Correcties op het aan Pomerius toebedachte oeuvre / Kees Schepers

Typedocument
TitleCorrecties op het aan Pomerius toebedachte oeuvre / Kees Schepers
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004943
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/91307c4b-31b2-44fd-b735-707c00210dac
Deletedno
Relation Count 60
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000025190
Pathdomain/teksten/TEXT000000025190
Display NameBelering over deemoed
Relation IdRELA000000321778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007405
Pathdomain/teksten/TEXT000000007405
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013170
Pathdomain/teksten/TEXT000000013170
Display NameDat boeck vanden drien mylen, hier gepresenteerd als preek
Relation IdRELA000000277789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025173
Pathdomain/teksten/TEXT000000025173
Display NameDevote overweging
Relation IdRELA000000321725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025382
Pathdomain/teksten/TEXT000000025382
Display NameDictum op naam van Dionysius
Relation IdRELA000000322463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025396
Pathdomain/teksten/TEXT000000025396
Display NameExcerpt uit een preek
Relation IdRELA000000322516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018588
Pathdomain/teksten/TEXT000000018588
Display NameExempel over een visioen
Relation IdRELA000000295576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007406
Pathdomain/teksten/TEXT000000007406
Display NameFrans Vervoort: Sermoenen op Cantica
Relation IdRELA000000256500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025436
Pathdomain/teksten/TEXT000000025436
Display NameGeestelijke allegorie
Relation IdRELA000000322630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017978
Pathdomain/teksten/TEXT000000017978
Display NameKerstpreek
Relation IdRELA000000293726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018767
Pathdomain/teksten/TEXT000000018767
Display NameLes over de ezel
Relation IdRELA000000296147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025253
Pathdomain/teksten/TEXT000000025253
Display NameOnderwijzing
Relation IdRELA000000322060
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025251
Pathdomain/teksten/TEXT000000025251
Display NameOnderwijzing n.a.v. 1Tim. 4
Relation IdRELA000000322052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025381
Pathdomain/teksten/TEXT000000025381
Display NameOnderwijzing over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000322461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025255
Pathdomain/teksten/TEXT000000025255
Display NameOnderwijzing over zwijgen, met ingevoegd exempelen
Relation IdRELA000000322065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025259
Pathdomain/teksten/TEXT000000025259
Display NameOnderwijzing, met ingevoegd exempelen
Relation IdRELA000000322079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025254
Pathdomain/teksten/TEXT000000025254
Display NameOnderwijzingen in briefvorm (?)
Relation IdRELA000000322062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025390
Pathdomain/teksten/TEXT000000025390
Display NameOnderwijzingen van Willem vanden Brand
Relation IdRELA000000322489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025257
Pathdomain/teksten/TEXT000000025257
Display NameOver de wortels van alle gebreken
Relation IdRELA000000322069
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025429
Pathdomain/teksten/TEXT000000025429
Display NameOverdenking
Relation IdRELA000000322613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025224
Pathdomain/teksten/TEXT000000025224
Display NameOverdenking n.a.v. Jes. 26
Relation IdRELA000000321927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017979
Pathdomain/teksten/TEXT000000017979
Display NamePreek
Relation IdRELA000000293729
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025391
Pathdomain/teksten/TEXT000000025391
Display NamePreek over Ave Maria van broeder Jasper de augustijn (n.a.v. Ps. 86)
Relation IdRELA000000322492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025392
Pathdomain/teksten/TEXT000000025392
Display NamePreek over Gen. 2 van broeder Jasper de augustijn
Relation IdRELA000000322500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025428
Pathdomain/teksten/TEXT000000025428
Display NamePreek van Gielis de Mont
Relation IdRELA000000322608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025401
Pathdomain/teksten/TEXT000000025401
Display NamePreek van Hendrik Pippinck
Relation IdRELA000000322533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025430
Pathdomain/teksten/TEXT000000025430
Display NamePreek van Petrus Lupus
Relation IdRELA000000322616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025389
Pathdomain/teksten/TEXT000000025389
Display NameRaadgevingen en overdenkingen m.b.t. de communie
Relation IdRELA000000322486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025388
Pathdomain/teksten/TEXT000000025388
Display NameTekst over innerlijke gebreken
Relation IdRELA000000322484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018458
Pathdomain/teksten/TEXT000000018458
Display NameVander dochtere van Syon
Relation IdRELA000000295180
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025256
Pathdomain/teksten/TEXT000000025256
Display NameVijf treden van de maagdelijke staat
Relation IdRELA000000322067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002539
Pathdomain/teksten/TEXT000000002539
Display NameWillem vanden Brande: Verklaring van de Getijden van Onze-Lieve-Vrouw; Mnl.
Relation IdRELA000000233540
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000004202
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004202
Display NameHenricus Pomerius
Relation IdRELA000000019266
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000412680
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000007564
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007564
Display NameBRUSSEL, KB : 11974-85
Relation IdRELA000000124062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009471
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009471
Display NameBRUSSEL, KB : 12070
Relation IdRELA000000143902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007501
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007501
Display NameBRUSSEL, KB : 2766-70
Relation IdRELA000000123373
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003733
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003733
Display NameBRUSSEL, KB : 4328-33
Relation IdRELA000000076591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004058
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004058
Display NameBRUSSEL, KB : II 2010
Relation IdRELA000000081263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005338
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005338
Display NameEINSIEDELN, BENEDICTIJNEN : 279
Relation IdRELA000000096016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009470
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009470
Display NameROME, BAV : Lat. 1310
Relation IdRELA000000143893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002420
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002420
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12837
Relation IdRELA000000056761
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000004686
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004686
Display NameSchepers, Kees
Relation IdRELA000000019265
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000004085
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004085
Display NameBRUSSEL, KB : II 2934
Relation IdRELA000000081655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001894
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001894
Display NameLEIDEN, UB : BPL 48 E
Relation IdRELA000000049492
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010472
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010472
Display NameMECHELEN, AA : Archief van het Groot Begijnhof 107
Relation IdRELA000000155966
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie