Middelnederlandse verfrecepten voor miniaturen en "alderhande substancien" / uitg. door W.L. Braekman

Typedocument
TitleMiddelnederlandse verfrecepten voor miniaturen en "alderhande substancien" / uitg. door W.L. Braekman
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004448
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a85a3622-3bb9-4c65-892f-e83eebb7a1d5
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000020255
Pathdomain/teksten/TEXT000000020255
Display NameTechnische recepten voor handschriften-illuminator
Relation IdRELA000000301909
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020260
Pathdomain/teksten/TEXT000000020260
Display NameVerfrecepten (f.004r, 063-064, 065v, 066v, 210, 211v-212r, 213r, 214v, 217v, 219-221r, 226v-228r, 242v, 244r, 245v, 247-248 en 250r)
Relation IdRELA000000301928
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000743
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000743
Display NameBraekman, W.L.
Relation IdRELA000000018314
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000008465
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008465
Display NameLONDEN, WIHM : 517
Relation IdRELA000000134027
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie