Een Middelnederlandse vertaling van het Stabat Mater uit de 15e eeuw / A. Stroick

Typedocument
TitleEen Middelnederlandse vertaling van het Stabat Mater uit de 15e eeuw / A. Stroick
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004061
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/081bce43-28b0-40b4-b1e2-8456afec07fb
Deletedno
Relation Count 4
Properties
Relations
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000014714
Pathdomain/teksten/TEXT000000014714
Display NameMnl. proza-vertaling van Stabat Mater (Vertaling 5, Duitse groep)
Relation IdRELA000000283027
Acceptedyes
Rev 1
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410987
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000010440
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010440
Display NameStroick, A.
Relation IdRELA000000017479
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000008247
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008247
Display NameMÜNSTER, SW : s.o.
Relation IdRELA000000131775
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie