De auteur van het `Chronicon Tielense' / L. de Leeuw

Typedocument
TitleDe auteur van het `Chronicon Tielense' / L. de Leeuw
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004624
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/76de1c80-a81c-478e-b774-ca9bc91f8aa4
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000021467
Pathdomain/teksten/TEXT000000021467
Display NameChronicon Tielense, - 1449, wereldkroniek aangevuld met Tielse wederwaardigheden over de jaren 1552-1566; Lat. Bewerking van de Descriptio Terrae Sanctae van Burchardys van Monte Sion
Relation IdRELA000000306306
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000659
Pathdomain/documents/DOCU000000000659
Display NameSpiegel historiael : maandblad voor geschiedenis en archeologie
Relation IdRELA000000409966
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010653
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010653
Display NameLeeuw, L. de
Relation IdRELA000000018684
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000008977
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008977
Display NameTIEL, GA : OAT Inv. nr. 1870
Relation IdRELA000000138423
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie