Dehelletocht van Jacomijne Costers (+ 1503) / Wybren Scheepsma

Typedocument
TitleDehelletocht van Jacomijne Costers (+ 1503) / Wybren Scheepsma
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004790
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7ce9015a-a146-431d-bfc3-3b7e5d90a9f0
Deletedno
Relation Count 7
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000022104
Pathdomain/teksten/TEXT000000022104
Display NameJacomijne Costers: Visioen
Relation IdRELA000000308603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028791
Pathdomain/teksten/TEXT000000028791
Display NameJohannes Bellens: Tractaet op den pater noster
Relation IdRELA000000338428
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000006303
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006303
Display NameJacomijne Costers
Relation IdRELA000000018982
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411166
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002328
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002328
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12827
Relation IdRELA000000055783
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001846
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001846
Display NameScheepsma, W.F.
Relation IdRELA000000018981
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002328
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002328
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12827
Relation IdRELA000000055780
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie