Queeste = journal of medieval literature in the Low Countriesrevue de la littérature médiévale aux Pays-BasZeitschrift für die Literatur des Mittelalters in den Niederlanden : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden

Typedocument
TitleQueeste = journal of medieval literature in the Low Countriesrevue de la littérature médiévale aux Pays-BasZeitschrift für die Literatur des Mittelalters in den Niederlanden : tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypePERIODICAL
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004236
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f9b1c9e6-4278-4ae2-98bd-0402680ed076
Deletedno
Relation Count 24
Properties
Relations
Is verw onderdeel of documentation
Typedocument
IdDOCU000000006396
Pathdomain/documents/DOCU000000006396
Display NameHand I: kopiist of bezitter? : suggesties vanaf de zijlijn / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000410347
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006397
Pathdomain/documents/DOCU000000006397
Display NameHet Luikse 'Leven van Jezus' : een Nederlandse evangeliënharmonie uit de dertiende eeuw / August den Hollander
Relation IdRELA000000410378
Acceptedyes
Rev 1
Contains documentation
Typedocument
IdDOCU000000006395
Pathdomain/documents/DOCU000000006395
Display Name"Arturs Doet"op papier of perkament? / Jos. A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000412094
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004235
Pathdomain/documents/DOCU000000004235
Display Name'Die Conste vanden Almenack' : Astronomie in een Middelnederlands verzamelhandschrift / Erwin Huizenga
Relation IdRELA000000412060
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004554
Pathdomain/documents/DOCU000000004554
Display Name(Middelnederlandse) handschriften : produktieomstandigheden, soorten, functies / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000409504
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004971
Pathdomain/documents/DOCU000000004971
Display NameBouc der heimelicheden van mire vrouwen alkemenen. Ideeën van een Middelnederlandse alchemist / Veerle Fraeters
Relation IdRELA000000409256
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005025
Pathdomain/documents/DOCU000000005025
Display NameDe Negen Besten ontcijferd / H.Slings
Relation IdRELA000000409475
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005536
Pathdomain/documents/DOCU000000005536
Display NameDe verborgen zijde van de middeleeuwse kopiist. Over de functie en de samenstelling van het Geraardsbergse handschrift / J. Reynaert
Relation IdRELA000000411642
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006299
Pathdomain/documents/DOCU000000006299
Display NameDeLeidse lapidariumfragmenten : delen van Maerlants cortten lapydarys? / J.P. Westgeest
Relation IdRELA000000411290
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006404
Pathdomain/documents/DOCU000000006404
Display NameEen dubbelblad herenigd? Over een nog onbekend fragment van "Der leken spiegel"/ Era Gordeau
Relation IdRELA000000411508
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006341
Pathdomain/documents/DOCU000000006341
Display NameEen nog onbekend gebedenboek uit het Amersfoortse Sint-Agnesconvent met excerpten uit geestelijke liederen / Herman Mulder
Relation IdRELA000000409762
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005537
Pathdomain/documents/DOCU000000005537
Display NameEen reis zonder wederkeer. Opmerkelijke notities in handschrift Oxford, Bodleian Library, Can. misc. 278 / Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000412613
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004970
Pathdomain/documents/DOCU000000004970
Display NameEengesprek met afwezigen. Een eerste verkenning ven inventarisatie van de Middelnederlandse privé-brief / Mikel M. Kors
Relation IdRELA000000409630
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004758
Pathdomain/documents/DOCU000000004758
Display NameEennieuw fragment van Jacob van Maerlant's Eerste Martijn (Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 701: Nr. 262, fol. 173r) / E.A. Overgaauw
Relation IdRELA000000409579
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006401
Pathdomain/documents/DOCU000000006401
Display NameEin neu entdeckter Adventszyklus aus dem niederrheinischen Kloster Gaesdonk. Beschreibung, Edition und Kommentar/ Helmut Tervooren en Martina Klug
Relation IdRELA000000410975
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004552
Pathdomain/documents/DOCU000000004552
Display NameHet uiterlijk van de custode : over twee losse regels onder de Lundse gedichten / Annette C. Hemmes-Hoogstadt
Relation IdRELA000000412351
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006382
Pathdomain/documents/DOCU000000006382
Display NameHet zusterboek van het Lamme van Diesehuis te Deventer. Een verloren gewaand handschrift teruggevonden / Herman Mulder
Relation IdRELA000000412716
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004759
Pathdomain/documents/DOCU000000004759
Display NameHetGronings-Zutphense Maerlant-handschrift : over de noodzakelijkheid der handschriftenkunde / Jos. A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000409544
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004830
Pathdomain/documents/DOCU000000004830
Display NameHethandschrift-Van Hulthem, het Comburgse handschrift en de scriptoriumhypothese / Janny Schenkel
Relation IdRELA000000411170
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006360
Pathdomain/documents/DOCU000000006360
Display NameMiddelnederlandse rijmspreuken / H. Mulder
Relation IdRELA000000412148
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005831
Pathdomain/documents/DOCU000000005831
Display NameNieuwe fragmenten en een oude traditie : Utrecht Catharijneconvent BMH Sj fragm h 70 en de overlevering van de Middelnederlandse evangeliënharmonie / E. Kwakkel
Relation IdRELA000000409779
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005535
Pathdomain/documents/DOCU000000005535
Display NameOuderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften / E. Kwakkel
Relation IdRELA000000411725
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006352
Pathdomain/documents/DOCU000000006352
Display NameRecht, historie en schone letteren: het arbeidsterrein van een Gents kopiistencollectief / H. Brinkman en H. Mulder
Relation IdRELA000000409305
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006392
Pathdomain/documents/DOCU000000006392
Display NameTitel in hu desen a.b.c. De tekens na de z in Middelnederlandse abc-gedichten / Herman Mulder
Relation IdRELA000000410433
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie