[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale

Typedocument
Title[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004607
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/e57395e7-22eb-4cfd-8cb0-6416fa326349
Deletedno
Relation Count 723
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000008476
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008476
Display NameAntonius Gheens
Relation IdRELA000000400914
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006900
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006900
Display NameArent van Gheel
Relation IdRELA000000406921
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002464
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002464
Display NameBoedapest, Országos Széchényi Könyvtár
Relation IdRELA000000407059
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003060
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003060
Display NameBreslauer, M. (Londen en New York)
Relation IdRELA000000400155
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002481
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002481
Display NameBrno, Staatsarchief
Relation IdRELA000000395403
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002562
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002562
Display NameDresden, Sächsische Landesbibliothek
Relation IdRELA000000398422
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002563
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002563
Display NameEisleben, Andreas-Kirche
Relation IdRELA000000403403
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002564
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002564
Display NameErfurt, Stadt- und Regionalbibliothek
Relation IdRELA000000405845
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005814
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005814
Display NameEyn geistlick herpenspyle van den lyden ons lieven heren
Relation IdRELA000000392420
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002565
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002565
Display NameGdańsk, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
Relation IdRELA000000397303
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002566
Display NameGotha, Landesbibliothek
Relation IdRELA000000402436
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002567
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002567
Display NameGreifswald, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000399357
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003670
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003670
Display NameGüstrow, Registratur des ehemaligen Hof- und Landesgerichts
Relation IdRELA000000396799
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002570
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002570
Display NameHalle, Bibliothek des Waisenhauses
Relation IdRELA000000405497
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002569
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002569
Display NameHalle, Universitäts- und Landesbibliothek
Relation IdRELA000000395696
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004434
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004434
Display NameHoe een kersten mensche sel leven
Relation IdRELA000000402085
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006061
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006061
Display NameHultman, Carel Gerard
Relation IdRELA000000393615
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005885
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005885
Display NameIX couden ons heeren Jhesu Christe
Relation IdRELA000000396220
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005255
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005255
Display NameIc ben schoen ende men mynt mi niet
Relation IdRELA000000404339
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005502
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005502
Display NameJan de Swettere
Relation IdRELA000000404203
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002571
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002571
Display NameJena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
Relation IdRELA000000400362
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008668
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008668
Display NameJohannes de Brabante
Relation IdRELA000000406325
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007483
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007483
Display NameJohannes de Wasia
Relation IdRELA000000400257
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006248
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006248
Display NameKatzer, Friedrich (Liberec)
Relation IdRELA000000400385
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007482
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007482
Display NameKopiist van DRESDEN, SL : M 220
Relation IdRELA000000408728
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007484
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007484
Display NameKopiist van GENT, UB : 1371
Relation IdRELA000000404080
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002575
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002575
Display NameKraków, Muzeum Narodowe
Relation IdRELA000000395609
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002576
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002576
Display NameLeipzig, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000396524
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005576
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005576
Display NameLiedewijn Aeriansdr
Relation IdRELA000000396723
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002585
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002585
Display NameLitoměřice, Dombibliothek
Relation IdRELA000000407696
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002584
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002584
Display NameLitoměřice, Gymnasium
Relation IdRELA000000407725
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004813
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004813
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare, berijmd
Relation IdRELA000000397455
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003959
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003959
Display NameMnl. vertaling van Jacobus de Voragine: Mariale
Relation IdRELA000000402130
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002594
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002594
Display NameMoskou, Archiv Ministerstwa Inostrannych Del
Relation IdRELA000000406771
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003453
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003453
Display NamePeters (Litoměřice)
Relation IdRELA000000401838
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002596
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002596
Display NamePraag, Knihovna Metropolitní Kapituli
Relation IdRELA000000397597
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002597
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002597
Display NamePraag, Národní Muzeum
Relation IdRELA000000394727
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002601
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002601
Display NamePraag, Pamat́ník Národního Písemnictví na Strahově
Relation IdRELA000000401011
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002600
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002600
Display NameRiga, Akademija Nauk Latwijskoj SSR Fundamentalnaja Biblioteka
Relation IdRELA000000400425
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002604
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002604
Display NameRostock, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000399371
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003671
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003671
Display NameSchwerin, Grossherzogliches Archiv
Relation IdRELA000000395818
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002579
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002579
Display NameSint-Petersburg, Biblioteka Akademii Nauk
Relation IdRELA000000397003
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002580
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002580
Display NameSint-Petersburg, Biblioteka gosudarswennaja publicnaja imeni Saltykowa Scedrina
Relation IdRELA000000402778
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002593
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002593
Display NameSint-Petersburg, Maatschappij Vrienden Oude teksten
Relation IdRELA000000399838
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002583
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002583
Display NameSint-Petersburg, Museum Stieglitz
Relation IdRELA000000405977
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006173
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006173
Display NameVan de vijf wijze en vijf dwaze maagden
Relation IdRELA000000395770
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004551
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004551
Display NameVan tien scaden die van woerden comen
Relation IdRELA000000395715
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005881
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005881
Display NameVanden seven ghetijden
Relation IdRELA000000404210
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005886
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005886
Display NameVanden wijngaert van Engadi
Relation IdRELA000000394260
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002606
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002606
Display NameWarschau, Biblioteka Narodowa
Relation IdRELA000000399631
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002607
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002607
Display NameWarschau, Bibliotheek Krasiński
Relation IdRELA000000398487
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002608
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002608
Display NameWarschau, Bibliotheek Zamoyski
Relation IdRELA000000397339
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002609
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002609
Display NameWeimar, Herzogin Anna Amalia Bibliothek
Relation IdRELA000000408342
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002610
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002610
Display NameWernigerode, Bibliothek des Fürstlichen Gymnasiums
Relation IdRELA000000395757
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002613
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002613
Display NameWrocław, Biblioteka Kapitulna
Relation IdRELA000000397685
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002612
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002612
Display NameWrocław, Biblioteka Uniwersytecka
Relation IdRELA000000399823
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002614
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002614
Display NameWrocław, Stadtbibliothek
Relation IdRELA000000397908
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006059
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006059
Display NameZałuski, Joseph Andreas
Relation IdRELA000000392511
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002605
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002605
Display NameÚstí nad Labem, Museum
Relation IdRELA000000395816
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002521
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002521
Display NameČeska Lípa, Archief
Relation IdRELA000000405766
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000009599
Pathdomain/teksten/TEXT000000009599
Display Name
Relation IdRELA000000264284
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008491
Pathdomain/teksten/TEXT000000008491
Display NameAcht collaties van Johannes Brinckerinck (nrs.I-VIII)
Relation IdRELA000000260311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030373
Pathdomain/teksten/TEXT000000030373
Display NameAlanus van Rijsel: De planctu naturae; Lat.
Relation IdRELA000000345209
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021388
Pathdomain/teksten/TEXT000000021388
Display NameAlbertus Magnus; Lat.
Relation IdRELA000000306027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018836
Pathdomain/teksten/TEXT000000018836
Display NameAllegorische tekst over een goede pelgrim
Relation IdRELA000000296428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021387
Pathdomain/teksten/TEXT000000021387
Display NameApollonaris Cremonensis: Aristotelescommentaar
Relation IdRELA000000306022
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032122
Pathdomain/teksten/TEXT000000032122
Display NameAugustinus: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000352599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008107
Pathdomain/teksten/TEXT000000008107
Display NameBartholomeus van Pisa: Summa de casibus conscientiae; Lat.
Relation IdRELA000000259066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026374
Pathdomain/teksten/TEXT000000026374
Display NameBartolo de Saxoferrato: Super secundam partem Infortiati; Lat.
Relation IdRELA000000328109
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019784
Pathdomain/teksten/TEXT000000019784
Display NameBiechtleer, in verschillende paragrafen
Relation IdRELA000000299941
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039760
Pathdomain/teksten/TEXT000000039760
Display NameBijbelperikoop (?)
Relation IdRELA000000379415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001894
Pathdomain/teksten/TEXT000000001894
Display NameBoethius: De consolatione philosophiae; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000229126
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042023
Pathdomain/teksten/TEXT000000042023
Display NameBoetpsalmen en de litanie
Relation IdRELA000000386891
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042209
Pathdomain/teksten/TEXT000000042209
Display NameBoetpsalmen en litanie
Relation IdRELA000000387438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003981
Pathdomain/teksten/TEXT000000003981
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000241154
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041476
Pathdomain/teksten/TEXT000000041476
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote en de litanie
Relation IdRELA000000385044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041715
Pathdomain/teksten/TEXT000000041715
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote met de litanie
Relation IdRELA000000385881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031387
Pathdomain/teksten/TEXT000000031387
Display NameBonaventura. Richard van Sint-Victor. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000349475
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038956
Pathdomain/teksten/TEXT000000038956
Display NameBondeken van myrrhen
Relation IdRELA000000376741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026527
Pathdomain/teksten/TEXT000000026527
Display NameBrevier (zomerdeel); Lat.
Relation IdRELA000000328853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026405
Pathdomain/teksten/TEXT000000026405
Display NameBrevier; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000328242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021384
Pathdomain/teksten/TEXT000000021384
Display NameBruno Johannis van Deventer: Apparatus in Decretum Gratiani; Lat.
Relation IdRELA000000306001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001399
Pathdomain/teksten/TEXT000000001399
Display NameBundel met oude catalogussen
Relation IdRELA000000226233
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001474
Pathdomain/teksten/TEXT000000001474
Display NameCathechesis. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000226700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001400
Pathdomain/teksten/TEXT000000001400
Display NameChansonnier; Frans, twee liederen in het Mnl.
Relation IdRELA000000226235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021383
Pathdomain/teksten/TEXT000000021383
Display NameCicero
Relation IdRELA000000305997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033463
Pathdomain/teksten/TEXT000000033463
Display NameCicero: De inventione et de arte rhetorica ad Herennium; Lat.
Relation IdRELA000000357562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027698
Pathdomain/teksten/TEXT000000027698
Display NameCommuniegebed O here Jhesu Christe ic gruet dijn vleysch gheheilicht inder ewicheit
Relation IdRELA000000333610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008503
Pathdomain/teksten/TEXT000000008503
Display NameCompilatie uit collaties van Johannes Brinckerinck
Relation IdRELA000000260356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041495
Pathdomain/teksten/TEXT000000041495
Display NameCredo
Relation IdRELA000000385121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021382
Pathdomain/teksten/TEXT000000021382
Display NameCyrillus: Expositio in Evangelium Johannis, interprete Georgio Trapezontio; Lat.
Relation IdRELA000000305991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001489
Pathdomain/teksten/TEXT000000001489
Display NameDe Vlaamse Rose; fragm.
Relation IdRELA000000226783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001480
Pathdomain/teksten/TEXT000000001480
Display NameDe Vlaamse Rose; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226735
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041218
Pathdomain/teksten/TEXT000000041218
Display NameDe confiteor
Relation IdRELA000000384186
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013792
Pathdomain/teksten/TEXT000000013792
Display NameDe ses clagen
Relation IdRELA000000279927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015417
Pathdomain/teksten/TEXT000000015417
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000285225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021385
Pathdomain/teksten/TEXT000000021385
Display NameDecisiones Rotae; Lat.
Relation IdRELA000000306007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022876
Pathdomain/teksten/TEXT000000022876
Display NameDevotie over `lyden in gelatenheit'
Relation IdRELA000000311586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028873
Pathdomain/teksten/TEXT000000028873
Display NameDictum van Augustinus over de mis
Relation IdRELA000000338800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027392
Pathdomain/teksten/TEXT000000027392
Display NameDie commendacie voer die sielen
Relation IdRELA000000332351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001725
Pathdomain/teksten/TEXT000000001725
Display NameDie dietsche doctrinale; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007603
Pathdomain/teksten/TEXT000000007603
Display NameDie glose vanden pater noster, korte redactie
Relation IdRELA000000257258
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041494
Pathdomain/teksten/TEXT000000041494
Display NameDietsche Pater noster, gevolgd door Ave Maria
Relation IdRELA000000385117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025036
Pathdomain/teksten/TEXT000000025036
Display NameDodenvigilie
Relation IdRELA000000321193
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041481
Pathdomain/teksten/TEXT000000041481
Display NameDodenvigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385066
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015620
Pathdomain/teksten/TEXT000000015620
Display NameEen epistel van inwendighe oefenynghe des levens ende der passien ons heren Jhesu Cristi
Relation IdRELA000000285921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003608
Pathdomain/teksten/TEXT000000003608
Display NameEerste Mnl. vertaling van Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum, gedeeltelijk (dist.1-7,16)
Relation IdRELA000000239200
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001398
Pathdomain/teksten/TEXT000000001398
Display NameErhart Gross: Beierse prozavertaling van de Dietsche Doctrinale; autogr.
Relation IdRELA000000226228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021527
Pathdomain/teksten/TEXT000000021527
Display NameEucharistiegebed
Relation IdRELA000000306543
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001394
Pathdomain/teksten/TEXT000000001394
Display NameEvangelie van Mattheus, vertaling Johan Scutken (onvoll.); Mnl.
Relation IdRELA000000226208
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016995
Pathdomain/teksten/TEXT000000016995
Display NameExcerpt uit Boexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000290522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008848
Pathdomain/teksten/TEXT000000008848
Display NameExcerpt uit Gulden woorden van Aegidius
Relation IdRELA000000261831
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005887
Pathdomain/teksten/TEXT000000005887
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel (p.109 r.15-p.131 r.5 en p.134 r.22-29)
Relation IdRELA000000249628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013124
Pathdomain/teksten/TEXT000000013124
Display NameExcerpt uit brief op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000277640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001477
Pathdomain/teksten/TEXT000000001477
Display NameExcerpt uit de profetieën van het Paasnachtofficie; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018537
Pathdomain/teksten/TEXT000000018537
Display NameExempel
Relation IdRELA000000295426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013180
Pathdomain/teksten/TEXT000000013180
Display NameExempel over S. Bernardus
Relation IdRELA000000277823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017341
Pathdomain/teksten/TEXT000000017341
Display NameExempel over de zeven boetpsalmen
Relation IdRELA000000291670
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017342
Pathdomain/teksten/TEXT000000017342
Display NameExempel over een visioen
Relation IdRELA000000291674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018428
Pathdomain/teksten/TEXT000000018428
Display NameExempel over en gebed tot S. Johannes
Relation IdRELA000000295095
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018647
Pathdomain/teksten/TEXT000000018647
Display NameExempel van de zeven gulden pater noster
Relation IdRELA000000295751
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018665
Pathdomain/teksten/TEXT000000018665
Display NameExempel van een kapelaan die drie Pater noster voor een overleden paus bidt (Drie pater noster voor de overledenen)
Relation IdRELA000000295809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008299
Pathdomain/teksten/TEXT000000008299
Display NameExempel van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008310
Pathdomain/teksten/TEXT000000008310
Display NameExempelen waaronder dat van het vroukijn van XXI jaren
Relation IdRELA000000259773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001395
Pathdomain/teksten/TEXT000000001395
Display NameExpositie op de tien geboden; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016699
Pathdomain/teksten/TEXT000000016699
Display NameEyn geistlick herpenspyle van den lyden ons lieven heren
Relation IdRELA000000289624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001719
Pathdomain/teksten/TEXT000000001719
Display NameFloretus. Etc. Op f.157v-158 Lat.-Ndl./Ndd. glossen
Relation IdRELA000000228065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012255
Pathdomain/teksten/TEXT000000012255
Display NameFragm. van Mnl. vertaling van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000274679
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029667
Pathdomain/teksten/TEXT000000029667
Display NameFrancesco Petrarca: Epystola ad Italiam (f.61r); Arent van Gheel: Vita Petrarcae (f.65r-66r); autogr.; Lat.
Relation IdRELA000000342092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010248
Pathdomain/teksten/TEXT000000010248
Display NameFrancesco Petrarca: Sonetti, canzoni e trionfi; Ital.
Relation IdRELA000000266721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030072
Pathdomain/teksten/TEXT000000030072
Display NameFrater Monaldi: Summa ex multis auctoritatibus compilata; Lat.
Relation IdRELA000000343818
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010237
Pathdomain/teksten/TEXT000000010237
Display NameFrederik II van Hohenstaufen: De arte venandi cum avibus; Frans
Relation IdRELA000000266651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010238
Pathdomain/teksten/TEXT000000010238
Display NameGaston Phoebus: Le livre de la chasse. Livre de l'ordre de chevalerie; Frans
Relation IdRELA000000266662
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014876
Pathdomain/teksten/TEXT000000014876
Display NameGebed na de communie (Nu vervruchde di, ziele ende lijf, du hebste ontfanghen dinen heren, dinen god)
Relation IdRELA000000283499
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010057
Pathdomain/teksten/TEXT000000010057
Display NameGebed op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000266051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012770
Pathdomain/teksten/TEXT000000012770
Display NameGebed ter voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026436
Pathdomain/teksten/TEXT000000026436
Display NameGebed tot God de Vader; Oostelijk Mnl.
Relation IdRELA000000328397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025142
Pathdomain/teksten/TEXT000000025142
Display NameGebed tot Jezus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000321603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021569
Pathdomain/teksten/TEXT000000021569
Display NameGebed tot S. Anna
Relation IdRELA000000306703
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041478
Pathdomain/teksten/TEXT000000041478
Display NameGebed tot S. Barbara
Relation IdRELA000000385053
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041477
Pathdomain/teksten/TEXT000000041477
Display NameGebed tot S. Katharina
Relation IdRELA000000385049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013265
Pathdomain/teksten/TEXT000000013265
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000278128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021572
Pathdomain/teksten/TEXT000000021572
Display NameGebed tot S. Martinus
Relation IdRELA000000306714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027402
Pathdomain/teksten/TEXT000000027402
Display NameGebed tot alle heiligen
Relation IdRELA000000332376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013979
Pathdomain/teksten/TEXT000000013979
Display NameGebed tot de vijf wonden van Christus op naam van Franciscus van Assisi
Relation IdRELA000000280698
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041813
Pathdomain/teksten/TEXT000000041813
Display NameGebed van koning Karel
Relation IdRELA000000386210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015374
Pathdomain/teksten/TEXT000000015374
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285079
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010014
Pathdomain/teksten/TEXT000000010014
Display NameGebed voor de eucharistie ontleend aan het Manuale
Relation IdRELA000000265894
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028949
Pathdomain/teksten/TEXT000000028949
Display NameGebed voor de overledenen
Relation IdRELA000000339082
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041200
Pathdomain/teksten/TEXT000000041200
Display NameGebed voor de zielen, Miserere mei Deus
Relation IdRELA000000384134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021571
Pathdomain/teksten/TEXT000000021571
Display NameGebed waarvan begin ontbreekt
Relation IdRELA000000306711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001716
Pathdomain/teksten/TEXT000000001716
Display NameGebeden (?); Mnl.
Relation IdRELA000000228047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021528
Pathdomain/teksten/TEXT000000021528
Display NameGebeden op naam van S. Franciscus
Relation IdRELA000000306547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012839
Pathdomain/teksten/TEXT000000012839
Display NameGebeden tot S. Barbara, onvolledig
Relation IdRELA000000276610
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025122
Pathdomain/teksten/TEXT000000025122
Display NameGebeden tot de H. Anna en andere heiligen
Relation IdRELA000000321532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010584
Pathdomain/teksten/TEXT000000010584
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041874
Pathdomain/teksten/TEXT000000041874
Display NameGebeden tot de wapenen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000386399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042329
Pathdomain/teksten/TEXT000000042329
Display NameGebeden tot de wapenen van christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000387777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041496
Pathdomain/teksten/TEXT000000041496
Display NameGebeden voor de communie
Relation IdRELA000000385124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030973
Pathdomain/teksten/TEXT000000030973
Display NameGebedenboek; Lat.
Relation IdRELA000000347763
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001485
Pathdomain/teksten/TEXT000000001485
Display NameGebedenboek; Ndd.
Relation IdRELA000000226764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001799
Pathdomain/teksten/TEXT000000001799
Display NameGebedenboek; Nederd.
Relation IdRELA000000228624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001717
Pathdomain/teksten/TEXT000000001717
Display NameGebedenboek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021539
Pathdomain/teksten/TEXT000000021539
Display NameGedicht op de zes letters van de naam Jhesus
Relation IdRELA000000306585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026433
Pathdomain/teksten/TEXT000000026433
Display NameGedichten en recepten; Mnd. en Mnl.
Relation IdRELA000000328387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042203
Pathdomain/teksten/TEXT000000042203
Display NameGeert Grote's vertaling van Sacharyns sanck uit de Mariagetijden
Relation IdRELA000000387418
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028872
Pathdomain/teksten/TEXT000000028872
Display NameGeestelijk excerpt
Relation IdRELA000000338798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001473
Pathdomain/teksten/TEXT000000001473
Display NameGeestelijk traktaat over het weelderige leven der monniken; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021023
Pathdomain/teksten/TEXT000000021023
Display NameGeloofsartikelen
Relation IdRELA000000304720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021021
Pathdomain/teksten/TEXT000000021021
Display NameGeloofsartikelen, gevolgd door 12 evangelische raden, 10 geboden, 9 vreemde zonden, 8 zaligheden, 7 gaven van de Heilige Geest, 7 sacramenten, 7 lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid, 7 doodzonden, zonden tegen de Heilige Geest etc.
Relation IdRELA000000304708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021022
Pathdomain/teksten/TEXT000000021022
Display NameGeloofsartikelen, gevolgd door schuldbelijdenis, waarin o.a. 7 hoofdzonden, de roepende zonden en de stomme zonden
Relation IdRELA000000304716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021038
Pathdomain/teksten/TEXT000000021038
Display NameGeloofsartikelen, tien geboden, zeven hoofdzonden, acht zaligheden, zeven werken van barmhartigheid, zeven gaven van de Heilige Geest, zeven sacramenten, zes zonden tegen de Heilige Geest, negen vreemde zonden, vijf zinnen enz.
Relation IdRELA000000304792
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025580
Pathdomain/teksten/TEXT000000025580
Display NameGeloofsbelijdenis
Relation IdRELA000000323137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001783
Pathdomain/teksten/TEXT000000001783
Display NameGeomantiek; Mnl.
Relation IdRELA000000228516
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025007
Pathdomain/teksten/TEXT000000025007
Display NameGetijden van S. Maria
Relation IdRELA000000321075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041471
Pathdomain/teksten/TEXT000000041471
Display NameGetijden van S. Maria in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041872
Pathdomain/teksten/TEXT000000041872
Display NameGetijden van S. Maria, boetpsalmen en litanie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027404
Pathdomain/teksten/TEXT000000027404
Display NameGetijden van alle heiligen
Relation IdRELA000000332383
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038468
Pathdomain/teksten/TEXT000000038468
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000375175
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038534
Pathdomain/teksten/TEXT000000038534
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid, van het H. Kruis en van de H. Geest in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000375393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042021
Pathdomain/teksten/TEXT000000042021
Display NameGetijden van de smarten van Maria; vertaling van het Officium de Compassione
Relation IdRELA000000386884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041479
Pathdomain/teksten/TEXT000000041479
Display NameGetijden van het H. Kruis in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001487
Pathdomain/teksten/TEXT000000001487
Display NameGetijden, met kalender (voor het bisdom Utrecht?); Mnl.
Relation IdRELA000000226775
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001401
Pathdomain/teksten/TEXT000000001401
Display NameGetijden- en gebedenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000226238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022304
Pathdomain/teksten/TEXT000000022304
Display NameGetijden; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000309309
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001484
Pathdomain/teksten/TEXT000000001484
Display NameGetijden; Ndd.
Relation IdRELA000000226760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001478
Pathdomain/teksten/TEXT000000001478
Display NameGetijdenboek
Relation IdRELA000000226723
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001397
Pathdomain/teksten/TEXT000000001397
Display NameGetijdenboek; Lat.
Relation IdRELA000000226223
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001486
Pathdomain/teksten/TEXT000000001486
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000226769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042018
Pathdomain/teksten/TEXT000000042018
Display NameGetijdenvan de eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000386872
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005936
Pathdomain/teksten/TEXT000000005936
Display NameGodfried van Wevel: Vanden twaelf dogheden
Relation IdRELA000000249816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000000099
Pathdomain/teksten/TEXT000000000099
Display NameGuido de Columna: Historia Troiana; Lat.
Relation IdRELA000000218099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042208
Pathdomain/teksten/TEXT000000042208
Display NameH. Geestgetijden
Relation IdRELA000000387435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042019
Pathdomain/teksten/TEXT000000042019
Display NameH. Geestgetijden (volgens Lievens van Geert Grote, De Vreese meldt hier echter niets over)
Relation IdRELA000000386876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041473
Pathdomain/teksten/TEXT000000041473
Display NameH. Geestgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042207
Pathdomain/teksten/TEXT000000042207
Display NameH. Kruisgetijden
Relation IdRELA000000387432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042172
Pathdomain/teksten/TEXT000000042172
Display NameH. Kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041490
Pathdomain/teksten/TEXT000000041490
Display NameH.Geestgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385100
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041714
Pathdomain/teksten/TEXT000000041714
Display NameHeilige geestgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001287
Pathdomain/teksten/TEXT000000001287
Display NameHendrik van Veldeke: Servaeslegende; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000225630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001483
Pathdomain/teksten/TEXT000000001483
Display NameHerbarium met Dietse glossen (plantenglossarium)
Relation IdRELA000000226754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008102
Pathdomain/teksten/TEXT000000008102
Display NameHet Cuelsche Pater Noster
Relation IdRELA000000259047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001481
Pathdomain/teksten/TEXT000000001481
Display NameHet boec van Sidrac; Mnl.
Relation IdRELA000000226741
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015965
Pathdomain/teksten/TEXT000000015965
Display NameHet klooster van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000287041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016577
Pathdomain/teksten/TEXT000000016577
Display NameHet laatste avondmaal
Relation IdRELA000000289218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009669
Pathdomain/teksten/TEXT000000009669
Display NameHoe een kersten mensche sel leven
Relation IdRELA000000264565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033467
Pathdomain/teksten/TEXT000000033467
Display NameHugo de Sancto Caro: De doctrina cordis; Lat.
Relation IdRELA000000357582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001488
Pathdomain/teksten/TEXT000000001488
Display NameHugo van Sint-Victor. Etc.; Nederd.
Relation IdRELA000000226780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016845
Pathdomain/teksten/TEXT000000016845
Display NameIX couden ons heeren Jhesu Christe
Relation IdRELA000000290065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015360
Pathdomain/teksten/TEXT000000015360
Display NameIc ben schoen ende men mynt mi niet
Relation IdRELA000000285036
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018666
Pathdomain/teksten/TEXT000000018666
Display NameIc rade u allen dat ghi u daer toe keert
Relation IdRELA000000295813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004634
Pathdomain/teksten/TEXT000000004634
Display NameJacob van Maerlant: Historie van Troyen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000243829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001393
Pathdomain/teksten/TEXT000000001393
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.21787-23247); Mnl.
Relation IdRELA000000226202
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001715
Pathdomain/teksten/TEXT000000001715
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm. (vs.31849-89, 31804-42); Mnl.
Relation IdRELA000000228041
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001720
Pathdomain/teksten/TEXT000000001720
Display NameJacob van Maerlant: Rijmbijbel; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021386
Pathdomain/teksten/TEXT000000021386
Display NameJacobus Angelus: Cosmographia Ptolemaei; Lat.
Relation IdRELA000000306012
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001471
Pathdomain/teksten/TEXT000000001471
Display NameJan van Boendale: Der leken spiegel; fragm. (Boek II, kap.44/vs.533-kap.45/vs.117); Mnl.
Relation IdRELA000000226678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021305
Pathdomain/teksten/TEXT000000021305
Display NameJean de Bueil: Jouvencel; Frans
Relation IdRELA000000305684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033448
Pathdomain/teksten/TEXT000000033448
Display NameJehan Ackerman le Laboureur: Dits de Caton; Frans
Relation IdRELA000000357487
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014559
Pathdomain/teksten/TEXT000000014559
Display NameJhesus krensken
Relation IdRELA000000282527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013925
Pathdomain/teksten/TEXT000000013925
Display NameJhesus voerspanne
Relation IdRELA000000280538
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026277
Pathdomain/teksten/TEXT000000026277
Display NameJohannes Andreae: Hieronymianus; Lat.
Relation IdRELA000000327669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028353
Pathdomain/teksten/TEXT000000028353
Display NameJohannes Brando: Chronodromon, -1409; 2 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000336303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021381
Pathdomain/teksten/TEXT000000021381
Display NameJohannes Chrysostomus: Homilieën; Lat.
Relation IdRELA000000305985
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021415
Pathdomain/teksten/TEXT000000021415
Display NameJordanus van Quedlinburg: Postillae necnon Sermones estivales super Evangelia dominicalia; Lat.
Relation IdRELA000000306117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021522
Pathdomain/teksten/TEXT000000021522
Display NameKalender
Relation IdRELA000000306522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026389
Pathdomain/teksten/TEXT000000026389
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000328185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026514
Pathdomain/teksten/TEXT000000026514
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht (beginnend met juli)
Relation IdRELA000000328803
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041491
Pathdomain/teksten/TEXT000000041491
Display NameKorte of lange H. Kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026406
Pathdomain/teksten/TEXT000000026406
Display NameKroniek van Vlaanderen, 1467-1477; fragm.
Relation IdRELA000000328246
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021389
Pathdomain/teksten/TEXT000000021389
Display NameL'art de scavoir bien mourir; Frans
Relation IdRELA000000306031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010491
Pathdomain/teksten/TEXT000000010491
Display NameLactantius Firmianus: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000267636
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002714
Pathdomain/teksten/TEXT000000002714
Display NameLactantius: Opera; Lat.
Relation IdRELA000000234400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021454
Pathdomain/teksten/TEXT000000021454
Display NameLactantius; Lat.
Relation IdRELA000000306268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041472
Pathdomain/teksten/TEXT000000041472
Display NameLange H. Kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385029
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042232
Pathdomain/teksten/TEXT000000042232
Display NameLange Kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387520
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041484
Pathdomain/teksten/TEXT000000041484
Display NameLange kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042024
Pathdomain/teksten/TEXT000000042024
Display NameLange vigilie
Relation IdRELA000000386895
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041487
Pathdomain/teksten/TEXT000000041487
Display NameLange vigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026223
Pathdomain/teksten/TEXT000000026223
Display NameLectionarium; Lat.
Relation IdRELA000000327393
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036405
Pathdomain/teksten/TEXT000000036405
Display NameLegende van S. Philippus en S. Jacobus minor
Relation IdRELA000000368708
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032125
Pathdomain/teksten/TEXT000000032125
Display NameLiber Floridus: Lat.
Relation IdRELA000000352609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021419
Pathdomain/teksten/TEXT000000021419
Display NameLiber Sextus, met het commentaar van Johannes Andreae. Clementinae; Lat.
Relation IdRELA000000306137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026435
Pathdomain/teksten/TEXT000000026435
Display NameLied; Mnl.
Relation IdRELA000000328394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001718
Pathdomain/teksten/TEXT000000001718
Display NameLiederen; Mnl. en Frans
Relation IdRELA000000228057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042235
Pathdomain/teksten/TEXT000000042235
Display NameLmage vigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001785
Pathdomain/teksten/TEXT000000001785
Display NameLodewijk van Velthem: Spiegel historiael; fragm. (Vierde Partie, Boek V, laatste twee kapittels-Boek VI, kap.2/vs.20); Mnl.
Relation IdRELA000000228526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014812
Pathdomain/teksten/TEXT000000014812
Display NameLofgebed na de communie (O here Jhesu Criste, lof si dijnre onsprekeliker minnentliker goedertierenheit)
Relation IdRELA000000283318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042016
Pathdomain/teksten/TEXT000000042016
Display NameMariagetijden
Relation IdRELA000000386865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041475
Pathdomain/teksten/TEXT000000041475
Display NameMariagetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041712
Pathdomain/teksten/TEXT000000041712
Display NameMariagetijden in de vertaling van Geert Grote met proloog van de vertaler
Relation IdRELA000000385865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041488
Pathdomain/teksten/TEXT000000041488
Display NameMariamis (Mnl. vert. van Salve sancta parens?)
Relation IdRELA000000385093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011502
Pathdomain/teksten/TEXT000000011502
Display NameMarquard van Lindau: Tien geboden-traktaat uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041637
Pathdomain/teksten/TEXT000000041637
Display NameMensch wes op dijn hoede altoes
Relation IdRELA000000385626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024265
Pathdomain/teksten/TEXT000000024265
Display NameMinnelied op de stokregel Noch hopic dat my gheburen sal
Relation IdRELA000000317951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033461
Pathdomain/teksten/TEXT000000033461
Display NameMiscellanea; Lat.
Relation IdRELA000000357549
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001723
Pathdomain/teksten/TEXT000000001723
Display NameMissaal; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000228091
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010073
Pathdomain/teksten/TEXT000000010073
Display NameMnl. excerpt uit Manuale (cap.25), misschien uit Sint Augustijns hantboec
Relation IdRELA000000266098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008502
Pathdomain/teksten/TEXT000000008502
Display NameMnl. excerpt uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000260353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006117
Pathdomain/teksten/TEXT000000006117
Display NameMnl. excerpt uit Vitae patrum
Relation IdRELA000000250639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009476
Pathdomain/teksten/TEXT000000009476
Display NameMnl. excerpten uit Speculum virginum, boek 9
Relation IdRELA000000263864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008029
Pathdomain/teksten/TEXT000000008029
Display NameMnl. gebed tot S. Maria uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae
Relation IdRELA000000258783
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014730
Pathdomain/teksten/TEXT000000014730
Display NameMnl. proza-vertaling van Stabat Mater (Vertaling 5, Duitse groep)
Relation IdRELA000000283077
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010164
Pathdomain/teksten/TEXT000000010164
Display NameMnl. proza-vertaling van de hymne Jesu dulcis memoria uit Ludolf van Saksen: Vita Christi
Relation IdRELA000000266376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013418
Pathdomain/teksten/TEXT000000013418
Display NameMnl. rijmvertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278629
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013422
Pathdomain/teksten/TEXT000000013422
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029190
Pathdomain/teksten/TEXT000000029190
Display NameMnl. vertaling van Ave verum corpus
Relation IdRELA000000340030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008811
Pathdomain/teksten/TEXT000000008811
Display NameMnl. vertaling van Compendium divini amoris
Relation IdRELA000000261664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013340
Pathdomain/teksten/TEXT000000013340
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Loquor ad cor tuum, o Maria
Relation IdRELA000000278400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019808
Pathdomain/teksten/TEXT000000019808
Display NameMnl. vertaling van Haec est praeclarum vas
Relation IdRELA000000300040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009648
Pathdomain/teksten/TEXT000000009648
Display NameMnl. vertaling van Hendrik van Coesfeld: Epistola de instructione juvenum et noviciorum
Relation IdRELA000000264462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006713
Pathdomain/teksten/TEXT000000006713
Display NameMnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,1-II,8, zonder proloog; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000253669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003905
Pathdomain/teksten/TEXT000000003905
Display NameMnl. vertaling van Illumina oculos meos
Relation IdRELA000000240885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015034
Pathdomain/teksten/TEXT000000015034
Display NameMnl. vertaling van In praesentia corporis et sanguinis tui
Relation IdRELA000000284005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006447
Pathdomain/teksten/TEXT000000006447
Display NameMnl. vertaling van Jacobus de Voragine: Mariale
Relation IdRELA000000252439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007820
Pathdomain/teksten/TEXT000000007820
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola prima in Eemsteyn
Relation IdRELA000000258062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007846
Pathdomain/teksten/TEXT000000007846
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Epistola seu tractatus de passione domini
Relation IdRELA000000258132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015132
Pathdomain/teksten/TEXT000000015132
Display NameMnl. vertaling van Jean de Fécamp: Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000284322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012838
Pathdomain/teksten/TEXT000000012838
Display NameMnl. vertaling van Johannes van Wackerzeele: Vita ac passio Sanctae Barbarae virginis et martyris cum translationibus et miraculis eius
Relation IdRELA000000276607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006912
Pathdomain/teksten/TEXT000000006912
Display NameMnl. vertaling van Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi
Relation IdRELA000000254401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014386
Pathdomain/teksten/TEXT000000014386
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000282032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001728
Pathdomain/teksten/TEXT000000001728
Display NameMnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000228122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015921
Pathdomain/teksten/TEXT000000015921
Display NameMnl. vertaling van Salve, misericordia Maria, aurora fulgens, stella matutina
Relation IdRELA000000286901
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005492
Pathdomain/teksten/TEXT000000005492
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek IV
Relation IdRELA000000247841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001475
Pathdomain/teksten/TEXT000000001475
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: Orationes et meditationes de vita Christi
Relation IdRELA000000226704
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014011
Pathdomain/teksten/TEXT000000014011
Display NameMnl. vertaling van Venantius Fortunatus: Vexilla regis prodeunt
Relation IdRELA000000280784
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012614
Pathdomain/teksten/TEXT000000012614
Display NameMnl. vertaling van Vincentius Ferrerius: Gebed tot de naam van Jezus
Relation IdRELA000000275848
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012347
Pathdomain/teksten/TEXT000000012347
Display NameMnl. vertaling van gebed Gratias tibi ago, Domine sancte
Relation IdRELA000000274976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012387
Pathdomain/teksten/TEXT000000012387
Display NameMnl. vertaling van gebed Omnipotens sempiterne Deus, ecce accedo
Relation IdRELA000000275094
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016394
Pathdomain/teksten/TEXT000000016394
Display NameMnl. vertaling van gebed uit Thomas a Kempis: Orationes de passione domini (eerste gebed)
Relation IdRELA000000288594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006788
Pathdomain/teksten/TEXT000000006788
Display NameMnl. vertaling van gebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000253971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006931
Pathdomain/teksten/TEXT000000006931
Display NameMnl. vertaling van gebeden uit Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi
Relation IdRELA000000254471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013527
Pathdomain/teksten/TEXT000000013527
Display NameMnl. vertaling van het gebed Ave Maria, ancilla sanctae Trinitatis
Relation IdRELA000000278942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004129
Pathdomain/teksten/TEXT000000004129
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus en andere eucharistische gebeden
Relation IdRELA000000241649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012979
Pathdomain/teksten/TEXT000000012979
Display NameMnl. vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277198
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003588
Pathdomain/teksten/TEXT000000003588
Display NameMnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore; preek van Johannes Tauler (hier op naam van Jordanus van Quedlinburg); Hendrik Made: Vanden drien staten; Mnl.
Relation IdRELA000000239075
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010723
Pathdomain/teksten/TEXT000000010723
Display NameNegen gebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268535
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016942
Pathdomain/teksten/TEXT000000016942
Display NameNegen leydingen
Relation IdRELA000000290358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018595
Pathdomain/teksten/TEXT000000018595
Display NameNeghen scoen punten
Relation IdRELA000000295596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021390
Pathdomain/teksten/TEXT000000021390
Display NameNicolaus Trivet: Annales ab origine mundi; Lat.
Relation IdRELA000000306035
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026438
Pathdomain/teksten/TEXT000000026438
Display NameO Scepper alre creaturen (Berijmd gebed tot God)
Relation IdRELA000000328402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013277
Pathdomain/teksten/TEXT000000013277
Display NameO vrouwe der glorien, coninginne der bliscappen (Gebed tot S. Maria)
Relation IdRELA000000278174
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033101
Pathdomain/teksten/TEXT000000033101
Display NameOefening
Relation IdRELA000000356254
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021142
Pathdomain/teksten/TEXT000000021142
Display NameOefening over de eucharistie, met op f.179 een aan Bonaventura toegeschreven gebed (?)
Relation IdRELA000000305125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016738
Pathdomain/teksten/TEXT000000016738
Display NameOefening over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016639
Pathdomain/teksten/TEXT000000016639
Display NameOefening over het lijden van Jezus op de getijden
Relation IdRELA000000289442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016504
Pathdomain/teksten/TEXT000000016504
Display NameOefeningen over het leven van Jezus
Relation IdRELA000000289001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023603
Pathdomain/teksten/TEXT000000023603
Display NameOetmoedighe Maria vol alre ghenaden (Strofisch gebed tot Maria op de stokregel Wilt mijns ghedincken in duere mijnre doot
Relation IdRELA000000314809
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001476
Pathdomain/teksten/TEXT000000001476
Display NameOngeïdentificeerde karelroman; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007634
Pathdomain/teksten/TEXT000000007634
Display NameOnser vrouwen claghe
Relation IdRELA000000257428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021568
Pathdomain/teksten/TEXT000000021568
Display NameOnze Vader en gebeden tot S. Maria; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000306697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021143
Pathdomain/teksten/TEXT000000021143
Display NameOver de eucharistie
Relation IdRELA000000305128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028871
Pathdomain/teksten/TEXT000000028871
Display NameOver vijf missen
Relation IdRELA000000338795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026913
Pathdomain/teksten/TEXT000000026913
Display NameOverdenking : Van anmerken des guetheit godes
Relation IdRELA000000330530
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038967
Pathdomain/teksten/TEXT000000038967
Display NameOverdenkingen over de boom van het H. Kruis en de nachtegaal
Relation IdRELA000000376773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001479
Pathdomain/teksten/TEXT000000001479
Display NameParthonopeus van Bloys; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021645
Pathdomain/teksten/TEXT000000021645
Display NamePassiegebed (Eerste van de gebeden uit Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi)
Relation IdRELA000000306963
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023716
Pathdomain/teksten/TEXT000000023716
Display NamePetrus de Argelata: Practica cyrurgiae; Lat.
Relation IdRELA000000315318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005284
Pathdomain/teksten/TEXT000000005284
Display NamePhilip Utenbroeke: Spiegel historiael; fragm. (Tweede Partie, Boek VII, kap.11/vs.71-kap.13/vs.119); Mnl.
Relation IdRELA000000246820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033458
Pathdomain/teksten/TEXT000000033458
Display NamePonthus et Sidoine; Frans
Relation IdRELA000000357536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028868
Pathdomain/teksten/TEXT000000028868
Display NamePreek (?); fragm., begin defect
Relation IdRELA000000338785
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009028
Pathdomain/teksten/TEXT000000009028
Display NamePreek over Mat. 11,7
Relation IdRELA000000262583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001396
Pathdomain/teksten/TEXT000000001396
Display NamePreek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021579
Pathdomain/teksten/TEXT000000021579
Display NamePreken op de zondagen van het kerkelijk jaar; Duits
Relation IdRELA000000306746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021282
Pathdomain/teksten/TEXT000000021282
Display NamePseudo-Cicero: Synonyma; Lat.
Relation IdRELA000000305578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008234
Pathdomain/teksten/TEXT000000008234
Display NamePseudo-Palmboomtraktaat
Relation IdRELA000000259514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013149
Pathdomain/teksten/TEXT000000013149
Display NamePunten tegen de zeven hoofdzonden op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000277716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041241
Pathdomain/teksten/TEXT000000041241
Display NameRegina celi letare
Relation IdRELA000000384255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004571
Pathdomain/teksten/TEXT000000004571
Display NameRenout van Montalbaan; fragm.; Middelnederd.
Relation IdRELA000000243526
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001721
Pathdomain/teksten/TEXT000000001721
Display NameRenout van Montalbaen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228078
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024266
Pathdomain/teksten/TEXT000000024266
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000317958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024268
Pathdomain/teksten/TEXT000000024268
Display NameRijmspreuk over een twaalftal mensen zonder deugd : Van eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000317965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028869
Pathdomain/teksten/TEXT000000028869
Display NameRijmtekst
Relation IdRELA000000338788
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028870
Pathdomain/teksten/TEXT000000028870
Display NameRijmtekst, verwant aan Van enen geesteliken convent
Relation IdRELA000000338791
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001472
Pathdomain/teksten/TEXT000000001472
Display NameRoman der Lorreinen; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000226687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005643
Pathdomain/teksten/TEXT000000005643
Display NameRudolf van Sint-Truiden: Gesta abbatum Trudonensium, met continuatie, -1469. Cronica abbatum Vilariensium, -1333. Liber de gestis illustrium virorum Vilariensis cenobii. Adriaen Dullaert: Stichtingsgeschiedenis van de Kartuizers van Scheut (bij Brussel). Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000248509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026188
Pathdomain/teksten/TEXT000000026188
Display NameRudolf van Sint-Truiden: Gesta abbatum Trudonensium; Lat.
Relation IdRELA000000327178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001722
Pathdomain/teksten/TEXT000000001722
Display NameSamenspraak van twaalf meesters te Parijs; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010556
Pathdomain/teksten/TEXT000000010556
Display NameSchepenboek van Gent; Mnl. Comput-cirkels (zondagsletter en gulden getal)
Relation IdRELA000000267923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022417
Pathdomain/teksten/TEXT000000022417
Display NameSpeculum humanae salvationis. Etc.; Lat.
Relation IdRELA000000309712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001482
Pathdomain/teksten/TEXT000000001482
Display NameStatuten van Windesheim. Werken van Augustinus. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000226749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021280
Pathdomain/teksten/TEXT000000021280
Display NameSumma quaestionum moralium; Lat.
Relation IdRELA000000305568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001713
Pathdomain/teksten/TEXT000000001713
Display NameSuverlike ghebeden vander toecomst ons heren; Mnl.
Relation IdRELA000000228030
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027235
Pathdomain/teksten/TEXT000000027235
Display NameTeksten over de geschiedenis van de orde der annunciaten; Frans, met een Mnl. opschrift
Relation IdRELA000000331649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028444
Pathdomain/teksten/TEXT000000028444
Display NameTestament van Jezus
Relation IdRELA000000336714
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039782
Pathdomain/teksten/TEXT000000039782
Display NameTien geboden
Relation IdRELA000000379471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020980
Pathdomain/teksten/TEXT000000020980
Display NameTien geboden, berijmd
Relation IdRELA000000304536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019695
Pathdomain/teksten/TEXT000000019695
Display NameTitus Livius: Ab urbe condita; 3 dln.; Lat.
Relation IdRELA000000299625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021417
Pathdomain/teksten/TEXT000000021417
Display NameTitus Livus; Lat.
Relation IdRELA000000306128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015585
Pathdomain/teksten/TEXT000000015585
Display NameTraktaat over het Onzevader
Relation IdRELA000000285781
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016746
Pathdomain/teksten/TEXT000000016746
Display NameTraktaat over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018667
Pathdomain/teksten/TEXT000000018667
Display NameTraktaat over sterven met aan het begin een dictum op naam van Seneca
Relation IdRELA000000295816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016697
Pathdomain/teksten/TEXT000000016697
Display NameTraktaatje over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001606
Pathdomain/teksten/TEXT000000001606
Display NameTristan; fragm.; Rip.
Relation IdRELA000000227404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009916
Pathdomain/teksten/TEXT000000009916
Display NameTwee gebeden op naam van Augustinus, waaronder het gebed op zijn sterfbed
Relation IdRELA000000265513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001727
Pathdomain/teksten/TEXT000000001727
Display NameUit het Maria souter. Etc.; Mnl.
Relation IdRELA000000228117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015575
Pathdomain/teksten/TEXT000000015575
Display NameUitleg van het Onzevader
Relation IdRELA000000285742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010303
Pathdomain/teksten/TEXT000000010303
Display NameUitleg van het Onzevader uit Stimulus amoris
Relation IdRELA000000266926
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001724
Pathdomain/teksten/TEXT000000001724
Display NameUtrechtse bijbel waarin Numeri uit bijbelvertaling van 1360; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000228096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018905
Pathdomain/teksten/TEXT000000018905
Display NameUtrechtse kalender
Relation IdRELA000000296672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037489
Pathdomain/teksten/TEXT000000037489
Display NameVan anvechtinghe der becoringhe
Relation IdRELA000000372400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009770
Pathdomain/teksten/TEXT000000009770
Display NameVan de vijf wijze en vijf dwaze maagden
Relation IdRELA000000264915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013467
Pathdomain/teksten/TEXT000000013467
Display NameVan den seven ghetijden der passien onses heren
Relation IdRELA000000278773
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001332
Pathdomain/teksten/TEXT000000001332
Display NameVan den vier oefeninghen; fragm.; Mnl
Relation IdRELA000000225930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015536
Pathdomain/teksten/TEXT000000015536
Display NameVan enen geesteliken convent
Relation IdRELA000000285608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013945
Pathdomain/teksten/TEXT000000013945
Display NameVan tien scaden die van woerden comen
Relation IdRELA000000280605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006824
Pathdomain/teksten/TEXT000000006824
Display NameVan verduldighen lidene
Relation IdRELA000000254090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037490
Pathdomain/teksten/TEXT000000037490
Display NameVanden gebede
Relation IdRELA000000372402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016469
Pathdomain/teksten/TEXT000000016469
Display NameVanden seven ghetijden
Relation IdRELA000000288876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007586
Pathdomain/teksten/TEXT000000007586
Display NameVanden vier oefeninghen
Relation IdRELA000000257201
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016853
Pathdomain/teksten/TEXT000000016853
Display NameVanden wijngaert van Engadi
Relation IdRELA000000290085
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029546
Pathdomain/teksten/TEXT000000029546
Display NameVerklaring van het Paternoster
Relation IdRELA000000341522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001491
Pathdomain/teksten/TEXT000000001491
Display NameVier evangeliœn uit Zuidnederlandse vertaling Nieuwe Testament, voorafgegaan door twee lijsten evangelielessen voor het tijdeigen en het feesteigen der heiligen
Relation IdRELA000000226797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001711
Pathdomain/teksten/TEXT000000001711
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van evangelieperikopen; Mnl.
Relation IdRELA000000228010
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000002724
Pathdomain/teksten/TEXT000000002724
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, voorzien van canones van Eusebius van Caesarea, met vooraf lijsten evangelielessen volgens tijdeigen en feesteigen der heiligen; hs. bruikbaar als evangeliarium; Mnl.
Relation IdRELA000000234497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042210
Pathdomain/teksten/TEXT000000042210
Display NameVigilie
Relation IdRELA000000387442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041493
Pathdomain/teksten/TEXT000000041493
Display NameVigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000385113
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041716
Pathdomain/teksten/TEXT000000041716
Display NameVigilie in de vertaling van Geert Grote met proloog
Relation IdRELA000000385887
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023033
Pathdomain/teksten/TEXT000000023033
Display NameVijf oefeningen tijdens de mis
Relation IdRELA000000312148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015801
Pathdomain/teksten/TEXT000000015801
Display NameVijftien pater noster van de passie
Relation IdRELA000000286495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026238
Pathdomain/teksten/TEXT000000026238
Display NameVita Thomae de Aquino; Etc. Lat.
Relation IdRELA000000327473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003685
Pathdomain/teksten/TEXT000000003685
Display NameVlaams-Brabantse standaardredactie van de psalmen en cantica
Relation IdRELA000000239706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001784
Pathdomain/teksten/TEXT000000001784
Display NameVocabularium Ex quo; Lat. en Mnl.
Relation IdRELA000000228521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001490
Pathdomain/teksten/TEXT000000001490
Display NameWaarschijnlijk Psalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie, met vooraf overzicht `psalme vanden heligen dage' en gedeeltelijk Lof der psalmen van Augustinus; Mnl.
Relation IdRELA000000226787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000001782
Pathdomain/teksten/TEXT000000001782
Display NameWaarschijnlijk Psalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie; Mnl.
Relation IdRELA000000228507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042206
Pathdomain/teksten/TEXT000000042206
Display NameWaarschijnlijk de eeuwige wijsheidsgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037488
Pathdomain/teksten/TEXT000000037488
Display NameZegening over het laatste avondmaal
Relation IdRELA000000372396
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018637
Pathdomain/teksten/TEXT000000018637
Display NameZeven groeten tot S. Anna
Relation IdRELA000000295718
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000002302
Pathdomain/documents/DOCU000000002302
Display NameLeuvensche bijdragen : tijdschrift voor moderne philologie
Relation IdRELA000000409862
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002830
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002830
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 32
Relation IdRELA000000062329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002404
Display NameWENEN, ONB : 15258
Relation IdRELA000000056508
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010646
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010646
Display NameLievens, R.
Relation IdRELA000000018653
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000002158
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002158
Display NameALBA JULIA, BB : z.s.
Relation IdRELA000000053241
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010770
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010770
Display NameAMSTERDAM, UB : BH 686
Relation IdRELA000000159355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012373
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012373
Display NameBERKELEY, LAW LIBRARY UC : Robbins 79
Relation IdRELA000000177331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006419
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006419
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Fragm. 18
Relation IdRELA000000110161
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002914
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002914
Display NameBERLIJN, SBB-PK : Germ. Fol. 1385
Relation IdRELA000000063464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006078
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006078
Display NameBLOOMINGTON, IU : Ricketts 133
Relation IdRELA000000106431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007597
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007597
Display NameBOEDAPEST, OSK : Clmae 121
Relation IdRELA000000124355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002037
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002037
Display NameBOEDAPEST, OSK : Clmae 190
Relation IdRELA000000051560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006354
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006354
Display NameBOEDAPEST, OSK : Germ. 50
Relation IdRELA000000109459
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002031
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002031
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 1
Relation IdRELA000000051453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002032
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002032
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 2
Relation IdRELA000000051472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002033
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002033
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 3
Relation IdRELA000000051484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002034
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002034
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 4
Relation IdRELA000000051501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002035
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002035
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 5
Relation IdRELA000000051517
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002036
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002036
Display NameBOEDAPEST, OSK : Holl. 6
Relation IdRELA000000051533
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012086
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012086
Display NameBRUSSEL, KB : 11466-11478
Relation IdRELA000000174484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007469
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007469
Display NameBRUSSEL, KB : 1189-90
Relation IdRELA000000123003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010575
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010575
Display NameBRUSSEL, KB : 16607-08
Relation IdRELA000000157051
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000011347
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000011347
Display NameBRUSSEL, KB : 18179-80
Relation IdRELA000000166125
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012594
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012594
Display NameBRUSSEL, KB : 21069
Relation IdRELA000000179658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014307
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014307
Display NameBRUSSEL, KB : 4475
Relation IdRELA000000197858
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009263
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009263
Display NameBRUSSEL, KB : 9332-46
Relation IdRELA000000141292
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007710
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007710
Display NameBRUSSEL, KB : II 1312
Relation IdRELA000000125507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013722
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013722
Display NameBRUSSEL, KB : II 2766
Relation IdRELA000000191344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007767
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007767
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 129 H
Relation IdRELA000000126178
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007768
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007768
Display NameCAMBRIDGE, HUL : Typ. 130
Relation IdRELA000000126206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007779
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007779
Display NameCARPENTRAS, BC : 392
Relation IdRELA000000126365
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002038
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002038
Display NameCESKA LIPA, ARCHIEF : z.s.
Relation IdRELA000000051574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009323
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009323
Display NameCHANTILLY, MC : 1401
Relation IdRELA000000142003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013723
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013723
Display NameCHANTILLY, MC : 1596
Relation IdRELA000000191356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002039
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002039
Display NameDRESDEN, SL : A 311
Relation IdRELA000000051586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002041
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002041
Display NameDRESDEN, SL : M 182
Relation IdRELA000000051612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002042
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002042
Display NameDRESDEN, SL : M 220
Relation IdRELA000000051628
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002043
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002043
Display NameDRESDEN, SL : M 254
Relation IdRELA000000051640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002044
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002044
Display NameDRESDEN, SL : M 255
Relation IdRELA000000051653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009444
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009444
Display NameDRESDEN, SL : M 256
Relation IdRELA000000143438
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002045
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002045
Display NameDRESDEN, SL : M 285
Relation IdRELA000000051664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002046
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002046
Display NameDRESDEN, SL : M 291
Relation IdRELA000000051684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002047
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002047
Display NameDRESDEN, SL : M 292
Relation IdRELA000000051700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002048
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002048
Display NameDRESDEN, SL : M 293
Relation IdRELA000000051710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002040
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002040
Display NameDRESDEN, SL : M 33A
Relation IdRELA000000051597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002049
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002049
Display NameDRESDEN, SL : R 136
Relation IdRELA000000051716
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002030
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002030
Display NameEISLEBEN, AK : z.s.
Relation IdRELA000000051443
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006545
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006545
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Duod. 17
Relation IdRELA000000111789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001948
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001948
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Fol. 267
Relation IdRELA000000050385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002053
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002053
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Oct. 35
Relation IdRELA000000051767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002050
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002050
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Qu. 222
Relation IdRELA000000051724
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002051
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002051
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Qu. 332
Relation IdRELA000000051737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002052
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002052
Display NameERFURT, UB : Dep. Erf. CA Qu. 349
Relation IdRELA000000051753
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007847
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007847
Display NameFLORENCE, BL : Plut. XXI 3
Relation IdRELA000000127084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002054
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002054
Display NameGDANSK, PAN : 2177
Relation IdRELA000000051779
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002055
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002055
Display NameGDANSK, PAN : 4003
Relation IdRELA000000051789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002056
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002056
Display NameGDANSK, PAN : Mar. D 4
Relation IdRELA000000051794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007867
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007867
Display NameGENT, SA : Reeks 101, nr.1
Relation IdRELA000000127290
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000000104
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000000104
Display NameGENT, UB : 404
Relation IdRELA000000024655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001951
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001951
Display NameGOTHA, LB : Membr. I 152
Relation IdRELA000000050422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002147
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002147
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 204
Relation IdRELA000000053090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002148
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002148
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 219
Relation IdRELA000000053103
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002149
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002149
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 220
Relation IdRELA000000053120
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002057
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002057
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 76
Relation IdRELA000000051804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002058
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002058
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 82
Relation IdRELA000000051820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002059
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002059
Display NameGOTHA, LB : Membr. II 83
Relation IdRELA000000051840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002151
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002151
Display NameGREIFSWALD, UB : 639
Relation IdRELA000000053148
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002150
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002150
Display NameGREIFSWALD, UB : Fol. 638
Relation IdRELA000000053132
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002153
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002153
Display NameGREIFSWALD, UB : Nd. Oct. 2
Relation IdRELA000000053172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002154
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002154
Display NameGREIFSWALD, UB : Theol. Oct. 8
Relation IdRELA000000053185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002155
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002155
Display NameHALLE, ULB : Franckeschen Stift. P 4
Relation IdRELA000000053196
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002156
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002156
Display NameHALLE, ULB : Franckeschen Stift. P 5
Relation IdRELA000000053211
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002157
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002157
Display NameHALLE, ULB : Franckeschen Stift. P 6
Relation IdRELA000000053226
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008967
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008967
Display NameHALLE, ULB : Quedl. 176
Relation IdRELA000000138311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002532
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002532
Display NameHALLE, ULB : Quedl. 85
Relation IdRELA000000058052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002160
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002160
Display NameHALLE, ULB : Sachsen-Anhalt Yc 26 Qu.
Relation IdRELA000000053268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002159
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002159
Display NameHALLE, ULB : Sachsen-Anhalt Yc 5
Relation IdRELA000000053257
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002161
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002161
Display NameHALLE, ULB : Sachsen-Anhalt Yg 37
Relation IdRELA000000053280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002163
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002163
Display NameJENA, TULB : Fol. 155
Relation IdRELA000000053293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002164
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002164
Display NameJENA, TULB : Fol. 155A
Relation IdRELA000000053307
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009020
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009020
Display NameKATZER (Liberec) : 14
Relation IdRELA000000138790
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009021
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009021
Display NameKATZER (Liberec) : 15
Relation IdRELA000000138800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010767
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010767
Display NameKATZER (Liberec) : 16
Relation IdRELA000000159329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002173
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002173
Display NameKRAKOW, MN : Czart. 2943
Relation IdRELA000000053420
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002174
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002174
Display NameKRAKOW, MN : Czart. 2946
Relation IdRELA000000053437
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002175
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002175
Display NameKRAKOW, MN : Czart. 2949
Relation IdRELA000000053452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002176
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002176
Display NameKRAKOW, MN : Czart. 3024
Relation IdRELA000000053471
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002177
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002177
Display NameKRAKOW, MN : Czart. 3091
Relation IdRELA000000053513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010771
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010771
Display NameLEEUWARDEN, GA : z.s.
Relation IdRELA000000159362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014303
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014303
Display NameLEIDEN, UB : LIP 44
Relation IdRELA000000197813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000001884
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001884
Display NameLEIPZIG, BVerwG : Ph 1767.
Relation IdRELA000000049361
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002178
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002178
Display NameLEIPZIG, UB : 1516
Relation IdRELA000000053534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002179
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002179
Display NameLEIPZIG, UB : 1517
Relation IdRELA000000053550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002180
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002180
Display NameLEIPZIG, UB : 1518
Relation IdRELA000000053565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002181
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002181
Display NameLEIPZIG, UB : 1546
Relation IdRELA000000053580
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002182
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002182
Display NameLEIPZIG, UB : 1616
Relation IdRELA000000053587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002183
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002183
Display NameLEIPZIG, UB : 1630
Relation IdRELA000000053595
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002184
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002184
Display NameLEIPZIG, UB : 1658
Relation IdRELA000000053606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002525
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002525
Display NameLITOMĚŘICE, DB : B.I.O. 21
Relation IdRELA000000057973
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002524
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002524
Display NameLITOMĚŘICE, GYMNASIUM : z.s.
Relation IdRELA000000057964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004385
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004385
Display NameLONDEN, BL : Add. 19578
Relation IdRELA000000085107
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000004404
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004404
Display NameLONDEN, BL : Add. 26658
Relation IdRELA000000085461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008881
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008881
Display NameLUIK, UB : 56 E
Relation IdRELA000000137466
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010769
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010769
Display NameLUND, UB : Mh 29
Relation IdRELA000000159344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008577
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008577
Display NameMADRID, ESCURIAL : lat. g.I.5-7
Relation IdRELA000000134804
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002526
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002526
Display NameMOSKOU, AMID : In 433
Relation IdRELA000000057982
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002527
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002527
Display NameMOSKOU, AMID : In 439
Relation IdRELA000000057996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002162
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002162
Display NameMULLER (Amsterdam - Cat. 1901-05-07/I) Nr.: 11*
Relation IdRELA000000053284
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008907
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008907
Display NameMÜNCHEN, BSB : Gall. 9
Relation IdRELA000000137731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008947
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008947
Display NameOXFORD, LC : 42
Relation IdRELA000000138092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009665
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009665
Display NameOlim DE CRASSIER nr. : 3411
Relation IdRELA000000146230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010726
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010726
Display NameOlim DESSAU, HB : z.s.
Relation IdRELA000000158747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002152
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002152
Display NameOlim GREIFSWALD, UB : Batava Qu. 3 (verloren)
Relation IdRELA000000053162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000007910
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000007910
Display NameOlim HIERSEMANN (Leipzig) : Cat. 342 nr. 310
Relation IdRELA000000127879
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002166
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002166
Display NameOlim KALININGRAD, UB : 1747
Relation IdRELA000000053330
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002170
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002170
Display NameOlim KALININGRAD, UB : 2447
Relation IdRELA000000053372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002528
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002528
Display NameOlim MOSKOU, AMID : 1269
Relation IdRELA000000058008
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008417
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008417
Display NameOlim MULLER (Amsterdam) : Cat. 1901-05-7/9, dl.I, nr. 11*
Relation IdRELA000000133601
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009025
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009025
Display NameOlim PHILLIPPS (Cheltenham) : 654
Relation IdRELA000000138826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006680
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006680
Display NameOlim RIGA, ANLB : 1
Relation IdRELA000000113563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002534
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002534
Display NameOlim RIGA, ANLB : 3
Relation IdRELA000000058072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002535
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002535
Display NameOlim RIGA, ANLB : 4
Relation IdRELA000000058085
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002543
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002543
Display NameOlim WARSCHAU, BK : 8 (verloren)
Relation IdRELA000000058170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008999
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008999
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, 5.2.103 (verloren)
Relation IdRELA000000138613
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009000
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009000
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, 5.2.104 (verloren)
Relation IdRELA000000138623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009001
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009001
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, 5.2.107 (verloren) ?
Relation IdRELA000000138633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002544
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002544
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, FV, 1 (verloren)
Relation IdRELA000000058182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002555
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002555
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.I, 3 (verloren)
Relation IdRELA000000058336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002556
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002556
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.I, 4 (verloren)
Relation IdRELA000000058344
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002516
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002516
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 12 (verloren)
Relation IdRELA000000057849
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002553
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002553
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 13 (verloren)
Relation IdRELA000000058316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002554
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002554
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 14 (verloren)
Relation IdRELA000000058325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002545
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002545
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 2 (verloren)
Relation IdRELA000000058197
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002548
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002548
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 6 (verloren)
Relation IdRELA000000058238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002549
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002549
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 7 (verloren)
Relation IdRELA000000058253
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002550
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002550
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 8 (verloren)
Relation IdRELA000000058271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002551
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002551
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.v.I, 9 (verloren)
Relation IdRELA000000058285
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002671
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002671
Display NameOlim WARSCHAU, BZ : Cimelia 40 (verloren)
Relation IdRELA000000060296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002561
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002561
Display NameOlim WERNIGERODE, BFG : 589
Relation IdRELA000000058412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002618
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002618
Display NameOlim WROCLAW, BK : A
Relation IdRELA000000059340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006825
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006825
Display NamePARIJS, BA : 1067
Relation IdRELA000000115291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010653
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010653
Display NamePARIJS, BA : 242
Relation IdRELA000000157938
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014289
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014289
Display NamePARIJS, BA : 3107
Relation IdRELA000000197643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014298
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014298
Display NamePARIJS, BA : 3149
Relation IdRELA000000197749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014301
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014301
Display NamePARIJS, BA : 413
Relation IdRELA000000197780
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009231
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009231
Display NamePARIJS, BA : 424
Relation IdRELA000000140934
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000013272
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000013272
Display NamePARIJS, BA : 507
Relation IdRELA000000186378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010624
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010624
Display NamePARIJS, BA : 532
Relation IdRELA000000157604
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005784
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005784
Display NamePARIJS, BA : 8201
Relation IdRELA000000101978
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005788
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005788
Display NamePARIJS, BA : 8208
Relation IdRELA000000102020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005789
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005789
Display NamePARIJS, BA : 8209
Relation IdRELA000000102033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000012995
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000012995
Display NamePARIJS, BA : 858
Relation IdRELA000000183462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010714
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010714
Display NamePARIJS, BM : 1415
Relation IdRELA000000158571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010845
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010845
Display NamePARIJS, BM : 2426
Relation IdRELA000000160362
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000010609
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000010609
Display NamePARIJS, BM : 400
Relation IdRELA000000157453
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005819
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005819
Display NamePARIJS, BM : 781
Relation IdRELA000000102503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008945
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008945
Display NamePARIJS, BN : Lat. 1783
Relation IdRELA000000138067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008946
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008946
Display NamePARIJS, BN : Lat. 2124
Relation IdRELA000000138083
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008948
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008948
Display NamePARIJS, BN : Lat. 3919
Relation IdRELA000000138104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008949
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008949
Display NamePARIJS, BN : Lat. 4200
Relation IdRELA000000138117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008950
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008950
Display NamePARIJS, BN : Lat. 4804
Relation IdRELA000000138130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008954
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008954
Display NamePARIJS, BN : Lat. 4929
Relation IdRELA000000138165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008882
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008882
Display NamePARIJS, BN : Lat. 6357
Relation IdRELA000000137486
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008951
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008951
Display NamePARIJS, BN : Lat. 6447
Relation IdRELA000000138143
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008952
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008952
Display NamePARIJS, BN : Lat. 6522
Relation IdRELA000000138150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002816
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002816
Display NamePARIJS, BN : Néerl. 1
Relation IdRELA000000062172
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000006143
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000006143
Display NamePETERS (Litoměřice) : z.s.
Relation IdRELA000000107335
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002529
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002529
Display NamePRAAG, NM : I.E.a. 12
Relation IdRELA000000058016
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002530
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002530
Display NamePRAAG, NUK : XI E 9
Relation IdRELA000000058023
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002531
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002531
Display NamePRAAG, NUK : XXIII H 10
Relation IdRELA000000058037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002533
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002533
Display NameRIGA, ANLB : 2
Relation IdRELA000000058064
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008969
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008969
Display NameROME, BAV : Pal. lat. 876
Relation IdRELA000000138336
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008971
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008971
Display NameROME, BAV : Vat. lat. 8121
Relation IdRELA000000138350
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002540
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002540
Display NameROSTOCK, UB : *Fragm. 1*
Relation IdRELA000000058140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002541
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002541
Display NameROSTOCK, UB : *Fragm. 2*
Relation IdRELA000000058150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002536
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002536
Display NameROSTOCK, UB : Philol. 84
Relation IdRELA000000058093
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002537
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002537
Display NameROSTOCK, UB : Theol. 24 Oct.
Relation IdRELA000000058106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002538
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002538
Display NameROSTOCK, UB : Theol. 27 Qu.
Relation IdRELA000000058121
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002539
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002539
Display NameROSTOCK, UB : Theol. 30 Qu.
Relation IdRELA000000058131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008131
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008131
Display NameSCHODER (Leipzig) : z.s.
Relation IdRELA000000130311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008974
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008974
Display NameSIENA, BP : X V 4
Relation IdRELA000000138391
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014299
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014299
Display NameSINT-OMAARS, BM : 127 C
Relation IdRELA000000197759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002189
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002189
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 101
Relation IdRELA000000053689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002190
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002190
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 102
Relation IdRELA000000053699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002186
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002186
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 254
Relation IdRELA000000053647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002188
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002188
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 255
Relation IdRELA000000053674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002185
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002185
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 256
Relation IdRELA000000053619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002191
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002191
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 257
Relation IdRELA000000053717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002187
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002187
Display NameSINT-PETERSBURG, BAN : O 74
Relation IdRELA000000053659
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002520
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002520
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.I, 1
Relation IdRELA000000057913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002521
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002521
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.I, 2
Relation IdRELA000000057931
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002513
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002513
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.v.I, 1
Relation IdRELA000000057814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002552
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002552
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.v.I, 10
Relation IdRELA000000058297
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002515
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002515
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.v.I, 11
Relation IdRELA000000057840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002517
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002517
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.v.I, 15
Relation IdRELA000000057859
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002514
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002514
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. O.v.I, 4
Relation IdRELA000000057827
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002519
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002519
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. Q.I, 2
Relation IdRELA000000057896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002518
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002518
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : Goll. Q.v.I, 1
Relation IdRELA000000057876
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002522
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002522
Display NameSINT-PETERSBURG, BSS : O. CLXII
Relation IdRELA000000057946
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002523
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002523
Display NameSINT-PETERSBURG, MS : 14036
Relation IdRELA000000057956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000009029
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000009029
Display NameTONDEUR & SAUBERLICH (Leipzig) : Cat. 20 (1925) nr. 260
Relation IdRELA000000138861
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002171
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002171
Display NameTORUN, BU : 1
Relation IdRELA000000053384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002167
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002167
Display NameTORUN, BU : 12
Relation IdRELA000000053340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002165
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002165
Display NameTORUN, BU : 21
Relation IdRELA000000053316
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002168
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002168
Display NameTORUN, BU : 82
Relation IdRELA000000053356
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002172
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002172
Display NameTORUN, BU : 83
Relation IdRELA000000053401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002169
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002169
Display NameTORUN, BU : 84
Relation IdRELA000000053363
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008953
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008953
Display NameTURIJN, BN : XLVI i IV 24
Relation IdRELA000000138156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002542
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002542
Display NameUSTI NAD LABEM, MUSEUM : *Fragm. b*
Relation IdRELA000000058160
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008245
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008245
Display NameVON SOLTAU (Leipzig) : Duod. z.s.
Relation IdRELA000000131761
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008246
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008246
Display NameVON SOLTAU (Leipzig) : Oct. z.s.
Relation IdRELA000000131769
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002546
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002546
Display NameWARSCHAU, BN : I 3779
Relation IdRELA000000058214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002547
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002547
Display NameWARSCHAU, BN : I 3780
Relation IdRELA000000058224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002559
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002559
Display NameWEIMAR, HAAB : Oct. 146
Relation IdRELA000000058382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002557
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002557
Display NameWEIMAR, HAAB : Oct. 81
Relation IdRELA000000058358
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002558
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002558
Display NameWEIMAR, HAAB : Oct. 82
Relation IdRELA000000058372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002560
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002560
Display NameWEIMAR, HAAB : Qu. 19
Relation IdRELA000000058395
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002390
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002390
Display NameWENEN, ONB : Series Nova 3968
Relation IdRELA000000056415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002651
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002651
Display NameWROCLAW, BK : 526
Relation IdRELA000000059969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002653
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002653
Display NameWROCLAW, BU : IV D 5
Relation IdRELA000000059993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002654
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002654
Display NameWROCLAW, BU : IV Fol. 81
Relation IdRELA000000060012
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002655
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002655
Display NameWROCLAW, BU : IV Fol. 88E II
Relation IdRELA000000060021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000002652
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002652
Display NameWROCLAW, SB : 267
Relation IdRELA000000059982
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie