Beeldvorming in Holland : Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 / Johanna Maria Christina Verbij-Schillings

Typedocument
TitleBeeldvorming in Holland : Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 / Johanna Maria Christina Verbij-Schillings
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004884
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/aa8d1048-f5a0-4b3c-9b84-142ad8f03b91
Deletedno
Relation Count 78
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004134
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004134
Display NameDie Hollantsche cronike van heraut Beyeren
Relation IdRELA000000394994
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006803
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006803
Display NameGedicht op de invallen der Noormannen
Relation IdRELA000000399758
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006822
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006822
Display NameGedicht van den Negen Besten
Relation IdRELA000000404998
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006262
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006262
Display NameGouds kroniekje
Relation IdRELA000000405350
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006830
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006830
Display NameRosweyde, Heribertus van (Antwerpen)
Relation IdRELA000000396137
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006799
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006799
Display NameWereldkroniek
Relation IdRELA000000401628
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000024048
Pathdomain/teksten/TEXT000000024048
Display NameBeknopte geschiedenis van de wereld in vier tijdperken
Relation IdRELA000000316820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004753
Pathdomain/teksten/TEXT000000004753
Display NameBoec van seden; fragm.
Relation IdRELA000000244475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025216
Pathdomain/teksten/TEXT000000025216
Display NameChronogrammist: Kroniek van Holland, 972-1396; met een bijvoegsel van 1466
Relation IdRELA000000321891
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024029
Pathdomain/teksten/TEXT000000024029
Display NameClerc uten laghen landen: Kroniek van Holland, onvolledig
Relation IdRELA000000316726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000624
Pathdomain/teksten/TEXT000000000624
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (Pentateuch, commentaar op Mozes' boeken ontleend aan Historia scolastica, Josua, Richteren, Ruth, 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Ezechiel, Habakuk (gedeeltelijk), stukken uit Nehemia, Esdras II (op ingevoegd blad), Job, Tobias, Daniel cap 1-6, 13 en 14), Jona, Klaagliederen van Jeremia 5, 1-22, Judith en Ester); Mnl.
Relation IdRELA000000221380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029550
Pathdomain/teksten/TEXT000000029550
Display NameDrie fragmenten uit Johannes Beke: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, 1298-1393; Mnl.
Relation IdRELA000000341530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029406
Pathdomain/teksten/TEXT000000029406
Display NameDrieregelig prozafragment over graaf Willem V van Holland
Relation IdRELA000000340881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029506
Pathdomain/teksten/TEXT000000029506
Display NameEerste van vier fragmenten uit Johannes Beke: Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant, 1298-1393, genoteerd rond een aantal korte fragmenten uit andere kronieken; Mnl.
Relation IdRELA000000341333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023650
Pathdomain/teksten/TEXT000000023650
Display NameGedicht op de invallen der Noormannen
Relation IdRELA000000315022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024066
Pathdomain/teksten/TEXT000000024066
Display NameGouds kroniekje
Relation IdRELA000000316912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021606
Pathdomain/teksten/TEXT000000021606
Display NameGouds kroniekje, -1437
Relation IdRELA000000306844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001309
Pathdomain/teksten/TEXT000000001309
Display NameGouds kroniekje, -1437; Mnl.
Relation IdRELA000000225778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002060
Pathdomain/teksten/TEXT000000002060
Display NameHeraut Beieren: Wereldkroniek, lange versie
Relation IdRELA000000230007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024058
Pathdomain/teksten/TEXT000000024058
Display NameHeraut Beieren: Wereldkroniek, lange versie; onvolledig
Relation IdRELA000000316869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024098
Pathdomain/teksten/TEXT000000024098
Display NameHeraut Beyeren quondam Gelre: Wapenboek Beyeren; autograaf; Mnl.
Relation IdRELA000000317117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024028
Pathdomain/teksten/TEXT000000024028
Display NameHeraut Beyeren: Die Hollantsche cronike, onvolledig
Relation IdRELA000000316721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007281
Pathdomain/teksten/TEXT000000007281
Display NameHeraut Beyeren: Die Hollantsche cronike, uitgebreide versie
Relation IdRELA000000255939
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002451
Pathdomain/teksten/TEXT000000002451
Display NameHeraut Beyeren: Die Hollantsche cronike, uitgebreide versie; autograaf; Mnl.
Relation IdRELA000000233010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000322
Pathdomain/teksten/TEXT000000000322
Display NameHeraut Beyeren: Die hollantsche cronike, korte versie; Mnl.
Relation IdRELA000000219375
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024016
Pathdomain/teksten/TEXT000000024016
Display NameHeraut Beyeren: Korte kroniek van Brabant, bewerking tot in het jaar 1332
Relation IdRELA000000316662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023651
Pathdomain/teksten/TEXT000000023651
Display NameHeraut Beyeren: Korte kroniek van Holland, - 1404
Relation IdRELA000000315027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024017
Pathdomain/teksten/TEXT000000024017
Display NameHeraut Beyeren: Korte kroniek van Vlaanderen, -1286
Relation IdRELA000000316669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000241
Pathdomain/teksten/TEXT000000000241
Display NameHeraut Beyeren: Wereldkroniek, de geschiedenis van Alexander; fragm.
Relation IdRELA000000218820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024031
Pathdomain/teksten/TEXT000000024031
Display NameHeraut Beyeren: Wereldkroniek, korte versie
Relation IdRELA000000316734
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024038
Pathdomain/teksten/TEXT000000024038
Display NameHeraut Beyeren: Wereldkroniek, korte versie, onvolledig
Relation IdRELA000000316767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024000
Pathdomain/teksten/TEXT000000024000
Display NameHeraut Beyeren: Wereldkroniek, lange versie
Relation IdRELA000000316579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005343
Pathdomain/teksten/TEXT000000005343
Display NameHeraut Gelre : Korte kroniek van Holland, tot in het jaar 1354
Relation IdRELA000000247127
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005342
Pathdomain/teksten/TEXT000000005342
Display NameHeraut Gelre: Korte kroniek van Brabant, tot in het jaar 1355
Relation IdRELA000000247121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023995
Pathdomain/teksten/TEXT000000023995
Display NameJohannes de Beka: Chronographia, met continuatie IV
Relation IdRELA000000316550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024049
Pathdomain/teksten/TEXT000000024049
Display NameKroniek van Friesland
Relation IdRELA000000316824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024001
Pathdomain/teksten/TEXT000000024001
Display NameKroniek van Holland van de Chronogrammist
Relation IdRELA000000316583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024046
Pathdomain/teksten/TEXT000000024046
Display NameKroniek van de Utrechtse bisschoppen, van Willibrord tot in de regering van David van Bourgondië
Relation IdRELA000000316810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024047
Pathdomain/teksten/TEXT000000024047
Display NameKroniek van de graven van Holland, van Dirk I tot aan Filips de Goede van Bourgondië
Relation IdRELA000000316815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024044
Pathdomain/teksten/TEXT000000024044
Display NameKroniek van de pausen, van Petrus tot en met Paulus II (1464-1471)
Relation IdRELA000000316801
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029551
Pathdomain/teksten/TEXT000000029551
Display NameLijst met de sterfdata van Hollandse graven; Lat.
Relation IdRELA000000341534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000623
Pathdomain/teksten/TEXT000000000623
Display NameNoordnederlandse historiebijbel; Mnl.
Relation IdRELA000000221369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024033
Pathdomain/teksten/TEXT000000024033
Display NameOver de zeven wereldwonderen
Relation IdRELA000000316742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024059
Pathdomain/teksten/TEXT000000024059
Display NamePausen- en keizercatalogus van meester Pieter Cancelier van Parijs, in de vorm van een tijdbalk, aangevuld met de catalogi van de Utrechtse bisschoppen en Hollandse graven
Relation IdRELA000000316874
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029405
Pathdomain/teksten/TEXT000000029405
Display NameProzafragment met gegevens over het graafschap Holland, 1299-1337
Relation IdRELA000000340876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029409
Pathdomain/teksten/TEXT000000029409
Display NameProzatekst over de wapenfeiten van Albrecht van Beieren, graaf van Holland 1389-1404
Relation IdRELA000000340890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024050
Pathdomain/teksten/TEXT000000024050
Display NameSnekerkroniekje (Kroniek van Friesland over de jaren 781-1464), verwant aan de Vriesche Aenteyckeninge
Relation IdRELA000000316830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029408
Pathdomain/teksten/TEXT000000029408
Display NameTwee korte versfragmenten over de graven Willem V en Albrecht van Holland
Relation IdRELA000000340886
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000003720
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003720
Display NameHeraut Beyeren quondam Gelre
Relation IdRELA000000019151
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000004134
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004134
Display NameDie Hollantsche cronike van heraut Beyeren
Relation IdRELA000000019152
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006799
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006799
Display NameWereldkroniek
Relation IdRELA000000019153
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001540
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001540
Display NameVerbij-Schillings, Jeanne
Relation IdRELA000000019150
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000003119
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003119
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 128 E 10
Relation IdRELA000000066288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003133
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003133
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 131 G 37
Relation IdRELA000000066476
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001288
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001288
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 70 H 33
Relation IdRELA000000040797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002689
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002689
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 71 H 39
Relation IdRELA000000060528
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000463
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000463
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 C 14
Relation IdRELA000000029778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000454
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000454
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 D 25
Relation IdRELA000000029634
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007350
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007350
Display NameALKMAAR, RA : Familiearchief Van Foreest, 898
Relation IdRELA000000121722
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003900
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003900
Display NameBRUSSEL, KB : 15652-56
Relation IdRELA000000078946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003906
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003906
Display NameBRUSSEL, KB : 17914
Relation IdRELA000000079081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003777
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003777
Display NameBRUSSEL, KB : 5753-59
Relation IdRELA000000077097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003617
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003617
Display NameBRUSSEL, KB : 837-45
Relation IdRELA000000074829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009856
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009856
Display NameDORDRECHT, DIEP : 1-652
Relation IdRELA000000148500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000314
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000314
Display NameGENT, UB : 3554
Relation IdRELA000000027282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002148
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002148
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 219
Relation IdRELA000000053106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009434
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009434
Display NameLEEUWARDEN, PBF : 282 Hs.
Relation IdRELA000000143344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001912
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001912
Display NameLEIDEN, UB : BPL 136 D
Relation IdRELA000000049765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001901
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001901
Display NameLEIDEN, UB : BPL 76 C
Relation IdRELA000000049586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000869
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000869
Display NameLEIDEN, UB : LTK 231
Relation IdRELA000000035229
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000870
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000870
Display NameLEIDEN, UB : LTK 232
Relation IdRELA000000035267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001178
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001178
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1179
Relation IdRELA000000039168
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005294
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005294
Display NameWOLFENBÜTTEL, HAB : Guelf. 55.8 Aug. Qu.
Relation IdRELA000000095552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009888
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009888
Display Names'-GRAVENHAGE, KB : 79 K 21
Relation IdRELA000000148930
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie