Het "boeck van Surgien" = The "book of surgeries" / van meester Thomaes Scellink van Thienen ; naar de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en het British Museum te London

Typedocument
TitleHet "boeck van Surgien" = The "book of surgeries" / van meester Thomaes Scellink van Thienen ; naar de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage en het British Museum te London
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004387
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f2eb69b2-ef0f-4f73-a72e-66c951f70f47
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000006092
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006092
Display NameBoeck van Surgien
Relation IdRELA000000393701
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000019902
Pathdomain/teksten/TEXT000000019902
Display NameThomas Scellinck: Boeck van surgien
Relation IdRELA000000300461
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000006092
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006092
Display NameBoeck van Surgien
Relation IdRELA000000018208
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000004499
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000004499
Display NameLONDEN, BL : Harley 1684
Relation IdRELA000000086874
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010553
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010553
Display NameLeersum, E.C. van
Relation IdRELA000000018207
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000010552
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010552
Display NameScellink van Thienen, Thomaes
Relation IdRELA000000018205
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie