EenLatijnse deelvertaling van Ruusbroecs Tabernakel in handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, series nova 12.899 / Guido de Baere

Typedocument
TitleEenLatijnse deelvertaling van Ruusbroecs Tabernakel in handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, series nova 12.899 / Guido de Baere
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004791
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/c1dc5688-9e22-4432-b988-c649a055d889
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001654
Pathdomain/teksten/TEXT000000001654
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel, gedeeltelijk (kap.99-144), gevolgd door een Latijnse vertaling van kap.144 uit Vanden geesteliken tabernakel. Bernnardus.
Relation IdRELA000000227697
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000409711
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002446
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12899
Relation IdRELA000000057125
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000685
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000685
Display NameDe Baere, Guido
Relation IdRELA000000018983
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002446
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002446
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12899
Relation IdRELA000000057116
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie