Uit een middeleeuwsch liedjesboekje van Nederlandsche clarissen / W. Lampen

Typedocument
TitleUit een middeleeuwsch liedjesboekje van Nederlandsche clarissen / W. Lampen
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004610
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/eed204bd-fd51-45a9-88c7-df51774cad65
Deletedno
Relation Count 10
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000008180
Pathdomain/teksten/TEXT000000008180
Display NameLied: Alder werelt heylant
Relation IdRELA000000259331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032687
Pathdomain/teksten/TEXT000000032687
Display NameLofzang op S. Barbara; Lat.
Relation IdRELA000000354804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032682
Pathdomain/teksten/TEXT000000032682
Display NameLofzang op S. Franciscus: Franciscusinden beginne sijn sinne
Relation IdRELA000000354777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033803
Pathdomain/teksten/TEXT000000033803
Display NameLofzang op S. Franciscus: Ghi sijt daert alle tijt es mey
Relation IdRELA000000358746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032674
Pathdomain/teksten/TEXT000000032674
Display NameLofzang op S. Franciscus: Kinder loeft den ingel fijn
Relation IdRELA000000354744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032683
Pathdomain/teksten/TEXT000000032683
Display NameLofzang op S. Franciscus: Laet ons eren ende loven
Relation IdRELA000000354783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032689
Pathdomain/teksten/TEXT000000032689
Display NameLofzang op S. Franciscus: Nu laet ons sint franciscus loven
Relation IdRELA000000354815
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410573
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001151
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001151
Display NameLampen, Willibrord
Relation IdRELA000000018659
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002835
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002835
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 39
Relation IdRELA000000062382
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie