'Den wijngaerd der sielen' van Jacob Roecx : Als Diets origineel van Tauler's 'Exercitia' en zijn verhouding tot Frans Vervoort / A. Ampe

Typedocument
Title'Den wijngaerd der sielen' van Jacob Roecx : Als Diets origineel van Tauler's 'Exercitia' en zijn verhouding tot Frans Vervoort / A. Ampe
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004150
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9b5fdc6a-bfe7-4cb1-84b0-8d7a13a3264e
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Documentation has med author
Typelexicon
IdLEXI000000004376
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004376
Display NameFrans Vervoort
Relation IdRELA000000017654
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008544
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008544
Display NameJacob Roecx
Relation IdRELA000000017653
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000412270
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001462
Display NameAmpe, A.
Relation IdRELA000000017652
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie