden monick
Relation IdRELA000000325754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025836
Pathdomain/teksten/TEXT000000025836
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden paep die sinen baec ghestoelen wert
Relation IdRELA000000324654
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025815
Pathdomain/teksten/TEXT000000025815
Display NameBoerde van Willem van Hildegaersberch: Vanden waghen
Relation IdRELA000000324462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009801
Pathdomain/teksten/TEXT000000009801
Display NameBoerde: Vanden vesscher van Parijs
Relation IdRELA000000265037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021368
Pathdomain/teksten/TEXT000000021368
Display NameBoudewijn van der Lore: Achte persone wenschen
Relation IdRELA000000305926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021369
Pathdomain/teksten/TEXT000000021369
Display NameBoudewijn van der Lore: De maghet van Ghend
Relation IdRELA000000305930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009871
Pathdomain/teksten/TEXT000000009871
Display NameBoudewijn van der Lore: Van tijtverlies
Relation IdRELA000000265314
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018703
Pathdomain/teksten/TEXT000000018703
Display NameColpaert: Van enen ridder die god sine sonden vergaf
Relation IdRELA000000295936
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016123
Pathdomain/teksten/TEXT000000016123
Display NameDat creatueren qualijc te gheloven sijn
Relation IdRELA000000287685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026176
Pathdomain/teksten/TEXT000000026176
Display NameDirc Mathijszoon: Lofdicht op Haarlem
Relation IdRELA000000327115
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020763
Pathdomain/teksten/TEXT000000020763
Display NameDrinklied : Een sproke up den wijn
Relation IdRELA000000303814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032329
Pathdomain/teksten/TEXT000000032329
Display NameEerste refrein uit een cyclus van zes
Relation IdRELA000000353356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005312
Pathdomain/teksten/TEXT000000005312
Display NameExcerpt uit Lodewijk van Velthem: Spiegel historiael (Vijfde Partie, Boek I, kap.27/vs.1-126)
Relation IdRELA000000246973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026472
Pathdomain/teksten/TEXT000000026472
Display NameExempel van ghedoghene, Excerpt uit Dat boec Exemplaer
Relation IdRELA000000328554
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026473
Pathdomain/teksten/TEXT000000026473
Display NameExemple van verdraghene, Excerpt uit Dat boec Exemplaer
Relation IdRELA000000328562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026139
Pathdomain/teksten/TEXT000000026139
Display NameFragment van de minnerede : Die tso drien hellinge is geboren
Relation IdRELA000000326885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025826
Pathdomain/teksten/TEXT000000025826
Display NameFragment van religieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden doemsdach ende van sterven; verloren.
Relation IdRELA000000324559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026036
Pathdomain/teksten/TEXT000000026036
Display NameFragment van religieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vier cussen; thans verloren.
Relation IdRELA000000326243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015445
Pathdomain/teksten/TEXT000000015445
Display NameGedicht van de Negen Besten, korte versie
Relation IdRELA000000285308
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008181
Pathdomain/teksten/TEXT000000008181
Display NameGedicht van de Negen Besten, lange versie
Relation IdRELA000000259336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023992
Pathdomain/teksten/TEXT000000023992
Display NameGedicht van de Negen Besten, onvolledig
Relation IdRELA000000316531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015444
Pathdomain/teksten/TEXT000000015444
Display NameGedicht van den Negen Besten, korte versie
Relation IdRELA000000285303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026103
Pathdomain/teksten/TEXT000000026103
Display NameGillis Peys : Sproke over de argonautentocht, ter ere van Filips de Goede
Relation IdRELA000000326641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005154
Pathdomain/teksten/TEXT000000005154
Display NameHeinric van Aken: Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen
Relation IdRELA000000246069
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025660
Pathdomain/teksten/TEXT000000025660
Display NameHekeldicht : Van den papen
Relation IdRELA000000323545
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025781
Pathdomain/teksten/TEXT000000025781
Display NameHeraut Gelre : Erecyclus van 6 ereredes, gewijd aan Johan van Sponheim, Willem III van Holland-Henegouwen, Rudolf van Nidau, Gerard van Holstein, Reinoud van Valkenburg en Heinrich van Virneburg.
Relation IdRELA000000324175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025782
Pathdomain/teksten/TEXT000000025782
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Adam van Mopertingen
Relation IdRELA000000324182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025783
Pathdomain/teksten/TEXT000000025783
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Adam van Mopertingen; onvoll.
Relation IdRELA000000324190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025780
Pathdomain/teksten/TEXT000000025780
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Daniël VI van der Merwede
Relation IdRELA000000324167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025778
Pathdomain/teksten/TEXT000000025778
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Diederic van den Elner
Relation IdRELA000000324151
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025779
Pathdomain/teksten/TEXT000000025779
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Diederic van den Elner; onvoll.
Relation IdRELA000000324159
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025776
Pathdomain/teksten/TEXT000000025776
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Heinriic van Nueft
Relation IdRELA000000324138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025777
Pathdomain/teksten/TEXT000000025777
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Rutger Raitz
Relation IdRELA000000324145
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025784
Pathdomain/teksten/TEXT000000025784
Display NameHeraut Gelre : Ererede op Willem II van Gulik
Relation IdRELA000000324199
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026067
Pathdomain/teksten/TEXT000000026067
Display NameHeynrickus: Boerde over een vrijgezel die twee vrouwen wilde; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000326503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026111
Pathdomain/teksten/TEXT000000026111
Display NameJacop van Oestvoren : Gilde van de Blauwe schuit (dramatische monoloog)
Relation IdRELA000000326692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025685
Pathdomain/teksten/TEXT000000025685
Display NameJan Dille : Venus boem met VII coninghinnen
Relation IdRELA000000323680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025702
Pathdomain/teksten/TEXT000000025702
Display NameJan Knibbe : Die claghe vanden grave van Vlaendren
Relation IdRELA000000323791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025730
Pathdomain/teksten/TEXT000000025730
Display NameJan Knibbe : Die claghe vanden hertoghe Wenselijn van Brabant
Relation IdRELA000000323898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005395
Pathdomain/teksten/TEXT000000005395
Display NameJan van Boendale: Jans teesteye; fragm. (vs.3900-3949 en 3952-3999)
Relation IdRELA000000247387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025632
Pathdomain/teksten/TEXT000000025632
Display NameJan van Hollant : Vanden verwenden keyser
Relation IdRELA000000323385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026121
Pathdomain/teksten/TEXT000000026121
Display NameLof van de adel
Relation IdRELA000000326768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007048
Pathdomain/teksten/TEXT000000007048
Display NameLofdicht : Den lof van Maria ghemaect op drie staven
Relation IdRELA000000255006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007047
Pathdomain/teksten/TEXT000000007047
Display NameLofdicht: Den lof van Maria ghemaect op drie staven
Relation IdRELA000000255002
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005309
Pathdomain/teksten/TEXT000000005309
Display NameMaria-mirakelsproke : Ene mierakele van onser vrouwen (Excerpt uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael Eerste Partie, Boek VII, kap.70)
Relation IdRELA000000246954
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026168
Pathdomain/teksten/TEXT000000026168
Display NameMaria-mirakelsproke : Van den jonghen mooncskine
Relation IdRELA000000327060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018739
Pathdomain/teksten/TEXT000000018739
Display NameMaria-mirakelsproke : Van eere vrauwen die niet noode vygilyen seide over doode
Relation IdRELA000000296060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018683
Pathdomain/teksten/TEXT000000018683
Display NameMaria-mirakelsproke: Een goet man een predecare
Relation IdRELA000000295865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018508
Pathdomain/teksten/TEXT000000018508
Display NameMaria-mirakelsproke: Van enen jonghen kinde ende van haren scoelmeester
Relation IdRELA000000295329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026104
Pathdomain/teksten/TEXT000000026104
Display NameMeynert toe Fraenker : Sproke over de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers in 1496
Relation IdRELA000000326647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009700
Pathdomain/teksten/TEXT000000009700
Display NameMinnedicht; Duits
Relation IdRELA000000264685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025692
Pathdomain/teksten/TEXT000000025692
Display NameMinneraadsel : De viere heere wenschen
Relation IdRELA000000323722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025666
Pathdomain/teksten/TEXT000000025666
Display NameMinneraadsel : De vijf heren wenschen
Relation IdRELA000000323580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025669
Pathdomain/teksten/TEXT000000025669
Display NameMinneraadsel : De vijf vrouwen wenschen
Relation IdRELA000000323603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026143
Pathdomain/teksten/TEXT000000026143
Display NameMinneraadsel : Ene camere heb ic geraect
Relation IdRELA000000326910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025736
Pathdomain/teksten/TEXT000000025736
Display NameMinneraadsel : Ene questie
Relation IdRELA000000323917
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025747
Pathdomain/teksten/TEXT000000025747
Display NameMinneraadsel : Twee ghesellen die wouden varen over zee
Relation IdRELA000000323978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026126
Pathdomain/teksten/TEXT000000026126
Display NameMinneraadsel : Vanden plucten spoerwaer
Relation IdRELA000000326799
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026136
Pathdomain/teksten/TEXT000000026136
Display NameMinneraadsel : Wie wonder hayt dat wonder es
Relation IdRELA000000326866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020621
Pathdomain/teksten/TEXT000000020621
Display NameMinneraadsel : Wijch onde lijd
Relation IdRELA000000303269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026109
Pathdomain/teksten/TEXT000000026109
Display NameMinnerede
Relation IdRELA000000326682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026124
Pathdomain/teksten/TEXT000000026124
Display NameMinnerede : Ane lat
Relation IdRELA000000326786
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026130
Pathdomain/teksten/TEXT000000026130
Display NameMinnerede : Ayn eynen iegher ich erhoerde
Relation IdRELA000000326823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026125
Pathdomain/teksten/TEXT000000026125
Display NameMinnerede : Daer twee herzin sich vereenen
Relation IdRELA000000326793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026132
Pathdomain/teksten/TEXT000000026132
Display NameMinnerede : Dat ghescach in eenre kalde
Relation IdRELA000000326836
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025670
Pathdomain/teksten/TEXT000000025670
Display NameMinnerede : De ghelasen sale
Relation IdRELA000000323610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025623
Pathdomain/teksten/TEXT000000025623
Display NameMinnerede : Den hoet van minnen
Relation IdRELA000000323349
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025649
Pathdomain/teksten/TEXT000000025649
Display NameMinnerede : Den prijs van vrouwen op drie stene
Relation IdRELA000000323481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026138
Pathdomain/teksten/TEXT000000026138
Display NameMinnerede : Die tso drien hellinge is geboren
Relation IdRELA000000326876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025723
Pathdomain/teksten/TEXT000000025723
Display NameMinnerede : Drie papegayen sprekende den prijs van vrouwen
Relation IdRELA000000323863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025665
Pathdomain/teksten/TEXT000000025665
Display NameMinnerede : Een edel wijf ende een hoghe gheboren
Relation IdRELA000000323573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025609
Pathdomain/teksten/TEXT000000025609
Display NameMinnerede : Een goet wijf is een duer cleynoot
Relation IdRELA000000323275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026114
Pathdomain/teksten/TEXT000000026114
Display NameMinnerede : Ein edel voghedinne die heyt reden
Relation IdRELA000000326719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025641
Pathdomain/teksten/TEXT000000025641
Display NameMinnerede : Ene beschedene jacht
Relation IdRELA000000323442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026135
Pathdomain/teksten/TEXT000000026135
Display NameMinnerede : Eyn wijf van ondersceyde
Relation IdRELA000000326857
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026112
Pathdomain/teksten/TEXT000000026112
Display NameMinnerede : Eyn wijf zu wensche wal gezat
Relation IdRELA000000326705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018835
Pathdomain/teksten/TEXT000000018835
Display NameMinnerede : Eynen pelgrym muede ende cranch
Relation IdRELA000000296419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026122
Pathdomain/teksten/TEXT000000026122
Display NameMinnerede : Her Erentrijc die haet geleden (allegorie van een jager en zijn honden)
Relation IdRELA000000326774
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026141
Pathdomain/teksten/TEXT000000026141
Display NameMinnerede : Ic ben beghaen al hier mede
Relation IdRELA000000326900
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026127
Pathdomain/teksten/TEXT000000026127
Display NameMinnerede : Ic ghinc corts wilen minen tijt
Relation IdRELA000000326807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026144
Pathdomain/teksten/TEXT000000026144
Display NameMinnerede : Ich quam daer ic groet wonder sach (78 vs)
Relation IdRELA000000326916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026129
Pathdomain/teksten/TEXT000000026129
Display NameMinnerede : In eynen droem dus mich dochte
Relation IdRELA000000326818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026147
Pathdomain/teksten/TEXT000000026147
Display NameMinnerede : Mijn vrouwe Venus, die godinne
Relation IdRELA000000326934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026131
Pathdomain/teksten/TEXT000000026131
Display NameMinnerede : Och wanneer
Relation IdRELA000000326828
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026119
Pathdomain/teksten/TEXT000000026119
Display NameMinnerede : Owe groeser zwinder smerze
Relation IdRELA000000326752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026145
Pathdomain/teksten/TEXT000000026145
Display NameMinnerede : Tgheviel dat ic mi soude vermorgen
Relation IdRELA000000326922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025639
Pathdomain/teksten/TEXT000000025639
Display NameMinnerede : VII letteren daer men mede wapene spelt
Relation IdRELA000000323429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025667
Pathdomain/teksten/TEXT000000025667
Display NameMinnerede : Van hovesscher nyaelder minnen
Relation IdRELA000000323587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025694
Pathdomain/teksten/TEXT000000025694
Display NameMinnerede : Van suveren cledren te dragen allen vrouwen
Relation IdRELA000000323741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025767
Pathdomain/teksten/TEXT000000025767
Display NameMinnerede : Van tien poenten van minnen
Relation IdRELA000000324077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025676
Pathdomain/teksten/TEXT000000025676
Display NameMinnerede : Vanden minnere
Relation IdRELA000000323641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025690
Pathdomain/teksten/TEXT000000025690
Display NameMinnerede : Vanden wilden man
Relation IdRELA000000323707
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025668
Pathdomain/teksten/TEXT000000025668
Display NameMinnerede : Vander borch heet vaste hoede
Relation IdRELA000000323595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026134
Pathdomain/teksten/TEXT000000026134
Display NameMinnerede : Vander hinde
Relation IdRELA000000326849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026116
Pathdomain/teksten/TEXT000000026116
Display NameMinnerede : Venus warom deys du dat
Relation IdRELA000000326733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026142
Pathdomain/teksten/TEXT000000026142
Display NameMinnerede : Wenscenborch dat mi gheve
Relation IdRELA000000326905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026118
Pathdomain/teksten/TEXT000000026118
Display NameMinnerede : Werlich zelich is een wijf
Relation IdRELA000000326745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026107
Pathdomain/teksten/TEXT000000026107
Display NameMinnerede over de eerbaarheid van een vrouw
Relation IdRELA000000326667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026113
Pathdomain/teksten/TEXT000000026113
Display NameMinnerede van Her Erentrijch: Daer twee lieve sich verenen
Relation IdRELA000000326712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025859
Pathdomain/teksten/TEXT000000025859
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Van VII doechden der minnen
Relation IdRELA000000324865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025845
Pathdomain/teksten/TEXT000000025845
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden vrouwen
Relation IdRELA000000324741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005410
Pathdomain/teksten/TEXT000000005410
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden vrouwen (vs.1-38)
Relation IdRELA000000247465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026046
Pathdomain/teksten/TEXT000000026046
Display NameMinnerede van Willem van Hildegaersberch: Wat een reyn wijff waerdich is
Relation IdRELA000000326328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026140
Pathdomain/teksten/TEXT000000026140
Display NameMinnerede van her Wanckelmoet: In eenen meye quam ich gegaen
Relation IdRELA000000326892
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025575
Pathdomain/teksten/TEXT000000025575
Display NameMinnerede: De seven bande die Venus den minnere sande
Relation IdRELA000000323117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025577
Pathdomain/teksten/TEXT000000025577
Display NameMinnerede: De seven bande die Venus den minnere sande; fragm.
Relation IdRELA000000323126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022606
Pathdomain/teksten/TEXT000000022606
Display NameMinnerede: De seven bande die Venus den minnere sande; onvoll.
Relation IdRELA000000310394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025578
Pathdomain/teksten/TEXT000000025578
Display NameMinnerede: En mach
Relation IdRELA000000323129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025582
Pathdomain/teksten/TEXT000000025582
Display NameMinnerede: Eyne scone ritterliche spruch von eren und von waphen
Relation IdRELA000000323143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025581
Pathdomain/teksten/TEXT000000025581
Display NameMinnerede: Eyne scone ritterliche spruch von eren und von wappen
Relation IdRELA000000323140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004645
Pathdomain/teksten/TEXT000000004645
Display NameMinnesproke (Bekort en bewerkt excerpt van het Conincspel uit Roman van Heinric ende Margriete van Limborch)
Relation IdRELA000000243922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025693
Pathdomain/teksten/TEXT000000025693
Display NameMinnesproke : Dat scamelheit thoechste poent es van minnen
Relation IdRELA000000323734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025658
Pathdomain/teksten/TEXT000000025658
Display NameMinnesproke : De mantel van eren
Relation IdRELA000000323532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026163
Pathdomain/teksten/TEXT000000026163
Display NameMinnesproke : Van XII cnechten die ruddren worden van heeren
Relation IdRELA000000327026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025696
Pathdomain/teksten/TEXT000000025696
Display NameMinnesproke : Van enen hert die minde ene hinde
Relation IdRELA000000323751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026165
Pathdomain/teksten/TEXT000000026165
Display NameMinnesproke : Van tween ghesellen die elc voer andren sterven wilden
Relation IdRELA000000327039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025572
Pathdomain/teksten/TEXT000000025572
Display NameMinnesproke van Pyramus en Thisbe
Relation IdRELA000000323104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025570
Pathdomain/teksten/TEXT000000025570
Display NameMinnesproke van Pyramus en Thisbe; onvoll.
Relation IdRELA000000323096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025635
Pathdomain/teksten/TEXT000000025635
Display NameMinnesproke: Vanden ouden ridder ende den jonghen
Relation IdRELA000000323403
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026110
Pathdomain/teksten/TEXT000000026110
Display NameMinnesproke; onvoll.
Relation IdRELA000000326687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026148
Pathdomain/teksten/TEXT000000026148
Display NameMirakelsproke : Gheloeft ende ghebenedijt
Relation IdRELA000000326940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026170
Pathdomain/teksten/TEXT000000026170
Display NameMirakelsproke : Van eenen verwaenden coninc
Relation IdRELA000000327073
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005372
Pathdomain/teksten/TEXT000000005372
Display NameMirakelsproke : Van enre nonnen verduldechede (Excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel, Boek III, kap.3/vs.529-568)
Relation IdRELA000000247275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005115
Pathdomain/teksten/TEXT000000005115
Display NameMirakelsproke over bekering van een jodin, Mnl.
Relation IdRELA000000245841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025547
Pathdomain/teksten/TEXT000000025547
Display NameMirakelsproke over geselbroeders: God hevet ons vriendelike verdreghen
Relation IdRELA000000322996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025974
Pathdomain/teksten/TEXT000000025974
Display NameMirakelsproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden sacramente van Aemsterdam
Relation IdRELA000000325735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018714
Pathdomain/teksten/TEXT000000018714
Display NameMirakelsproke van een bekeerde zondaar
Relation IdRELA000000295979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004730
Pathdomain/teksten/TEXT000000004730
Display NameMnl. bewerking van Visio Philiberti, berijmd (Van der zielen ende van den lichame)
Relation IdRELA000000244347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004729
Pathdomain/teksten/TEXT000000004729
Display NameMnl. bewerking van Visio Philiberti, berijmd (Van der zielen ende van den lichame); fragm.
Relation IdRELA000000244342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026120
Pathdomain/teksten/TEXT000000026120
Display NameNoyde[kij]n: Die coninc Ere woude op gheven (allegorie van ere, minne, tucht en trouwe)
Relation IdRELA000000326758
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026146
Pathdomain/teksten/TEXT000000026146
Display NameNoydekijn : Boven der naturen leere
Relation IdRELA000000326928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026115
Pathdomain/teksten/TEXT000000026115
Display NameNoydekijn: Nu dic wile hordic lesen
Relation IdRELA000000326726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020625
Pathdomain/teksten/TEXT000000020625
Display NameParodiërend recept om vlooien te vangen en te doden, berijmd; Mnl. met Lat. opschrift
Relation IdRELA000000303289
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025638
Pathdomain/teksten/TEXT000000025638
Display NamePieter van Iersele : Wisen raet van vrouwen
Relation IdRELA000000323419
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026117
Pathdomain/teksten/TEXT000000026117
Display NamePolitieke sproke
Relation IdRELA000000326739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026161
Pathdomain/teksten/TEXT000000026161
Display NamePolitieke sproke : Hoe een keyser twee princhen dede versoenen
Relation IdRELA000000327015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026169
Pathdomain/teksten/TEXT000000026169
Display NamePolitieke sproke over goed bestuur
Relation IdRELA000000327069
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026468
Pathdomain/teksten/TEXT000000026468
Display NameRefrein: Also langhe als ic volghe der heeren hoven, op de stokregel Ic en can mijns gheen meester ghewesen
Relation IdRELA000000328529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026480
Pathdomain/teksten/TEXT000000026480
Display NameRefreincyclus : VI rondeelkijns
Relation IdRELA000000328606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021697
Pathdomain/teksten/TEXT000000021697
Display NameRekening bestrating Pieterskerk met op de omslag fragment sproke over een arme vrouw
Relation IdRELA000000307127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025739
Pathdomain/teksten/TEXT000000025739
Display NameReligieuze sproke : De nuwe opvaert van onser vrouwen
Relation IdRELA000000323929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025727
Pathdomain/teksten/TEXT000000025727
Display NameReligieuze sproke met aanmaning voor de vastentijd: Dlam Gods
Relation IdRELA000000323885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009772
Pathdomain/teksten/TEXT000000009772
Display NameReligieuze sproke over het H. Sacrament
Relation IdRELA000000264922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016555
Pathdomain/teksten/TEXT000000016555
Display NameReligieuze sproke over het H.Sacrament
Relation IdRELA000000289162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025964
Pathdomain/teksten/TEXT000000025964
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch : Vanden zekeren hope
Relation IdRELA000000325645
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025985
Pathdomain/teksten/TEXT000000025985
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Een ewangelie
Relation IdRELA000000325833
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025813
Pathdomain/teksten/TEXT000000025813
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien bloemen
Relation IdRELA000000324444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025838
Pathdomain/teksten/TEXT000000025838
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien broeders
Relation IdRELA000000324676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025821
Pathdomain/teksten/TEXT000000025821
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien figuren
Relation IdRELA000000324517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025823
Pathdomain/teksten/TEXT000000025823
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van drien figuren; onvoll.
Relation IdRELA000000324534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026027
Pathdomain/teksten/TEXT000000026027
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van karitas
Relation IdRELA000000326162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026029
Pathdomain/teksten/TEXT000000026029
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van karitas; onvoll.
Relation IdRELA000000326181
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025874
Pathdomain/teksten/TEXT000000025874
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van sempelen ghelove
Relation IdRELA000000324998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025840
Pathdomain/teksten/TEXT000000025840
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Van sterven
Relation IdRELA000000324692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026004
Pathdomain/teksten/TEXT000000026004
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden XL daghen
Relation IdRELA000000325998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025824
Pathdomain/teksten/TEXT000000025824
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden doemsdach ende van sterven
Relation IdRELA000000324542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025827
Pathdomain/teksten/TEXT000000025827
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden ridder
Relation IdRELA000000324567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025829
Pathdomain/teksten/TEXT000000025829
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden goeden ridder; onvoll.
Relation IdRELA000000324584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025863
Pathdomain/teksten/TEXT000000025863
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden hont die verbroit waert
Relation IdRELA000000324902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026023
Pathdomain/teksten/TEXT000000026023
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden lichte
Relation IdRELA000000326126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026034
Pathdomain/teksten/TEXT000000026034
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vier cussen
Relation IdRELA000000326224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025892
Pathdomain/teksten/TEXT000000025892
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander dwalinghe
Relation IdRELA000000325161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025834
Pathdomain/teksten/TEXT000000025834
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander ewangelien van paeschen
Relation IdRELA000000324635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025857
Pathdomain/teksten/TEXT000000025857
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander gheboorten Christi
Relation IdRELA000000324847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025882
Pathdomain/teksten/TEXT000000025882
Display NameReligieuze sproke van Willem van Hildegaersberch: Vander liever tijt
Relation IdRELA000000325075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007338
Pathdomain/teksten/TEXT000000007338
Display NameReligieuze sproke: Van der zeven vraghen van Jherusalem Zeghelijn (Excerpt uit Loy Latewaert: Seghelijn van Jherusalem)
Relation IdRELA000000256245
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009877
Pathdomain/teksten/TEXT000000009877
Display NameReligieuze sproke: Waer Antkerst gheboren sal sijn en hoe (Excerpt uit De Dietsche Lucidarius vs.5429-93, 5501-5574)
Relation IdRELA000000265338
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025549
Pathdomain/teksten/TEXT000000025549
Display NameSpotsermoen `Alijt de gans': Die custer die was saen bereet (onvoll.)
Relation IdRELA000000323006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026063
Pathdomain/teksten/TEXT000000026063
Display NameSpotsermoen over Sint Haryngus; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000326475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026068
Pathdomain/teksten/TEXT000000026068
Display NameSpotsermoen: De sancto amore
Relation IdRELA000000326510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009885
Pathdomain/teksten/TEXT000000009885
Display NameSpotsermoen: De sancto amore; Mnl. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000265386
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025552
Pathdomain/teksten/TEXT000000025552
Display NameSpotsermoen: Van den scijtstoel (onvoll.)
Relation IdRELA000000323017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009884
Pathdomain/teksten/TEXT000000009884
Display NameSpotsermoen; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000265377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026483
Pathdomain/teksten/TEXT000000026483
Display NameSpreukverzameling : Van alderhande sprockine clein notabel verskine
Relation IdRELA000000328627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026496
Pathdomain/teksten/TEXT000000026496
Display NameSpreukverzameling : Van vele edelen parabelen ende wiser leeren
Relation IdRELA000000328706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026123
Pathdomain/teksten/TEXT000000026123
Display NameSproke
Relation IdRELA000000326781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016118
Pathdomain/teksten/TEXT000000016118
Display NameSproke : Dat rat van aventuren is so wonderlic
Relation IdRELA000000287660
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016115
Pathdomain/teksten/TEXT000000016115
Display NameSproke : Deus, wat leven leyden die papen
Relation IdRELA000000287643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026151
Pathdomain/teksten/TEXT000000026151
Display NameSproke : Dit es noch van Salladine
Relation IdRELA000000326964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026150
Pathdomain/teksten/TEXT000000026150
Display NameSproke : Dit sijn noch die X gebode
Relation IdRELA000000326959
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025677
Pathdomain/teksten/TEXT000000025677
Display NameSproke : Drie poente die de vrouwe haren sone leerde
Relation IdRELA000000323649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025721
Pathdomain/teksten/TEXT000000025721
Display NameSproke : Een bispel van II blinden
Relation IdRELA000000323847
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018689
Pathdomain/teksten/TEXT000000018689
Display NameSproke : Een exempel vanden raven
Relation IdRELA000000295893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017323
Pathdomain/teksten/TEXT000000017323
Display NameSproke : Ene edel exsempel
Relation IdRELA000000291626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025653
Pathdomain/teksten/TEXT000000025653
Display NameSproke : Ene tafelronde
Relation IdRELA000000323503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026133
Pathdomain/teksten/TEXT000000026133
Display NameSproke : God die gheeft sinen vrient
Relation IdRELA000000326843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026179
Pathdomain/teksten/TEXT000000026179
Display NameSproke : Hoe Sinte Jorijs ridder wart
Relation IdRELA000000327134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025870
Pathdomain/teksten/TEXT000000025870
Display NameSproke : Hoe man ende wijf sullen leven (Excerpt uit Jan van Boendale : Der leken spiegel, bk.3, kap.9)
Relation IdRELA000000324968
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025869
Pathdomain/teksten/TEXT000000025869
Display NameSproke : Hoe man ende wijf sullen leven (Excerpt uit Jan van Boendale : Der leken spiegel, bk.III, kap.9)
Relation IdRELA000000324957
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025766
Pathdomain/teksten/TEXT000000025766
Display NameSproke : Hoe miede valscheit ende nijt die werelt verkeren
Relation IdRELA000000324070
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023150
Pathdomain/teksten/TEXT000000023150
Display NameSproke : Mensche waer op moechstu di verlaten (Monorime)
Relation IdRELA000000312744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025664
Pathdomain/teksten/TEXT000000025664
Display NameSproke : Met viere letteren mors ghespelt
Relation IdRELA000000323566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026160
Pathdomain/teksten/TEXT000000026160
Display NameSproke : Omme tghebrec van goeden loene
Relation IdRELA000000327008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025768
Pathdomain/teksten/TEXT000000025768
Display NameSproke : Staet vaste het waeyt sere
Relation IdRELA000000324086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025726
Pathdomain/teksten/TEXT000000025726
Display NameSproke : Tgheluc vanden hont
Relation IdRELA000000323878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020274
Pathdomain/teksten/TEXT000000020274
Display NameSproke : Van VI vaerwen ende XII outheyden
Relation IdRELA000000301984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026153
Pathdomain/teksten/TEXT000000026153
Display NameSproke : Van begrijpe
Relation IdRELA000000326971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025697
Pathdomain/teksten/TEXT000000025697
Display NameSproke : Van dat die liede sijn gherne geheten joncfrou
Relation IdRELA000000323760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023151
Pathdomain/teksten/TEXT000000023151
Display NameSproke : Van dat niemen en can ghedoen hi en es begrepen
Relation IdRELA000000312750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026156
Pathdomain/teksten/TEXT000000026156
Display NameSproke : Van den XII dienenden cnapen
Relation IdRELA000000326989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026172
Pathdomain/teksten/TEXT000000026172
Display NameSproke : Van den dorpman ende zinen wive
Relation IdRELA000000327088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018764
Pathdomain/teksten/TEXT000000018764
Display NameSproke : Van den viere vingheren ende van den dume
Relation IdRELA000000296137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026166
Pathdomain/teksten/TEXT000000026166
Display NameSproke : Van eenen rudder die zinen zone leerde
Relation IdRELA000000327046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018834
Pathdomain/teksten/TEXT000000018834
Display NameSproke : Van enen armen pilgrijn
Relation IdRELA000000296410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018734
Pathdomain/teksten/TEXT000000018734
Display NameSproke : Van enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000296043
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025771
Pathdomain/teksten/TEXT000000025771
Display NameSproke : Van enen liebaerde ende vanden vos reinaerde
Relation IdRELA000000324111
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025748
Pathdomain/teksten/TEXT000000025748
Display NameSproke : Van enen scutter
Relation IdRELA000000323987
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025688
Pathdomain/teksten/TEXT000000025688
Display NameSproke : Van eren
Relation IdRELA000000323694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005397
Pathdomain/teksten/TEXT000000005397
Display NameSproke : Van ghevene
Relation IdRELA000000247396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026173
Pathdomain/teksten/TEXT000000026173
Display NameSproke : Van hoveerden
Relation IdRELA000000327097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026714
Pathdomain/teksten/TEXT000000026714
Display NameSproke : Van liden
Relation IdRELA000000329607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026171
Pathdomain/teksten/TEXT000000026171
Display NameSproke : Van maer
Relation IdRELA000000327082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025700
Pathdomain/teksten/TEXT000000025700
Display NameSproke : Van mauwene dat es een evel poent
Relation IdRELA000000323777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025701
Pathdomain/teksten/TEXT000000025701
Display NameSproke : Van miltheden
Relation IdRELA000000323783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025656
Pathdomain/teksten/TEXT000000025656
Display NameSproke : Van onder windene
Relation IdRELA000000323522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021059
Pathdomain/teksten/TEXT000000021059
Display NameSproke : Van ons heren gheboerte
Relation IdRELA000000304864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026149
Pathdomain/teksten/TEXT000000026149
Display NameSproke : Van ons heren kijnscheide
Relation IdRELA000000326948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025764
Pathdomain/teksten/TEXT000000025764
Display NameSproke : Van wel connen te helene
Relation IdRELA000000324056
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025749
Pathdomain/teksten/TEXT000000025749
Display NameSproke : Vanden anxt
Relation IdRELA000000323994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025657
Pathdomain/teksten/TEXT000000025657
Display NameSproke : Vanden covente
Relation IdRELA000000323526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025722
Pathdomain/teksten/TEXT000000025722
Display NameSproke : Vanden eenhoren een edel poent
Relation IdRELA000000323854
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025650
Pathdomain/teksten/TEXT000000025650
Display NameSproke : Vanden esel
Relation IdRELA000000323490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025645
Pathdomain/teksten/TEXT000000025645
Display NameSproke : Vanden fondamente
Relation IdRELA000000323465
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025691
Pathdomain/teksten/TEXT000000025691
Display NameSproke : Vanden goeden brueder
Relation IdRELA000000323716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025655
Pathdomain/teksten/TEXT000000025655
Display NameSproke : Vanden plaesteres
Relation IdRELA000000323516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025757
Pathdomain/teksten/TEXT000000025757
Display NameSproke : Vanden stocvisch
Relation IdRELA000000324029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025770
Pathdomain/teksten/TEXT000000025770
Display NameSproke : Vanden vos ende vanden wolf
Relation IdRELA000000324102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025733
Pathdomain/teksten/TEXT000000025733
Display NameSproke : Vanden woerde dat alte goet heet
Relation IdRELA000000323908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025769
Pathdomain/teksten/TEXT000000025769
Display NameSproke : Vander conciensien ghemaect op Ysegrijm den wolf
Relation IdRELA000000324093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026351
Pathdomain/teksten/TEXT000000026351
Display NameSproke : Vander hoegher salen
Relation IdRELA000000328021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025661
Pathdomain/teksten/TEXT000000025661
Display NameSproke : Vander hogher salen
Relation IdRELA000000323553
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025746
Pathdomain/teksten/TEXT000000025746
Display NameSproke : Vander taverne
Relation IdRELA000000323970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025682
Pathdomain/teksten/TEXT000000025682
Display NameSproke : Vander vledermuus een bispel
Relation IdRELA000000323664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025654
Pathdomain/teksten/TEXT000000025654
Display NameSproke : Vander wandelinghen
Relation IdRELA000000323510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025699
Pathdomain/teksten/TEXT000000025699
Display NameSproke : Wat dat trouwe es
Relation IdRELA000000323771
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008151
Pathdomain/teksten/TEXT000000008151
Display NameSproke `Teghen die quade droefheit'
Relation IdRELA000000259237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023152
Pathdomain/teksten/TEXT000000023152
Display NameSproke op de stokregel `Swighen brinct vele rusten in'
Relation IdRELA000000312757
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016113
Pathdomain/teksten/TEXT000000016113
Display NameSproke over de aardse vergankelijkheid: Vander crancker broescher werelt
Relation IdRELA000000287631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026064
Pathdomain/teksten/TEXT000000026064
Display NameSproke over de betekenis van verschillende bloemen en bomen
Relation IdRELA000000326485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005368
Pathdomain/teksten/TEXT000000005368
Display NameSproke over de eisen die aan een goede landsheer worden gesteld, Excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.12/vs.205 vv)
Relation IdRELA000000247249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002476
Pathdomain/teksten/TEXT000000002476
Display NameSproke over de gevaren die een vorst bedreigen; Mnl.
Relation IdRELA000000233174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026175
Pathdomain/teksten/TEXT000000026175
Display NameSproke over de inname van Dordrecht in 1481 door Jan van Egmond
Relation IdRELA000000327109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012742
Pathdomain/teksten/TEXT000000012742
Display NameSproke over de uitspraken van schepenen
Relation IdRELA000000276256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005398
Pathdomain/teksten/TEXT000000005398
Display NameSproke over de vergankelijkheid van de mens (Excerpt uit Jan van Boendale: Jans teesteye (vs.3884-4101))
Relation IdRELA000000247399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020761
Pathdomain/teksten/TEXT000000020761
Display NameSproke over de wijn; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000303800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005396
Pathdomain/teksten/TEXT000000005396
Display NameSproke over de wonderlijke gewoonten van de vrouw
Relation IdRELA000000247392
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025672
Pathdomain/teksten/TEXT000000025672
Display NameSproke over drie papegaaien; Mnl. met citaten in het Frans en Latijnse spreuk
Relation IdRELA000000323625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005311
Pathdomain/teksten/TEXT000000005311
Display NameSproke over duivelse verleidingen en de bekering van een zondaar (Excerpt uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael, Derde Partie, Boek II, kap.25/vs.1-kap.26/vs.70)
Relation IdRELA000000246967
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026066
Pathdomain/teksten/TEXT000000026066
Display NameSproke over een fluitspeler
Relation IdRELA000000326496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026065
Pathdomain/teksten/TEXT000000026065
Display NameSproke over een fluitspeler; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000326490
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025683
Pathdomain/teksten/TEXT000000025683
Display NameSproke over eerbaarheid : Twee poenten daer ere ane leghet
Relation IdRELA000000323673
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025671
Pathdomain/teksten/TEXT000000025671
Display NameSproke over gepaste hoop, onvoll.
Relation IdRELA000000323618
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025602
Pathdomain/teksten/TEXT000000025602
Display NameSproke over het meest angstwekkende dier
Relation IdRELA000000323237
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025617
Pathdomain/teksten/TEXT000000025617
Display NameSproke over zeldzaamheden: Van dinghen die selden gheschien
Relation IdRELA000000323322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025765
Pathdomain/teksten/TEXT000000025765
Display NameSproke van Augustijnken : Van der rijcheit ende vander doot
Relation IdRELA000000324063
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025942
Pathdomain/teksten/TEXT000000025942
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch
Relation IdRELA000000325456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026019
Pathdomain/teksten/TEXT000000026019
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een disputacie
Relation IdRELA000000326091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025956
Pathdomain/teksten/TEXT000000025956
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een exempel van heren
Relation IdRELA000000325574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025953
Pathdomain/teksten/TEXT000000025953
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een notabel over rechters
Relation IdRELA000000325551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025960
Pathdomain/teksten/TEXT000000025960
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Een onderscheit van hilic ende van gheesteliken luden
Relation IdRELA000000325610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025962
Pathdomain/teksten/TEXT000000025962
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vanden ghedencke
Relation IdRELA000000325628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025945
Pathdomain/teksten/TEXT000000025945
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vanden spieghel
Relation IdRELA000000325481
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025954
Pathdomain/teksten/TEXT000000025954
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander ghiericheit
Relation IdRELA000000325559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025686
Pathdomain/teksten/TEXT000000025686
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander hontschede
Relation IdRELA000000323685
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025958
Pathdomain/teksten/TEXT000000025958
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch : Vander rekeninghe
Relation IdRELA000000325593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025786
Pathdomain/teksten/TEXT000000025786
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch over het bestuur van steden
Relation IdRELA000000324217
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026060
Pathdomain/teksten/TEXT000000026060
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Dat elc sinen meerren ontsiet
Relation IdRELA000000326448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025878
Pathdomain/teksten/TEXT000000025878
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een exempel van partyen
Relation IdRELA000000325039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025809
Pathdomain/teksten/TEXT000000025809
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel
Relation IdRELA000000324405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025952
Pathdomain/teksten/TEXT000000025952
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel over rechters
Relation IdRELA000000325542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025817
Pathdomain/teksten/TEXT000000025817
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van een hont
Relation IdRELA000000324483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026025
Pathdomain/teksten/TEXT000000026025
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van heren
Relation IdRELA000000326144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025907
Pathdomain/teksten/TEXT000000025907
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Een notabel van twee wynden
Relation IdRELA000000325279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025900
Pathdomain/teksten/TEXT000000025900
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe deerste partyen in Hollant quamen
Relation IdRELA000000325225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026012
Pathdomain/teksten/TEXT000000026012
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe die heren eerst quamen
Relation IdRELA000000326060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026032
Pathdomain/teksten/TEXT000000026032
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe die joecht overgaet
Relation IdRELA000000326206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026050
Pathdomain/teksten/TEXT000000026050
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoe doude jonc willen wesen
Relation IdRELA000000326365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026038
Pathdomain/teksten/TEXT000000026038
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen gherichte vrienscap houden sal
Relation IdRELA000000326255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026054
Pathdomain/teksten/TEXT000000026054
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen tende sal kennen voer tbeghin
Relation IdRELA000000326394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025972
Pathdomain/teksten/TEXT000000025972
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Hoemen voer die eere gaet schulen
Relation IdRELA000000325719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026040
Pathdomain/teksten/TEXT000000026040
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Ic bin al moede ic wil gaen rusten
Relation IdRELA000000326273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026056
Pathdomain/teksten/TEXT000000026056
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Opt voersien
Relation IdRELA000000326412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026021
Pathdomain/teksten/TEXT000000026021
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Salomons woert
Relation IdRELA000000326109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026042
Pathdomain/teksten/TEXT000000026042
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Twisschen wil ende die waerheit
Relation IdRELA000000326292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025849
Pathdomain/teksten/TEXT000000025849
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Affricanus
Relation IdRELA000000324780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025993
Pathdomain/teksten/TEXT000000025993
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Ja ende Neen
Relation IdRELA000000325901
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025798
Pathdomain/teksten/TEXT000000025798
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Reynaert den vos
Relation IdRELA000000324309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025811
Pathdomain/teksten/TEXT000000025811
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van Reynaert ende van Aven
Relation IdRELA000000324423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025792
Pathdomain/teksten/TEXT000000025792
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van VII punten die wij voer oghen hebben souden
Relation IdRELA000000324259
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025793
Pathdomain/teksten/TEXT000000025793
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van VII punten die wij voer oghen hebben souden; onvoll.
Relation IdRELA000000324268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025803
Pathdomain/teksten/TEXT000000025803
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van bescermen
Relation IdRELA000000324352
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025788
Pathdomain/teksten/TEXT000000025788
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van commer van ghelde
Relation IdRELA000000324231
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025791
Pathdomain/teksten/TEXT000000025791
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van commer van ghelde; onvoll.
Relation IdRELA000000324251
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025787
Pathdomain/teksten/TEXT000000025787
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van den X gheboeden
Relation IdRELA000000324226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025789
Pathdomain/teksten/TEXT000000025789
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van den X gheboeden; onvoll.
Relation IdRELA000000324240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025785
Pathdomain/teksten/TEXT000000025785
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van den testament
Relation IdRELA000000324206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025903
Pathdomain/teksten/TEXT000000025903
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van die achte salicheiden
Relation IdRELA000000325249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025843
Pathdomain/teksten/TEXT000000025843
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van dominus
Relation IdRELA000000324720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025940
Pathdomain/teksten/TEXT000000025940
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van drierehande lijden
Relation IdRELA000000325441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025867
Pathdomain/teksten/TEXT000000025867
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van drierehande staet van heren
Relation IdRELA000000324940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025805
Pathdomain/teksten/TEXT000000025805
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van enen cruut ende hiet selve
Relation IdRELA000000324370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025796
Pathdomain/teksten/TEXT000000025796
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van eren
Relation IdRELA000000324293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025991
Pathdomain/teksten/TEXT000000025991
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van feeste van heren
Relation IdRELA000000325884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025886
Pathdomain/teksten/TEXT000000025886
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van feeste van hylic
Relation IdRELA000000325109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025880
Pathdomain/teksten/TEXT000000025880
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van gheduricheit
Relation IdRELA000000325058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026008
Pathdomain/teksten/TEXT000000026008
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ghenoechten
Relation IdRELA000000326033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025896
Pathdomain/teksten/TEXT000000025896
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ghilden
Relation IdRELA000000325193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026048
Pathdomain/teksten/TEXT000000026048
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van goeden ghedachte
Relation IdRELA000000326348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025950
Pathdomain/teksten/TEXT000000025950
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van helen
Relation IdRELA000000325525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025995
Pathdomain/teksten/TEXT000000025995
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van hoede
Relation IdRELA000000325916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025983
Pathdomain/teksten/TEXT000000025983
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van hoveerde
Relation IdRELA000000325816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025819
Pathdomain/teksten/TEXT000000025819
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van merre
Relation IdRELA000000324501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025979
Pathdomain/teksten/TEXT000000025979
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van rechters
Relation IdRELA000000325779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025898
Pathdomain/teksten/TEXT000000025898
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van rechtighen rechters
Relation IdRELA000000325210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025877
Pathdomain/teksten/TEXT000000025877
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van regiment van goeden heren
Relation IdRELA000000325030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025970
Pathdomain/teksten/TEXT000000025970
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ruste
Relation IdRELA000000325701
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025894
Pathdomain/teksten/TEXT000000025894
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van scheyden
Relation IdRELA000000325178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025948
Pathdomain/teksten/TEXT000000025948
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van ses articulen der werlt
Relation IdRELA000000325508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025876
Pathdomain/teksten/TEXT000000025876
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van tregiment van goeden heren
Relation IdRELA000000325021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025989
Pathdomain/teksten/TEXT000000025989
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van tween bomen
Relation IdRELA000000325867
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025865
Pathdomain/teksten/TEXT000000025865
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Van twivel
Relation IdRELA000000324922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025871
Pathdomain/teksten/TEXT000000025871
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden XII maenden
Relation IdRELA000000324978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025997
Pathdomain/teksten/TEXT000000025997
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden avontmael
Relation IdRELA000000325935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026030
Pathdomain/teksten/TEXT000000026030
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden boghe
Relation IdRELA000000326189
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025794
Pathdomain/teksten/TEXT000000025794
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden coninc van Poertegael
Relation IdRELA000000324276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025888
Pathdomain/teksten/TEXT000000025888
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden corencopers
Relation IdRELA000000325127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026006
Pathdomain/teksten/TEXT000000026006
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden doern ende vander linde
Relation IdRELA000000326015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025800
Pathdomain/teksten/TEXT000000025800
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden drieen koeren
Relation IdRELA000000324328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025802
Pathdomain/teksten/TEXT000000025802
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden drieen koeren; fragm.
Relation IdRELA000000324344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025999
Pathdomain/teksten/TEXT000000025999
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden droem
Relation IdRELA000000325953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026001
Pathdomain/teksten/TEXT000000026001
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden droem; onvoll.
Relation IdRELA000000325971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025987
Pathdomain/teksten/TEXT000000025987
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden figure vanden mensch
Relation IdRELA000000325850
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025853
Pathdomain/teksten/TEXT000000025853
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden ghesellen die ommeseylden
Relation IdRELA000000324811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026058
Pathdomain/teksten/TEXT000000026058
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden hofman
Relation IdRELA000000326430
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025855
Pathdomain/teksten/TEXT000000025855
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden meerblade
Relation IdRELA000000324829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025841
Pathdomain/teksten/TEXT000000025841
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden ouden ende vanden jonghen
Relation IdRELA000000324702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025861
Pathdomain/teksten/TEXT000000025861
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden rijcken vrecken
Relation IdRELA000000324885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025832
Pathdomain/teksten/TEXT000000025832
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden serpent
Relation IdRELA000000324612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025968
Pathdomain/teksten/TEXT000000025968
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden sloetel
Relation IdRELA000000325683
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025944
Pathdomain/teksten/TEXT000000025944
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden spieghel
Relation IdRELA000000325472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025807
Pathdomain/teksten/TEXT000000025807
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden vrouwen die hoer kuken wachten
Relation IdRELA000000324388
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025851
Pathdomain/teksten/TEXT000000025851
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden wijnmaet
Relation IdRELA000000324796
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025966
Pathdomain/teksten/TEXT000000025966
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vanden woeckenaer
Relation IdRELA000000325665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025981
Pathdomain/teksten/TEXT000000025981
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander avontuer
Relation IdRELA000000325800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026044
Pathdomain/teksten/TEXT000000026044
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander bedevaert
Relation IdRELA000000326310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026002
Pathdomain/teksten/TEXT000000026002
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander drierehande staet der werelt
Relation IdRELA000000325980
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025890
Pathdomain/teksten/TEXT000000025890
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander heiligher kercken
Relation IdRELA000000325144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005413
Pathdomain/teksten/TEXT000000005413
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander hontschede
Relation IdRELA000000247485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025946
Pathdomain/teksten/TEXT000000025946
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander verrisenis
Relation IdRELA000000325489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025830
Pathdomain/teksten/TEXT000000025830
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander wankelre brugghen
Relation IdRELA000000324593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025847
Pathdomain/teksten/TEXT000000025847
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander wrake Goeds
Relation IdRELA000000324762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025616
Pathdomain/teksten/TEXT000000025616
Display NameSproke: Al ist dat god is wonderlike
Relation IdRELA000000323317
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025612
Pathdomain/teksten/TEXT000000025612
Display NameSproke: Als vijftich dagen vervollet waren
Relation IdRELA000000323294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025605
Pathdomain/teksten/TEXT000000025605
Display NameSproke: Dat leven heeft die doot ontfaen
Relation IdRELA000000323256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025613
Pathdomain/teksten/TEXT000000025613
Display NameSproke: Die meyer besculdicht bij zijnen heer
Relation IdRELA000000323299
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025610
Pathdomain/teksten/TEXT000000025610
Display NameSproke: Die wil der werelt dwalinge verstaen
Relation IdRELA000000323281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008142
Pathdomain/teksten/TEXT000000008142
Display NameSproke: Die zeven doechden der heyligher missen
Relation IdRELA000000259204
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025606
Pathdomain/teksten/TEXT000000025606
Display NameSproke: Doe God die mensch eerst had ghescepen
Relation IdRELA000000323261
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026497
Pathdomain/teksten/TEXT000000026497
Display NameSproke: Een berespen up dleven van der weerelt; Mnl. fragm.
Relation IdRELA000000328714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017322
Pathdomain/teksten/TEXT000000017322
Display NameSproke: Ene edel exsempel
Relation IdRELA000000291621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025611
Pathdomain/teksten/TEXT000000025611
Display NameSproke: Hoe vervaerlic ay lacen zal hen sijn dat sceyden
Relation IdRELA000000323286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025615
Pathdomain/teksten/TEXT000000025615
Display NameSproke: Martinus hoech ende edel geboren
Relation IdRELA000000323312
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025607
Pathdomain/teksten/TEXT000000025607
Display NameSproke: Nae Jhesus gheboerte veertich dagen
Relation IdRELA000000323265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025608
Pathdomain/teksten/TEXT000000025608
Display NameSproke: O Edel mensche wie ghy sijt
Relation IdRELA000000323270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020276
Pathdomain/teksten/TEXT000000020276
Display NameSproke: Van dat edele lant van Cockaengen; Mnl. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000301996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025603
Pathdomain/teksten/TEXT000000025603
Display NameSproke: Van deme reyger
Relation IdRELA000000323242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025604
Pathdomain/teksten/TEXT000000025604
Display NameSproke: Van den lewen enten beren ende van Reinaert den vos
Relation IdRELA000000323249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012761
Pathdomain/teksten/TEXT000000012761
Display NameSproke: Van drie doden konyngen ende van drie levendighen konynghen
Relation IdRELA000000276336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025620
Pathdomain/teksten/TEXT000000025620
Display NameSproke: Van sente Annen gheslachte
Relation IdRELA000000323333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008130
Pathdomain/teksten/TEXT000000008130
Display NameSproke: Vanden ABC vele abuse der weerelt
Relation IdRELA000000259149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008134
Pathdomain/teksten/TEXT000000008134
Display NameSproke: Vanden ABC vele abuse der weerelt, eerste 18 regels
Relation IdRELA000000259168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006223
Pathdomain/teksten/TEXT000000006223
Display NameTien geboden, berijmd
Relation IdRELA000000251097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025614
Pathdomain/teksten/TEXT000000025614
Display NameTijdklacht: Almogende God wair es nu tleven
Relation IdRELA000000323306
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032330
Pathdomain/teksten/TEXT000000032330
Display NameTweede refrein uit een cyclus van zes
Relation IdRELA000000353360
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005416
Pathdomain/teksten/TEXT000000005416
Display NameVan Sinte Gheertruden min
Relation IdRELA000000247499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026471
Pathdomain/teksten/TEXT000000026471
Display NameVan continencie van luxuren, Excerpt uit Dat boec Exemplaer
Relation IdRELA000000328547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026470
Pathdomain/teksten/TEXT000000026470
Display NameVan continencien, Excerpt uit Dat boec Exemplaer
Relation IdRELA000000328540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020277
Pathdomain/teksten/TEXT000000020277
Display NameVan dat edele lant van Cockaengen; onvoll.
Relation IdRELA000000302003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026507
Pathdomain/teksten/TEXT000000026507
Display NameVan verlorenen dienste, strofische tekst met het refrein `Min dienst blijft zumal verloren'
Relation IdRELA000000328772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026501
Pathdomain/teksten/TEXT000000026501
Display NameVan verlorenen dienste, strofische tekst met refrein `Soe es mijn dienst te male verloren'
Relation IdRELA000000328742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026476
Pathdomain/teksten/TEXT000000026476
Display NameVorstenleer in de vorm van vogelspreuken : Dit sijn voghel sproexkene
Relation IdRELA000000328586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023994
Pathdomain/teksten/TEXT000000023994
Display NameVrudengher: Ein jammerliche clage (Klaagdicht op de dood van graaf Willem IV van Holland, epische ererede)
Relation IdRELA000000316543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025569
Pathdomain/teksten/TEXT000000025569
Display NameWerkkloksproke: hekeldicht op de lakennopsters te Leuven en Brussel
Relation IdRELA000000323089
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002282
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002282
Display NameHogenelst, Dini
Relation IdRELA000000019424
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000010566
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010566
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 74 B 10 IIc
Relation IdRELA000000156949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010500
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010500
Display Name'S-HERTOGENBOSCH, AB : z.s.
Relation IdRELA000000156224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007647
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007647
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 24 (e)
Relation IdRELA000000124902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002224
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002224
Display NameAMSTERDAM, UB : I A 24 (n)
Relation IdRELA000000054146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003949
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003949
Display NameBRUSSEL, KB : 19579
Relation IdRELA000000079640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010571
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010571
Display NameDORDRECHT, GA : 1504
Relation IdRELA000000156999
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010556
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010556
Display NameGOTHA, LB : Chart. A 216
Relation IdRELA000000156845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010812
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010812
Display NameOlim ASHBURNHAM (Ashburnham-Place) : Barrois 486
Relation IdRELA000000159960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010485
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010485
Display NamePARTICULIERE COLLECTIE (anoniem) : z.s.
Relation IdRELA000000156096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009087
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009087
Display NameUTRECHT, HUA : Inventaris Domkapittel nr. 562
Relation IdRELA000000139446
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie