Dae cronika fan Hollandt : Bron en voorgeschiedenis van een Oudfries kroniekje / W. van Anrooij

Typedocument
TitleDae cronika fan Hollandt : Bron en voorgeschiedenis van een Oudfries kroniekje / W. van Anrooij
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004546
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/b513d1dc-0712-4c7c-bb49-23039675c2a4
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000021269
Pathdomain/teksten/TEXT000000021269
Display NameKorte kroniek van Holland, tot in 1404
Relation IdRELA000000305532
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021270
Pathdomain/teksten/TEXT000000021270
Display NameOudfries kroniekje van Holland, 916-1464 (Dae cronika fan Hollandt)
Relation IdRELA000000305536
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000004545
Pathdomain/documents/DOCU000000004545
Display NameIt beaken : meidielingen fen de Fryske Akademy
Relation IdRELA000000409571
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001532
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001532
Display NameAnrooij, W. van
Relation IdRELA000000018499
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000008879
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008879
Display NameLEEUWARDEN, PBF : Hs. R 5
Relation IdRELA000000137448
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie