Boeken in Nijmegen. Boekproductie en boekenbezit in Nijmegen tot 1591 / G.A.M. van Dongen

Typedocument
TitleBoeken in Nijmegen. Boekproductie en boekenbezit in Nijmegen tot 1591 / G.A.M. van Dongen
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004704
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4d9fb9bd-77af-4139-a294-3dfa831a1f54
Deletedno
Relation Count 74
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006261
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006261
Display NameZwickau, Ratschulbibliothek
Relation IdRELA000000400829
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000007295
Pathdomain/teksten/TEXT000000007295
Display NameAmbrosius Zeebout: Tvoyage van Mher Joos van Ghistele; Mnl.
Relation IdRELA000000255992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001100
Pathdomain/teksten/TEXT000000001100
Display NameAntiphonarium; Lat.
Relation IdRELA000000224421
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023134
Pathdomain/teksten/TEXT000000023134
Display NameBijbel (Spreuken-II Maccabeën); Lat.
Relation IdRELA000000312671
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003557
Pathdomain/teksten/TEXT000000003557
Display NameBijbel; dl.II; Lat.
Relation IdRELA000000238883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002093
Pathdomain/teksten/TEXT000000002093
Display NameDelen uit Bijbelvertaling van 1360 (1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, list der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras, Ester, Job, Prediker, Alexander); Mnl.
Relation IdRELA000000230305
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000919
Pathdomain/teksten/TEXT000000000919
Display NameEpistolarium; Lat.
Relation IdRELA000000223286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007066
Pathdomain/teksten/TEXT000000007066
Display NameExcerpten uit Dirc van Herxen: Eerste collatieboek, opgenomen in de Bernardus-sermoenen
Relation IdRELA000000255099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021605
Pathdomain/teksten/TEXT000000021605
Display NameFragm. van leven van S. Elisabeth
Relation IdRELA000000306840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000928
Pathdomain/teksten/TEXT000000000928
Display NameGraduale voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000223353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001098
Pathdomain/teksten/TEXT000000001098
Display NameGraduale; Lat.
Relation IdRELA000000224405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003263
Pathdomain/teksten/TEXT000000003263
Display NameJohannes Busch: Chronicon Windeshemense (Eerste redactie). Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000237099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021603
Pathdomain/teksten/TEXT000000021603
Display NameJuvenalis: Satirarim Libri V
Relation IdRELA000000306832
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021604
Pathdomain/teksten/TEXT000000021604
Display NameMatutinale; Lat.
Relation IdRELA000000306836
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000920
Pathdomain/teksten/TEXT000000000920
Display NameMissaal voor gebruik in het bisdom Utrecht; Lat.
Relation IdRELA000000223295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003489
Pathdomain/teksten/TEXT000000003489
Display NameMissaal voor het bisdom Keulen; Lat.
Relation IdRELA000000238406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004398
Pathdomain/teksten/TEXT000000004398
Display NameMissaal; Lat.
Relation IdRELA000000242825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007176
Pathdomain/teksten/TEXT000000007176
Display NameMnl. vertaling van De pugna spirituali
Relation IdRELA000000255528
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001110
Pathdomain/teksten/TEXT000000001110
Display NameMnl. vertaling van Petrus van Herentals: Collectarius super librum psalmorum; dl.I (Ps.1-37)
Relation IdRELA000000224496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001111
Pathdomain/teksten/TEXT000000001111
Display NameMnl. vertaling van Petrus van Herentals: Collectarius super librum psalmorum; dl.II (Ps. 126-140)
Relation IdRELA000000224505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001106
Pathdomain/teksten/TEXT000000001106
Display NameMnl. vertaling van Speculum virginum, boek 1-6
Relation IdRELA000000224466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001143
Pathdomain/teksten/TEXT000000001143
Display NameOrdinarius; Mnl.
Relation IdRELA000000224656
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001109
Pathdomain/teksten/TEXT000000001109
Display NamePentateuch, Jozua, Richteren en Ruth uit Bijbelvertaling van 1360; hs. verwant aan Utrechtse bijbels; Mnl.
Relation IdRELA000000224483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001290
Pathdomain/teksten/TEXT000000001290
Display NamePrivilegien van de Stadt Cleeve; Mnl.
Relation IdRELA000000225653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001102
Pathdomain/teksten/TEXT000000001102
Display NameSumma collacionum ad omne genus hominum; Lat.
Relation IdRELA000000224437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021602
Pathdomain/teksten/TEXT000000021602
Display NameThomas a Kempis: De imitatione Christi I-IV. Theodericus a Monasterio: Tractatus de vitio proprietatis; Lat.
Relation IdRELA000000306824
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000270
Pathdomain/teksten/TEXT000000000270
Display NameUtrechtse bijbel in 2 banden met deel Bijbelvertaling van 1360 (Deel 1: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium Josua, Richteren, Ruth; Deel 2: 1-4 Koningen, Manasses orisoen, Tobias, Ezechiel, Daniel, Habakuk, Contrariteiten, lijst der koningen van Israel, Juda en Pertsen, Cyrus, Judith, Esdras, Ester, Job); Mnl.
Relation IdRELA000000218969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001711
Pathdomain/teksten/TEXT000000001711
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van evangelieperikopen; Mnl.
Relation IdRELA000000228012
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010677
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010677
Display NameDongen, G.A.M. van
Relation IdRELA000000018828
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002630
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002630
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 135 F 11
Relation IdRELA000000059532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003161
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003161
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 75 E 7
Relation IdRELA000000067018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001595
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : KA 34
Relation IdRELA000000045500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000376
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000376
Display Name'S-GRAVENHAGE, MM : 10 A 18-19
Relation IdRELA000000028246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002974
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002974
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 1318
Relation IdRELA000000064329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007354
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007354
Display NameBRUSSEL, ES : 55473
Relation IdRELA000000121765
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000003930
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000003930
Display NameBRUSSEL, KB : 19550
Relation IdRELA000000079414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009039
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009039
Display NameBRUSSEL, KB : 22084
Relation IdRELA000000138995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005317
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005317
Display NameBRUSSEL, KB : IV 110
Relation IdRELA000000095791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005336
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005336
Display NameEINSIEDELN, BENEDICTIJNEN : 220
Relation IdRELA000000095995
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009468
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009468
Display NameGÜNTHER (Hamburg) & FERRINI (Akron) : z.s
Relation IdRELA000000143862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006992
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006992
Display NameKASSEL, UB-LMB : Theol. Fol. 56
Relation IdRELA000000117206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001887
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001887
Display NameLEIDEN, UB : BPL 34
Relation IdRELA000000049401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001506
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001506
Display NameLEIDEN, UB : LTK 2055
Relation IdRELA000000044414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004399
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004399
Display NameLONDEN, BL : Add. 25904
Relation IdRELA000000085345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005733
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005733
Display NameLUIK, UB : 222 E
Relation IdRELA000000101184
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006179
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006179
Display NameNIJMEGEN, JBB : 2 B 1
Relation IdRELA000000107802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005180
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005180
Display NameNIJMEGEN, JBB : 5000 MS 4 BI
Relation IdRELA000000094208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005636
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005636
Display NameNIJMEGEN, MCJ : Afd. C I A 2
Relation IdRELA000000099783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006169
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006169
Display NameNIJMEGEN, RAN : Collecties codices 18
Relation IdRELA000000107648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001533
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001533
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 17
Relation IdRELA000000044717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001536
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001536
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 19
Relation IdRELA000000044784
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001543
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001543
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 21
Relation IdRELA000000044905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001549
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 23
Relation IdRELA000000044998
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001550
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001550
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 24
Relation IdRELA000000045013
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001551
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001551
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 25
Relation IdRELA000000045029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001554
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001554
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 27
Relation IdRELA000000045064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001555
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001555
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 28
Relation IdRELA000000045090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001556
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001556
Display NameNIJMEGEN, RAN : I a 29
Relation IdRELA000000045106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007265
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007265
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 952
Relation IdRELA000000120819
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005511
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005511
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 953
Relation IdRELA000000098133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007139
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007139
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 954
Relation IdRELA000000119128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007526
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007526
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 955
Relation IdRELA000000123633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005512
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005512
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 957
Relation IdRELA000000098148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007509
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007509
Display NameNIJMEGEN, RAN : Weeshuis 958
Relation IdRELA000000123444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000364
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000364
Display NameNIJMEGEN, UB : 315
Relation IdRELA000000028081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006707
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006707
Display NameOUDENAARDE, SA : 5556
Relation IdRELA000000113851
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009041
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009041
Display NameOXFORD, BL : Liturg. 253
Relation IdRELA000000139017
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002518
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002518
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. Q.v.I, 1
Relation IdRELA000000057878
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001235
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001235
Display NameTILBURG, TF : Haaren 24
Relation IdRELA000000040006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001236
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001236
Display NameTILBURG, TF : Haaren 25
Relation IdRELA000000040026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001244
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001244
Display NameTILBURG, TF : Haaren 34
Relation IdRELA000000040157
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001141
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001141
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1016
Relation IdRELA000000038591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009040
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009040
Display NameZWICKAU, RB : XVI
Relation IdRELA000000139006
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002309
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002309
Display NameZWOLLE, HCO : Emmanuelshuizen 2
Relation IdRELA000000055518
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie