Van die memorie der passien ons Heren van Alijt Bake / Wybren Scheepsma

Typedocument
TitleVan die memorie der passien ons Heren van Alijt Bake / Wybren Scheepsma
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004248
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/492e4c11-6760-4f82-8d99-27c1c10413d2
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Is doc in lex
Typelexicon
IdLEXI000000005942
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005942
Display NameVan die memorie der passien ons heren
Relation IdRELA000000405084
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004315
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004315
Display NameVan drij pointen die behooren tot een beschouwende leven
Relation IdRELA000000394170
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004314
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004314
Display NameVan drije pointen die toebehooren een volmackt leven
Relation IdRELA000000393319
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000017930
Pathdomain/teksten/TEXT000000017930
Display NameAlijt Bake: Van die memorie der passien ons heren
Relation IdRELA000000293563
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017928
Pathdomain/teksten/TEXT000000017928
Display NameEen spiegelkijn van bekeering
Relation IdRELA000000293557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008206
Pathdomain/teksten/TEXT000000008206
Display NameVan drij pointen die behooren tot een beschouwende leven
Relation IdRELA000000259428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015946
Pathdomain/teksten/TEXT000000015946
Display NameVan drij pointen die behooren tot een beschouwende leven samen met Van drije pointen die toebehooren een volmackt leven, in dit hs. toegeschreven aan Heinric van Haerlem
Relation IdRELA000000286976
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008207
Pathdomain/teksten/TEXT000000008207
Display NameVan drije pointen die toebehooren een volmackt leven
Relation IdRELA000000259433
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000411691
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000005942
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005942
Display NameVan die memorie der passien ons heren
Relation IdRELA000000017854
Acceptedyes
Rev 1
Documentation about tekstdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000001160
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000001160
Display NameUTRECHT, UB : Cat. 1035
Relation IdRELA000000038894
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001846
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001846
Display NameScheepsma, W.F.
Relation IdRELA000000017853
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie