Deanonymi uit den katalogus van handschriften van Rooklooster / J. van Mierlo

Typedocument
TitleDeanonymi uit den katalogus van handschriften van Rooklooster / J. van Mierlo
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004652
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4bfcd2a9-5fe3-4dd0-a32a-ffac7390c2f5
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000001620
Pathdomain/teksten/TEXT000000001620
Display NameCatalogus van Rooklooster; Mnl.;
Relation IdRELA000000227453
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411702
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002406
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12694
Relation IdRELA000000056563
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000367
Display NameVan Mierlo, Jozef
Relation IdRELA000000018733
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002406
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002406
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 12694
Relation IdRELA000000056540
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie