Hugo de Balma bij Hendrik Mande, in 'Vurighe begherten' en in 'Bedudinghe op Cantica Canticorum' / Kees Schepers

Typedocument
TitleHugo de Balma bij Hendrik Mande, in 'Vurighe begherten' en in 'Bedudinghe op Cantica Canticorum' / Kees Schepers
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004398
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/5f67a5cd-c51e-4d72-87e2-14dd4f6ce0ce
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000004269
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004269
Display NameVan drien staten
Relation IdRELA000000407195
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000004210
Pathdomain/teksten/TEXT000000004210
Display NameBedudinghe op cantica canticorum, gedeeltelijk (commentaar op Hoogl. 4,1-5,16), gevolgd (f.163r-164r) door een deelvertaling uit Hugo de Balma: Mystica theologia, die in andere hss. van Bedudinghe als interpolatie voorkomt
Relation IdRELA000000242003
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411575
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000004686
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004686
Display NameSchepers, Kees
Relation IdRELA000000018224
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie