Baron Sloet en de bestudering van middeleeuwse handschriften : een notitie / A.J. Geurts

Typedocument
TitleBaron Sloet en de bestudering van middeleeuwse handschriften : een notitie / A.J. Geurts
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004446
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/cad5c713-94b0-4f5a-81e4-c2c7055805bd
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000007325
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007325
Display NameBaron Sloet van de Beele, L.A.J.W.
Relation IdRELA000000406638
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000021322
Pathdomain/teksten/TEXT000000021322
Display NameGetijdenboek; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000305756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020245
Pathdomain/teksten/TEXT000000020245
Display NameKentenissenboek 1454-61 met inktrecept (f.241v)
Relation IdRELA000000301872
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000872
Pathdomain/documents/DOCU000000000872
Display NameCodex in context : studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs / uitgegeven door Chr. de Backer, A.J. Geurts ... [et al.]
Relation IdRELA000000411010
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000007325
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007325
Display NameBaron Sloet van de Beele, L.A.J.W.
Relation IdRELA000000018311
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000919
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000919
Display NameGeurts, A.J.
Relation IdRELA000000018310
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000001335
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001335
Display NameLEIDEN, UB : LTK 303
Relation IdRELA000000041586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008707
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008707
Display NameZUTPHEN, RAZ : Oud rechterlijk archief inv.nr. 286
Relation IdRELA000000136244
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie