De Middelnederlandse handschriften uit de Grey collection in de Suid-Afrikaanse biblioteek te Kaapstad : aanvullingen en verbeteringen / W.E. Hegman

Typedocument
TitleDe Middelnederlandse handschriften uit de Grey collection in de Suid-Afrikaanse biblioteek te Kaapstad : aanvullingen en verbeteringen / W.E. Hegman
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004181
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9ab2d2f4-a879-4925-933f-32228c2560e5
Deletedno
Relation Count 12
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000003541
Pathdomain/teksten/TEXT000000003541
Display NameGetijden van O.L.V.; Oostmnl.
Relation IdRELA000000238760
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003550
Pathdomain/teksten/TEXT000000003550
Display NameGetijdenboek; Lat., Frans en Mnl.
Relation IdRELA000000238829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003546
Pathdomain/teksten/TEXT000000003546
Display NameGetijdenboek; Mnl.
Relation IdRELA000000238794
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000045
Pathdomain/documents/DOCU000000000045
Display NameDokumentaal : informatie- en communicatiebulletin voor Neerlandici
Relation IdRELA000000409720
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002914
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002914
Display NameKaapstad, National Library of South Africa
Relation IdRELA000000017719
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001571
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001571
Display NameHegman, W.E.
Relation IdRELA000000017718
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005715
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005715
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 a 15
Relation IdRELA000000100948
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005716
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005716
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 a 16
Relation IdRELA000000100966
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005722
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005722
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 b 16
Relation IdRELA000000101039
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005723
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005723
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 b 17
Relation IdRELA000000101050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005726
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005726
Display NameKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 c 17
Relation IdRELA000000101088
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie