Hetbeeld van de Friezen in de Hollandse geschiedschrijving van de vijftiende eeuw / Jeanne Verbij-Schillings

Typedocument
TitleHetbeeld van de Friezen in de Hollandse geschiedschrijving van de vijftiende eeuw / Jeanne Verbij-Schillings
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004928
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c066e1c1-befc-4959-b8dc-d124438bb2eb
Deletedno
Relation Count 15
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000024058
Pathdomain/teksten/TEXT000000024058
Display NameHeraut Beieren: Wereldkroniek, lange versie; onvolledig
Relation IdRELA000000316870
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024042
Pathdomain/teksten/TEXT000000024042
Display NameHeraut Beyeren: Wereldkroniek, lange versie
Relation IdRELA000000316794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024049
Pathdomain/teksten/TEXT000000024049
Display NameKroniek van Friesland
Relation IdRELA000000316825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024046
Pathdomain/teksten/TEXT000000024046
Display NameKroniek van de Utrechtse bisschoppen, van Willibrord tot in de regering van David van Bourgondië
Relation IdRELA000000316811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024047
Pathdomain/teksten/TEXT000000024047
Display NameKroniek van de graven van Holland, van Dirk I tot aan Filips de Goede van Bourgondië
Relation IdRELA000000316816
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000006839
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006839
Display NameClerc uten laghen landen
Relation IdRELA000000019233
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003720
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003720
Display NameHeraut Beyeren quondam Gelre
Relation IdRELA000000019232
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000004927
Pathdomain/documents/DOCU000000004927
Display NameNegen eeuwen Friesland-Holland : geschiedenis van een haat-liefdeverhouding / onder red. van Ph.H. Breuker en A. Janse
Relation IdRELA000000410308
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000006262
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006262
Display NameGouds kroniekje
Relation IdRELA000000019234
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003133
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003133
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 37
Relation IdRELA000000066489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003906
Display NameBRUSSEL, KB : 17914
Relation IdRELA000000079088
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009434
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009434
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 282 Hs.
Relation IdRELA000000143346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001901
Display NameLEIDEN, UB : BPL 76 C
Relation IdRELA000000049590
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001540
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001540
Display NameVerbij-Schillings, Jeanne
Relation IdRELA000000019231
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000009434
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009434
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 282 Hs.
Relation IdRELA000000143345
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie