Een HS.-fragment van Ruusbroec / Pater Maximilianus

Typedocument
TitleEen HS.-fragment van Ruusbroec / Pater Maximilianus
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004144
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/edb62403-98cb-471c-bc6f-86237b848ccb
Deletedno
Relation Count 5
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000003236
Pathdomain/teksten/TEXT000000003236
Display NameJan van Ruusbroec: Van den blinkenden steen; fragm. (r.361-367, 369-375, 440-446, 450-456)
Relation IdRELA000000236979
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000412804
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has titel genormaliseerd
Typelexicon
IdLEXI000000003798
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003798
Display NameVanden blinkenden steen
Relation IdRELA000000017641
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001231
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001231
Display NamePater Maximilianus O.F.M.Cap.
Relation IdRELA000000017640
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005280
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005280
Display NameLEIDEN, UB : BPL 3252: 4
Relation IdRELA000000095396
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie