Eendevote week-oefening tot het H. hart van Jesus / D.A. Stracke

Typedocument
TitleEendevote week-oefening tot het H. hart van Jesus / D.A. Stracke
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004210
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7e1ff113-55d7-4d46-80d0-aeb98f640395
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000016750
Pathdomain/teksten/TEXT000000016750
Display NameTraktaat over het lijden van Jezus, verdeeld over de getijden
Relation IdRELA000000289786
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000412159
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000047
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000047
Display NameStracke, D.A.
Relation IdRELA000000017775
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie