'Der Suster Abteike' : spiegelbeeld van het leven in een vrouwenklooster in de Late Middeleeuwen / Petty Bange

Typedocument
Title'Der Suster Abteike' : spiegelbeeld van het leven in een vrouwenklooster in de Late Middeleeuwen / Petty Bange
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeARTICLE
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000004009
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/72141b48-111b-4437-bd4b-ad8f8b122176
Deletedno
Relation Count 2
Properties
Relations
Documentation is part of
Typedocument
IdDOCU000000000009
Pathdomain/documents/DOCU000000000009
Display NameOns geestelijk erf : driemaandelijksch tijdschrift gewijd aan de studie der Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750 / Ruusbroec-Vereeniging
Relation IdRELA000000410372
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000001479
Pathdomain/lexicons/LEXI000000001479
Display NameBange, Petty
Relation IdRELA000000017333
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie