Johannes de Malborch : Dutch scribe of the early 15th century / James H. Marrow

Typedocument
TitleJohannes de Malborch : Dutch scribe of the early 15th century / James H. Marrow
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004700
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8089dfeb-43b3-4336-a7d8-26083388a221
Deletedno
Relation Count 24
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006260
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006260
Display NameJohannes de Malborch
Relation IdRELA000000404484
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001749
Pathdomain/teksten/TEXT000000001749
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht (f.1r-12v) en toegevoegde gebeden (f.270r-272v); Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000228280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002887
Pathdomain/teksten/TEXT000000002887
Display NameGetijdenboek, met kalender voor het bisdom Utrecht; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000235560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003898
Pathdomain/teksten/TEXT000000003898
Display NameGetijdenboek; Lat. en Mnl. (kalender)
Relation IdRELA000000240860
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021599
Pathdomain/teksten/TEXT000000021599
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000306807
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003492
Pathdomain/teksten/TEXT000000003492
Display NameMissale ordinis Teutonicorum; Lat.
Relation IdRELA000000238432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001964
Pathdomain/teksten/TEXT000000001964
Display NameTweede Mnl. vertaling van Boek II en III van David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000229537
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000006260
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006260
Display NameJohannes de Malborch
Relation IdRELA000000018811
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000003488
Pathdomain/documents/DOCU000000003488
Display NameMiscellanea Martin Wittek : album de codicologie et de paleographie offert a Martin Wittek
Relation IdRELA000000412678
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002595
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 131
Relation IdRELA000000058986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004700
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004700
Display NameBALTIMORE, WAG : W. 185
Relation IdRELA000000089578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006176
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006176
Display NameMÜNSTER, WLKK : 528
Relation IdRELA000000107769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009036
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009036
Display NameSTOCKHOLM, NM : B 1646
Relation IdRELA000000138951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005647
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005647
Display NameZWOLLE, HCO : VORG 1030
Relation IdRELA000000099970
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000434
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000434
Display NameMarrow, James H.
Relation IdRELA000000018810
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002595
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002595
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 133 M 131
Relation IdRELA000000058982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005948
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005948
Display Name'S-GRAVENHAGE, KB : 77 L 45
Relation IdRELA000000104800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004700
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004700
Display NameBALTIMORE, WAG : W. 185
Relation IdRELA000000089576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002924
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002924
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Qu. 176
Relation IdRELA000000063560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005716
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005716
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 a 16
Relation IdRELA000000100963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005876
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005876
Display NameLOS ANGELES, PGM : 40
Relation IdRELA000000103537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006176
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006176
Display NameMÜNSTER, WLKK : 528
Relation IdRELA000000107768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009036
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009036
Display NameSTOCKHOLM, NM : B 1646
Relation IdRELA000000138949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005647
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005647
Display NameZWOLLE, HCO : VORG 1030
Relation IdRELA000000099969
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie