Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht et de Liège : étude sur le développement et la diffusion du Martyrologe d'Usuard / E.A. Overgaauw

Typedocument
TitleMartyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht et de Liège : étude sur le développement et la diffusion du Martyrologe d'Usuard / E.A. Overgaauw
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004902
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ea3b205a-2c20-43ab-8363-fd08aaa55c2f
Deletedno
Relation Count 36
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000029361
Pathdomain/teksten/TEXT000000029361
Display NameBijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea, parafraserend
Relation IdRELA000000340653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000776
Pathdomain/teksten/TEXT000000000776
Display NameCollectarium; Lat.
Relation IdRELA000000222378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025131
Pathdomain/teksten/TEXT000000025131
Display NameDiurnale; Lat.
Relation IdRELA000000321561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000747
Pathdomain/teksten/TEXT000000000747
Display NameMartyrologium abbreviatum; Lat.
Relation IdRELA000000222198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025135
Pathdomain/teksten/TEXT000000025135
Display NameMartyrologium; Lat.
Relation IdRELA000000321581
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002324
Pathdomain/teksten/TEXT000000002324
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus
Relation IdRELA000000232157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000645
Pathdomain/teksten/TEXT000000000645
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus (bestemd voor Franciscaner gebruik), met in de prologen excerpt uit Bijbelvertaler van 1360 (Petrus Naghel?): Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000221630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000644
Pathdomain/teksten/TEXT000000000644
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met excerpten uit de Noordnederlandse en Zuidnederlandse (van de Bijbelvertaler van 1360; Petrus Naghel?) vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000221612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006456
Pathdomain/teksten/TEXT000000006456
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus, met kalender voor het bisdom Utrecht (S. Jeroen in rood) en met excerpt (f.1r-1v) uit Bijbelvertaler van 1360: Zuidnederlandse vertaling van Jacobus de Voragine: Legenda aurea; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000252489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025137
Pathdomain/teksten/TEXT000000025137
Display NameMnl. vertaling van het Martyrologium van Usuardus; fragm.
Relation IdRELA000000321588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025134
Pathdomain/teksten/TEXT000000025134
Display NameNecrologium; fragm.; Lat.
Relation IdRELA000000321577
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019789
Pathdomain/teksten/TEXT000000019789
Display NameNieuwe Testament; Lat.
Relation IdRELA000000299959
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003656
Pathdomain/teksten/TEXT000000003656
Display NameSacramentarium van Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000239515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019786
Pathdomain/teksten/TEXT000000019786
Display NameValerius Maximus; Lat.
Relation IdRELA000000299947
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000002037
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002037
Display NameOvergaauw, E.A.
Relation IdRELA000000019190
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003561
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003561
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 F 24
Relation IdRELA000000073899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001297
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001297
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 53
Relation IdRELA000000040927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003063
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003063
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Oct. 588
Relation IdRELA000000065412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008590
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008590
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Lat. Fol. 46
Relation IdRELA000000134966
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008591
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008591
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Theol. Lat. Fol. 63
Relation IdRELA000000134981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005863
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005863
Display NameBERLIJN, SSB-PK : Theol. Lat. Qu. 2
Relation IdRELA000000103300
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010426
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010426
Display NameKEULEN, HA : Fragm. D. 101
Relation IdRELA000000155518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000905
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000905
Display NameLEIDEN, UB : LTK 274
Relation IdRELA000000036084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000906
Display NameLEIDEN, UB : LTK 275
Relation IdRELA000000036122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010427
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010427
Display NameLONDEN, BL : Add. 18028
Relation IdRELA000000155525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004388
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004388
Display NameLONDEN, BL : Add. 20034
Relation IdRELA000000085177
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010425
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010425
Display NameLONDEN, BL : Add. 40153
Relation IdRELA000000155505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007177
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007177
Display NameMANCHESTER, JRL : Dutch 10
Relation IdRELA000000119698
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007139
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007139
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 954
Relation IdRELA000000119127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011868
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011868
Display NameSTRALSUND, SA : s.o.
Relation IdRELA000000171627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010428
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010428
Display NameUTRECHT, UB : 11 C 7
Relation IdRELA000000155534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001016
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001016
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 393
Relation IdRELA000000037248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001046
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001046
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 424
Relation IdRELA000000037603
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie