Middelnederlandsche geestelijke liederen naar een Parijsch handschrift met inleiding en aanteekeningen / uitgegeven door C. Lecoutere

Typedocument
TitleMiddelnederlandsche geestelijke liederen naar een Parijsch handschrift met inleiding en aanteekeningen / uitgegeven door C. Lecoutere
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004609
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ea030f73-91bf-4f8d-b308-ed20332a7789
Deletedno
Relation Count 42
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000032681
Pathdomain/teksten/TEXT000000032681
Display NameDriekoningenlied : Een kindekijn is ons gheboren
Relation IdRELA000000354772
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032673
Pathdomain/teksten/TEXT000000032673
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000354738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034454
Pathdomain/teksten/TEXT000000034454
Display NameKerstlied: Doen christus was geboren
Relation IdRELA000000361154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032694
Pathdomain/teksten/TEXT000000032694
Display NameKerstlied: Een kindeken es geboren
Relation IdRELA000000354840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034455
Pathdomain/teksten/TEXT000000034455
Display NameKerstlied: Jhesus kerst marien kint
Relation IdRELA000000361158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032613
Pathdomain/teksten/TEXT000000032613
Display NameLied : Alle creaturen willic ave gaen
Relation IdRELA000000354501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008180
Pathdomain/teksten/TEXT000000008180
Display NameLied: Alder werelt heylant
Relation IdRELA000000259330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034451
Pathdomain/teksten/TEXT000000034451
Display NameLied: Dat scoenste kint es ons geboren; Mnl. met Latijns refrein
Relation IdRELA000000361140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034453
Pathdomain/teksten/TEXT000000034453
Display NameLied: Die godheit vant der gracien vont
Relation IdRELA000000361148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034439
Pathdomain/teksten/TEXT000000034439
Display NameLied: Die vader inder ewicheit
Relation IdRELA000000361087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034445
Pathdomain/teksten/TEXT000000034445
Display NameLied: Hadieu natuere hadieu solaes
Relation IdRELA000000361118
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034452
Pathdomain/teksten/TEXT000000034452
Display NameLied: Ic bidde den oversten heere
Relation IdRELA000000361144
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034437
Pathdomain/teksten/TEXT000000034437
Display NameLied: Ic hebbe een lief in minen sin gedaen
Relation IdRELA000000361077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034456
Pathdomain/teksten/TEXT000000034456
Display NameLied: In eenen boghaert quaem ic ghegaen
Relation IdRELA000000361162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034438
Pathdomain/teksten/TEXT000000034438
Display NameLied: Kinder nu zijt allegader vroe
Relation IdRELA000000361081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034440
Pathdomain/teksten/TEXT000000034440
Display NameLied: Laet ons met vollen chore
Relation IdRELA000000361091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034444
Pathdomain/teksten/TEXT000000034444
Display NameLied: O eeuwige wijsheit daer menich jaer
Relation IdRELA000000361114
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032676
Pathdomain/teksten/TEXT000000032676
Display NameLied: het es daer inder sonnen scijn
Relation IdRELA000000354751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032692
Pathdomain/teksten/TEXT000000032692
Display NameLofzang op S. Barbara: Barbara die clare sonne
Relation IdRELA000000354830
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032688
Pathdomain/teksten/TEXT000000032688
Display NameLofzang op S. Barbara: Barbara die reyne maecht
Relation IdRELA000000354809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032690
Pathdomain/teksten/TEXT000000032690
Display NameLofzang op S. Barbara: Kinder al si wi in dit sneven
Relation IdRELA000000354820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032691
Pathdomain/teksten/TEXT000000032691
Display NameLofzang op S. Barbara: O Barbara ons herte verblijt
Relation IdRELA000000354825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032693
Pathdomain/teksten/TEXT000000032693
Display NameLofzang op S. Barbara: Scoender maeght voer noch na
Relation IdRELA000000354835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032604
Pathdomain/teksten/TEXT000000032604
Display NameLofzang op S. Barbara: Wi vermanen harer doecht
Relation IdRELA000000354457
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032687
Pathdomain/teksten/TEXT000000032687
Display NameLofzang op S. Barbara; Lat.
Relation IdRELA000000354803
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032685
Pathdomain/teksten/TEXT000000032685
Display NameLofzang op S. Clara: In die hoge weelde
Relation IdRELA000000354793
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032684
Pathdomain/teksten/TEXT000000032684
Display NameLofzang op S. Clara:Laet ons sinte claren loven
Relation IdRELA000000354788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032686
Pathdomain/teksten/TEXT000000032686
Display NameLofzang op S. Clara:Loeft alle die hier bi my sijn
Relation IdRELA000000354798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032682
Pathdomain/teksten/TEXT000000032682
Display NameLofzang op S. Franciscus: Franciscusinden beginne sijn sinne
Relation IdRELA000000354776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032674
Pathdomain/teksten/TEXT000000032674
Display NameLofzang op S. Franciscus: Kinder loeft den ingel fijn
Relation IdRELA000000354743
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032683
Pathdomain/teksten/TEXT000000032683
Display NameLofzang op S. Franciscus: Laet ons eren ende loven
Relation IdRELA000000354782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032689
Pathdomain/teksten/TEXT000000032689
Display NameLofzang op S. Franciscus: Nu laet ons sint franciscus loven
Relation IdRELA000000354814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032680
Pathdomain/teksten/TEXT000000032680
Display NameLofzang: Sijt willekome heer jonghelinck
Relation IdRELA000000354767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034442
Pathdomain/teksten/TEXT000000034442
Display NameMarialied: Die dageraet geet op ende fijn
Relation IdRELA000000361102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034443
Pathdomain/teksten/TEXT000000034443
Display NameMarialied: Die metten sterren is op gegaen
Relation IdRELA000000361109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032677
Pathdomain/teksten/TEXT000000032677
Display NameMarialied: Kinder nu loeft die maghet Marie
Relation IdRELA000000354755
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034449
Pathdomain/teksten/TEXT000000034449
Display NameMarialied: Met herten ende met sinne
Relation IdRELA000000361129
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034441
Pathdomain/teksten/TEXT000000034441
Display NameMarialied: Wi wilt horen singen
Relation IdRELA000000361095
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has category
Typelexicon
IdLEXI000000003763
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003763
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000018658
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000297
Pathdomain/documents/DOCU000000000297
Display NameLeuvensche bijdragen op het gebied van de Germaansche philologie en in 't bijzonder van de Nederlandsche dialectkunde
Relation IdRELA000000410010
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000436
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000436
Display NameLecoutere, Charles Pierre François
Relation IdRELA000000018657
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002835
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002835
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 39
Relation IdRELA000000062383
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie