Typedocument
Title
Descriptionnone
Editionnone
Datenone
Document TypeWORK
Resource TypeTEXT
Resource Formatnone
Links
Referencenone
Rightsnone
IdDOCU000000003930
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/6316dd75-f51d-4605-baf6-0166240a35b5
Deletedno
Relation Count 27
Properties
Relations
Documentation has titel ref
Typedocument
IdDOCU000000000213
Pathdomain/documents/DOCU000000000213
Display NameDie theologischen Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Relation IdRELA000000411528
Acceptedyes
Rev 1
Is doc in text
Typetekst
IdTEXT000000003455
Pathdomain/teksten/TEXT000000003455
Display Name40 epistel- en evangelie preken (vastentijd - Hamburg); Mnl.
Relation IdRELA000000238205
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003447
Pathdomain/teksten/TEXT000000003447
Display NameBrieven, Handelingen en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijst van epistelperikopen; hs. ingericht als lectionarium; Mnl.
Relation IdRELA000000238135
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017905
Pathdomain/teksten/TEXT000000017905
Display NameCartularium van Sint-Donaas te Brugge; Lat.
Relation IdRELA000000293483
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012836
Pathdomain/teksten/TEXT000000012836
Display NameDegrote Der sielen troest; Rijnfr.
Relation IdRELA000000276598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009656
Pathdomain/teksten/TEXT000000009656
Display NameJan van Brederode: Des coninx summe
Relation IdRELA000000264503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010202
Pathdomain/teksten/TEXT000000010202
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266506
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012854
Pathdomain/teksten/TEXT000000012854
Display NameMnl. vertaling van Johannes van Hildesheim: Historia trium regum, lange redactie
Relation IdRELA000000276667
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003451
Pathdomain/teksten/TEXT000000003451
Display NameMnl. vertaling van Otto van Passau: Die vierundzwanzig Alten
Relation IdRELA000000238173
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003442
Pathdomain/teksten/TEXT000000003442
Display NameNederd. afschrift van Noordnederlandse vertaling van Cassianus: Collationes patrum (collaties 1-24)
Relation IdRELA000000238097
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003795
Pathdomain/teksten/TEXT000000003795
Display NamePassieharmonie samengesteld met Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000240243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012834
Pathdomain/teksten/TEXT000000012834
Display NameTractaten; Rijnfr.
Relation IdRELA000000276591
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003456
Pathdomain/teksten/TEXT000000003456
Display NameTweede Mnl. vertaling van Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum, gedeeltelijk (dist.7-12)
Relation IdRELA000000238214
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003794
Pathdomain/teksten/TEXT000000003794
Display NameVier evangeliën, vertaling Johan Scutken, gevolgd door lijst van de perikopen
Relation IdRELA000000240238
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034512
Pathdomain/teksten/TEXT000000034512
Display NameVitae sanctorum, waaronder dat van S. Gregorius; Lat.
Relation IdRELA000000361387
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002751
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002751
Display NameHamburg, Staats- und Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000017148
Acceptedyes
Rev 1
Documentation has author
Typelexicon
IdLEXI000000000180
Pathdomain/lexicons/LEXI000000000180
Display NameBecker, Peter Jörg
Relation IdRELA000000017147
Acceptedyes
Rev 1
Is doc of textdrager
Typetekstdrager
IdTDRA000000005571
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005571
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1004
Relation IdRELA000000098815
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005559
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005559
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1055
Relation IdRELA000000098646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005575
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005575
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1056
Relation IdRELA000000098890
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008092
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008092
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1082
Relation IdRELA000000129865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008093
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008093
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1084
Relation IdRELA000000129871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005585
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005585
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1099
Relation IdRELA000000099048
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000014765
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000014765
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1113
Relation IdRELA000000202885
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000008419
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000008419
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1115 a
Relation IdRELA000000133626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005586
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005586
Display NameHAMBURG, SUB : Theol. 1125
Relation IdRELA000000099065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekstdrager
IdTDRA000000005570
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000005570
Display NameOlim HAMBURG, SUB : Theol. 1001 (verloren)
Relation IdRELA000000098798
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsdocuments
ebnmdocumentatie